Weryfikacja tożsamości kredytobiorcy – na czym polega?

Pożyczki przez internet i kredyty udzielane przez banki klientom w trybie online, całkowicie zmieniły podejście do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Obecnie nie trzeba już odwiedzać placówki banku lub parabanku, aby móc otrzymać pożyczkę. Aby jednak były udzielane pożyczki bez pomyłek, każdy pożyczkodawca musi skrupulatnie sprawdzać tożsamość osób, które wnioskują o udzielenie kredytu. Jeśli tego nie zrobi, lub weryfikacja będzie zbyt słaba, może dojść do sytuacji, że ktoś podszywając się pod tożsamość innej osoby zaciągnie pożyczkę. Takie sytuacje się zdarzają, zwłaszcza, jeśli dana osoba zgubi swój dowód osobisty i nie zgłosi tego od razu na policję i do swojego banku. Przestępcy dysponując czyimś dowodem mogą zaciągnąć dzięki niemu zobowiązania finansowe, a spłacać je będzie dana osoba. Lepiej unikać takich sytuacji i pilnować swoich dokumentów jak przysłowiowego oka w głowie. Dziś stosowane są przeróżne mechanizmy weryfikowania tożsamości kredytobiorcy. Pożyczkodawcy stosują politykę odpowiedzialnego pożyczania pieniędzy, z korzyścią dla samych klientów, udaremniając przy okazji wszelkie próby wyłudzenia pożyczki na nazwisko innej osoby. W jaki sposób banki sprawdzają tożsamość klientów? Czy możliwe jest uzyskanie kredytu na dowód osobisty, przy minimum formalności? Jak sprawa ta prezentuje się na gruncie pożyczek pozabankowych?

Weryfikacja tożsamości kredytobiorcy w banku
Banki bardzo restrykcyjnie podchodzą do udzielania kredytów i pożyczek klientom, choć i w tym przypadku czasem zdarzają się wyłudzenia kredytów na dowód osobisty. Jak to możliwe, aby przestępca wyłudził kredyt od banku? Możliwe jest dokonanie takiego przestępstwa, jeśli bank danej osoby udziela kredytów online, dla swoich klientów. W takiej sytuacji wystarczy, że złodziej dostanie się na konto klienta i złoży wniosek o kredyt. Jeśli dalsza weryfikacja nie jest tu potrzebna, bank rozpatrzy wniosek i udzieli kredytu, przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy klienta. Przestępca będzie mógł wówczas wyczyścić konto ofiary z jej własnych środków finansowych i pieniędzy udzielonych w ramach kredytu przez bank.
Przy składaniu papierowych wniosków kredytowych znacznie rzadziej dochodzi do sytuacji, w której ktoś posługując się dowodem osobistym innej osoby złoży wniosek o kredyt lub pożyczkę i uzyska wypłatę gotówki. Banki chronią się przed takimi przestępstwami skrupulatnie sprawdzając tożsamość klienta i zwykle prosząc o okazanie drugiego dokumentu ze zdjęciem. To ogranicza możliwości przestępczej działalności. Poza tym, pieniądze z kredytu trafiają na rachunek bankowy wskazany przez klienta, najczęściej jego własny. Jeśli więc dane klienta nie zgadzają się z danymi właściciela rachunku bankowego, na który ma być przelany kredyt, wówczas bank może wstrzymać wypłatę do czasu wyjaśnienia sprawy.

Weryfikacja tożsamości pożyczkobiorców
W firmach pozabankowych najczęściej pożyczki są udzielane w trybie online, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek oddziale czy placówce firmy pożyczkowej. Na pozór stwarza to więc więcej możliwości dla przestępców. Niemniej, parabanki wypracowały takie mechanizmy weryfikacji tożsamości klienta, że są one trudne do złamania. O ile przestępca nie dysponuje dostępem do rachunku bankowego ofiary, nie zaciągnie na jej nazwisko pożyczki w firmie pozabankowej. Pożyczki bez pomyłek są udzielane w taki sposób, że parabank może zadzwonić pod wskazany we wniosku numer telefonu komórkowego i zadawać pytania odnośnie informacji zawartych we wniosku. Znacznie lepszym sposobem weryfikacji tożsamości klientów ubiegających się o przyznanie pożyczki gotówkowej z firmy pożyczkowej jest żądanie dokonania przelewu weryfikacyjnego. Firma pożyczkowa podaje swoje konto, na które klient przelewa symboliczną kwotę ze swojego rachunku. Najczęściej jest to kwota 1 zł lub 1 grosz, która nie podlega zwrotowi na konto klienta. Przelewu weryfikacyjnego dokonuje się już po złożeniu wniosku o pożyczkę. Jeśli dane zawarte we wniosku pożyczkowym oraz dane osoby dokonującej przelewu są zgodne, tożsamość pożyczkobiorcy zostaje potwierdzona. Nie można więc takiego przelewu dokonać z rachunku innej osoby, ponieważ parabank od razu wstrzyma wypłatę pożyczki chcąc uniknąć ewentualnej pomyłki i udzielić zobowiązania osobie, która w rzeczywistości sama nie wypełniała wniosku pożyczkowego.
Gdyby nie takie zabezpieczenia, pewnie wiele osób zostałoby narażonych na straty i na konieczność spłacania nie swoich zobowiązań pożyczkowych, z uwagi na prostotę zaciągania pożyczek pozabankowych. Jeśli firma udzielająca takich pożyczek ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tożsamości pożyczkobiorcy, zawsze może go poprosić o wysłanie skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem i na tej podstawie podjąć decyzję, czy ma do czynienia z wiarygodnym kredytobiorcą czy też nie.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>