Regulamin

I. DEFINICJE (SŁOWNICZEK)

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług przez Usługodawcę lub Partnera, a także zasady korzystania z serwisu ekspertfnansowy.pl przez jego Użytkowników.
 2. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z usług Usługodawcy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Usługodawca – oznacza spółkę EkspertFinansowy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82 – 300) przy ul. Wigilijnej 19-21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000503861, nr NIP: 5783114112, nr REGON: 281575754.
 4. Ekspertfinansowy.pl – oznacza serwis internetowy prowadzony przez spółkę EkspertFinansowy.pl Sp. z o.o., o której mowa powyżej w pkt 3.
 5. Partner – oznacza instytucję finansową i bankową oraz inny podmiot, o którym mowa w rozdziale III niniejszego regulaminu, współpracujące z Usługodawcą, którym Usługodawca udostępnia dane osobowe użytkownika w celach marketingowych.
 6. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub Partnera, mające następujący charakter:
  1. informacyjny – polegający na udostępnianiu Użytkownikowi informacji, treści i materiałów na stronie i podstronach serwisu Ekspertfinansowy.pl,
  2. porównawczy – polegający na umożliwieniu Użytkownikowi porównywania produktów i usług Usługodawcy oraz produktów i usług Partnerów, na podstawie bazy danych oraz narzędzi dostępnych w serwisie.
  3. komunikacyjny – polegający na umożliwieniu komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, a także pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.
  4. reklamowy – udostępnianie oraz przesyłanie materiałów reklamowych przez Usługodawcę lub Partnera.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Ekspertfinansowy.pl jest serwisem internetowym prowadzonym przez spółkę EkspertFinansowy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82 – 300) przy ul. Wigilijnej 19-21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000503861, nr NIP: 5783114112, nr REGON: 281575754.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Ekspertfinansowy.pl, w tym z wszystkich jego podstron oraz narzędzi systemowych.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Ekspertfinansowy.pl oznacza, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje Regulamin usług świadczonych przez EkspertFinansowy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82 – 300), ul. Wigilijna 19 – 21.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu jest nieodpłatne.
 5. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w sposób nieodpłatny.
 6. Treści zawarte w serwisie Ekspertfinansowy.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 7. Reklamacje dotyczące świadczonych usług rozpatrywane będą na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 8. Usługodawca nie jest pełnomocnikiem, przedstawicielem, ani stroną jakichkolwiek czynności faktycznych czy prawnych pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem w zakresie prezentowanych produktów i usług.
 9. Użytkownik uprawniony jest do wykorzystywania informacji oraz treści udostępnionych przez Usługodawcę wyłącznie na własny użytek osobisty, a nie komercyjny.
 10. Wykorzystywanie przez Użytkownika informacji oraz treści danych zawartych w serwisie dla celów komercyjnych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Usługodawcy.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszania oraz ograniczania dostępu do systemu Ekspertfinansowy.pl z uwagi na zaistniałe awarie techniczne sprzętu oraz awarie łącz internetowych bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Jeżeli powyższe awarie Usługodawca jest w stanie przewidzieć, wówczas obowiązany jest poinformować o tym fakcie Użytkowników na stronie głównej serwisu Ekspertfinansowy.pl najpóźniej 24 godziny przed zawieszeniem lub ograniczeniem dostępu do systemu Ekspertfinansowy.pl.

III. PARTNERZY

 1. Usługodawca współpracuje z następującymi instytucjami finansowymi, bankami oraz innymi podmiotami wskazanymi poniżej:
  • 4Life Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (Axa Direct) z siedzibą w Warszawie
  • Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Alfakredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach
  • Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Allianz Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach
  • Aspiro S.A. z siedzibą w Łodzi
  • Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie
  • BPI CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
  • Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie
  • Centrum Dłużnika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa
  • Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
  • Creamfinance Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
  • Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • DK NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  • DOM KREDYTOWY NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dom Finansowy QS Sp. z o.o. Z siedzibą w Gdańsku
  • Duon Marketing and Trading S.A z siedzibą w Gdańsku
  • Ekosynergia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  • Ekspander Advisors Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
  • Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
  • Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • FCA-Group Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  • FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Ferratum Bank p.l.c. z siedzibą na Malcie
  • Fiolet PDK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Go-Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
  • Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
  • IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Mała Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
  • mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku
  • Minicredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Multimedia Polska Energia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
  • Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Net Gotówka S.C P. I M. Kater z siedzibą w Warszawie
  • Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
  • Novum Bank Limited z siedzibą na Malcie
  • OK Money Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  • Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Optima S.A. z siedzibą w Gdańsku
  • PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Polbank EFG S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Polcredit Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
  • Pomocna Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  • Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY-Chwilówki” Sp. z o.o. Z siedzibą w Tychach
  • Premium Management Sp. z o.o. S.K.A
  • Profi Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej
  • Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Raiffeisen Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie
  • Rapid Finance Polska Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
  • Regita Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
  • Royal Finance Sp. z o.o.,
  • SKOK Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
  • SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • Sfera Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni
  • Spółka Vega Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  • Sygma Banoue Societe Anonyme oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
  • Szybka Gotówka Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu
  • Tax Care S. A. Z siedzibą w Warszawie
  • The Prudential Assurance Company Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
  • Totalmoney.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Ubezpieczeniaonline Sp. z o.o.
  • VIA SMS PL Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
  • Vanquis Bank Limited Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
  • Vivus Finance Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
  • Volksvagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Wonga.pl Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
  • Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Zaplo Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
 2. Serwis Ekspertfinansowy.pl zawiera odesłania oraz linki do serwisów internetowych Partnerów.
 3. Usługodawca nie zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).

IV. PRAWA I OBOWIĄZKU UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu Ekspertfinansowy.pl w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od czynności polegających na wprowadzaniu do serwisu Ekspertfinansowy.pl jakichkolwiek informacji oraz treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od czynności polegających na wprowadzaniu do serwisu Ekspertfinansowy.pl wirusów oraz innych elementów, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie serwisu Ekspertfinansowy.pl.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami.
 6. Użytkownik uprawniony jest to prezentowania w serwisie Ekspertfinansowy.pl opinii oraz komentarzy stanowiących wyłącznie jego oświadczenie wiedzy. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od oświadczeń naruszających dobra osobiste osób trzecich.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca świadczy swoje usługi z dołożeniem należytej staranności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz treści zawartych w serwisie Ekspertfinansowy.pl w związku z zawieranymi przez Użytkownika czynnościami prawnymi na podstawie informacji uzyskanych w serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody związanej z zawieszeniem oraz ograniczeniem dostępu do serwisu Ekspertfinansowy.pl z uwagi na zaistniałe przerwy techniczne niezależnie od przyczyny ich powstania, w tym także spowodowane działaniem siły wyższej, awariami technicznymi sprzętu, , awariami Internetu, które to przyczyny mogą powstać zarówno po stronie Usługodawcy, jak i po stronie Użytkownika.
 4. Użytkownik serwisu Ekspertfinansowy.pl może zostać przekierowany do serwisów Partnerów poprzez dobrowolne skorzystanie z linków przekierowujących. Odpowiedzialność za informacje, dane oraz treści zawarte w serwisie Partnerów ponosi Partner jako właściciel serwisu, do którego Użytkownik może zostać przekierowany.
 5. Odpowiedzialność za jakość produktów i usług Partnerów przedstawianych Użytkownikom ponosi Partner, którego dany produkt lub usługa dotyczy.
 6. Partnerzy ustalają własne warunki dotyczące korzystania z ich produktów i usług. Użytkownik przed zawarciem umowy z Partnerem winien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty produktu i usługi Partnera.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu zawartym w serwisie Ekspertfinansowy.pl, a zwłaszcza Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis Ekspertfinansowy.pl jako całość stanowi bazę danych, która niezależnie od ochrony przewidzianej w postanowieniach niniejszego rozdziału podlega ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r., nr 128 poz. 1402 z późn. zm).
 2. Wszelkie informacje, treści, dane oraz materiały (w tym elementy graficzne) zawarte w serwisie Ekspertfinansowy.pl objęte są ochroną przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 3. Prawa autorskie do serwisu Ekspertfinansnowy.pl, jak i do wszelkich informacji, treści, danych oraz materiałów zawartych w serwisie przysługują spółce EkspertFinansowy.pl Sp. z o.o. jako Usługodawcy prowadzącemu serwis Ekspertfinansowy.pl lub ewentualnie Partnerowi.
 4. Użytkownik serwisu Ekspertfinansowy.pl zobowiązany jest także do respektowania praw własności intelektualnej.
 5. Używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie wszelkich informacji, treści, danych oraz materiałów zawartych w serwisie dla celów komercyjnych jest zabronione oraz wymaga uzyskania przez użytkownika pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Użytkownik, który udostępnił własne opinie, komentarze lub inne oświadczenia wiedzy wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez innych użytkowników serwisu Ekspertfinansowy.pl wyłącznie w zakresie ich osobistego użytku, a Usługodawca udziela prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści.

VII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik, w związku z udostępnieniem Usługodawcy w formularzu zgłoszeniowym serwisu swojego adresu e-mail oraz swojego numeru telefonu, a także zaznaczeniem odpowiedniego pola dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz odpowiedniego pola dotyczącego otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, potwierdza, że wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany w formularzu adres e-mail oraz na podany w formularzu numer telefonu, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług Usługodawcy oraz produktów i usług Partnerów, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Treści, materiały i dane zawarte w informacji handlowej przesłanej przez Usługodawcę w sposób wskazany powyżej w pkt 1, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 3. Użytkownik, w związku z udostępnieniem Usługodawcy swojego adresu e–mail oraz swojego numeru telefonu, obowiązany jest zaznaczyć w formularzu wstępnym wymagane pole, że wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest abonentem lub użytkownikiem końcowym, przez Usługodawcę i Partnerów dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Zgoda obejmuje możliwość wykonywania połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) oraz wiadomości e-mail.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu Ekspertfinansowy.pl jest spółka EkspertFinansowy.pl Sp. z o.o.
 2. Użytkownik przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Usługodawca w całości respektuje prawo do prywatności Użytkownika oraz jego ochronę danych osobowych.
 4. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 5. Usługodawca dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podane w formularzu przez Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać przetwarzane przez Usługodawcę w celach marketingowych. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym serwisu pod klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych.
 7. Użytkownik uprawniony jest do poprawiania swoich danych osobowych oraz składania oświadczeń dotyczących żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Powyższe uprawnienie Użytkownik może realizować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: prywatnosc@wtribe.pl lub pisemnie wysyłając swoje uwagi lub żądanie na adres Usługodawcy.
 8. Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione Partnerom wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika.
 9. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na udostępnianie przez Usługodawcę danych osobowych na rzecz Partnerów polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym serwisu pod klauzulą: Wyrażam zgodę na udostępnianie podanych w formularzu danych osobowych instytucją finansowym i bankom oraz innym podmiotom współpracującym z Usługodawcą (dalej „Partnerzy”) w celach marketingowych Partnerów oraz na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych w formularzu danych osobowych w celach marketingowych Partnerów.
 10. Partner może przetwarzać udostępniane dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz własną polityką prywatności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez Partnerów.

IX. REKLAMACJA

 1. W przypadku uznania przez Użytkownika, że usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, może on złożyć reklamację za pośrednictwem następującego adresu e-mail: info@wtribe.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika zgłaszającego reklamację, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń stanowiących przedmiot reklamacji.
 3. Usługodawca rozpozna zasadność złożonej reklamacji oraz poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na podany przez Użytkownika adres e-mail. Brak rozpoznania reklamacji we wskazanym powyżej terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę za zasadną.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin usługi świadczonej przez Usługodawcę wchodzi w życie z dniem 17.08.2015r
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, którą może być tylko i wyłącznie:
  1. ułatwienie Użytkownikom korzystanie z serwisu,
  2. wprowadzenie nowych funkcji do serwisu,
  3. usunięcie funkcjonalności, których Usługodawca nie może utrzymać z powodów technicznych,
  4. konieczność dostosowania niniejszego Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Usługodawca zobowiązany jest przesłać wszystkim dotychczasowym Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, wykaz zmian dotychczasowego Regulaminu, jak i nowy Regulamin w jego aktualnym brzmieniu. .
 5. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu uprawniony jest do rozwiązania umowy w każdym czasie, składając w tym celu stosowne oświadczenie na następujący adres e-mail info@wtribe.pl
 6. Brzmienie nowego Regulaminu zaczyna wiązać Użytkownika od daty wskazanej w nowym Regulaminie w przypadku, gdy po otrzymaniu treści nowego Regulaminu Użytkownik nie rozwiąże umowy w terminie 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 7. Wszelkie mogące powstać w przyszłości spory zostaną poddane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.
 8. Integralną częścią regulaminu jest polityka prywatności.