Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu.
 2. Operatorem serwisu Ekspertfinansowy.pl jest spółka EkspertFinansowy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82 – 300) przy ul. Wigilijnej 19-21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000503861, nr NIP: 5783114112, nr REGON: 281575754.
 3. Usługodawca pozyskuje informacje o użytkowniku i jego zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  2. poprzez zapisywanie w plikach cookies,
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego …, funkcjonującego pod adresem …
  4. tworzenie profilu behawioralnego Użytkownika.

I. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika serwisu Ekspertfinansowy.pl jest spółka EkspertFinansowy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82 – 300) przy ul. Wigilijnej 19-21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000503861, nr NIP: 5783114112, nr REGON: 281575754.
 2. Użytkownik przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe dobrowolnie w następujący sposób:
  1. poprzez wypełnienie udzielenie odpowiedzi na zapytania w formularzu zgłoszeniowym,
  2. połączenia telefoniczne,
  3. wiadomości tekstowe (SMS),
  4. wiadomości e-mail.
 3. Usługodawca w całości respektuje prawo do prywatności Użytkownika oraz jego ochronę danych osobowych.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę udostępnionych danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Partnerom udostępnionych danych osobowych w celach marketingowych Partnerów oraz na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach marketingowych Partnerów.
 6. Usługodawca dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 7. Użytkownik uprawniony jest do poprawiania swoich danych osobowych oraz składania oświadczeń dotyczących żądania zaprzestania ich przetwarzania w sposób szczegółowo określony w regulaminie.
 8. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia dotyczącego żądania zmiany lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, Usługodawca poprawi lub zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, które pozostają w jego zbiorze danych osobowych.
 9. W przypadku udostępnienia Partnerowi przez Usługodawcę danych osobowych, Użytkownik uprawniony jest do składania wniosków w przedmiocie żądania zmiany lub zaprzestania wykorzystywania danych osobowych bezpośrednio do Partnera, któremu dane zostały przekazane.

II. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Usługodawca zastrzega, że używa plików cookies.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt 3, są małymi plikami tekstowymi, które Usługodawca wysyła do przeglądarki oraz, które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę Usługodawcy. Piliki cookies mają na celu identyfikację Użytkownika oraz ustalenie jego osobistych preferencji.
 3. Usługodawca uprawniony jest także do korzystania z plików cookies Partnerów.
 4. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu Ekspertfinansowy.pl oraz uzyskuje do nich dostęp jest Usługodawca. Pliki cookies mogą być również zamieszczane i wykorzystywane przez Partnerów.
 5. W ramach serwisu Ekspertfinansowy.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  2. „stałe” (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik uprawniony jest do dokonania zmiany ustawień w zakresie stosowania plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, a także automatyczne blokowanie plików cookies.
 7. Zmiany w zakresie stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na ograniczenie funkcjonalności niektórych narzędzi dostępnych w serwisie Ekspertfinansowy.pl.

III. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Użytkownik uprawniony jest do zmiany ustawień przeglądarki internetowej celem wyłączenia plików cookies.
 2. Usługodawca zastrzega, iż wyłączenie plików cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze stron serwisu ekspertfinansowy.pl.
 3. Użytkownik uprawniony jest do zarządzania plikami cookies poprzez dokonanie wyboru przeglądarki internetowej oraz postępowanie zgodnie z instrukcją dotyczącą danej przeglądarki:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry.

IV. LOGI SERWERA

 1. Informacje o zachowaniu i preferencjach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Powyższe informacje służą do celów związanych z administrowaniem serwisu Ekspertfinansowy.pl oraz podniesieniem poziomu świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 3. Logowaniu w warstwie serwerowej mogą podlegać następujące informacje:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 4. Informacje, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, nie są kojarzone z danym Użytkownikiem przeglądającym strony serwisu ekspertfinansowy.pl.

V. DANE BEHAWIORALNE. GOOGLE ANALITYCS.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na stworzenie przez Usługodawcę profilu behawioralnego Użytkownika polegającego na tworzeniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu jego danych behawioralnych, które ukazują preferencje oraz upodobania Użytkownika w zakresie produktów lub usług.
 2. Usługodawca uprawniony jest do korzystania z danych behawioralnych Użytkownika, o których mowa powyżej w pkt 14, w celu udostępniania reklam, informacji oraz treści zgodnych z profilem Użytkownika.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na analizowanie swoich danych przez Google Analitycs w celach dotyczących gromadzenia informacji o sposobie i popularności korzystania z serwisu ekspert-finansowy.pl. Głównym zadaniem Google Analitycs jest monitorowanie ruchu na stronie serwisu ekspertfinansowy.pl.