Kredyt studencki – jak go uzyskać?

Kiedy młody człowiek dostanie się na wymarzone studia, jest czas na to, aby zorganizować jego dalszą edukację, zwłaszcza, jeśli uczelnia znajduje się w dużej odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Młody człowiek będzie musiał więc opuścić dom rodzinny i zamieszkać w pobliżu uczelni w innym, obcym dla siebie miejscu. W pierwszej kolejności powinien złożyć wniosek o miejsce w domu studenckim. Akademiki w ostatnich latach nie są już tak przepełnione, jak kiedyś, dlatego nie ma raczej problemu z uzyskaniem w nich miejsca. Alternatywą mieszkaniową pozostaje wynajęcie lokum lub stancja studencka w prywatnym domu lub mieszkaniu. Zwykle najlepiej pod względem kosztów wychodzi miejsce w akademiku. Student musi też wiedzieć, z czego będzie żył na studiach. Jeśli rodzice nie mogą mu pomóc finansowo, powinien z własnych oszczędności pokryć pierwsze wydatki związane z przeprowadzką i pomyśleć o pójściu do pracy dorywczej. Budżet studenta mogą podbudować długofalowo pożyczki dla studentów. Kredyty studenckie są popularną formą finansowania pobytu na studiach młodej osoby. Dla kogo przeznaczone są takie kredyty i na jakich warunkach są one udzielane?

Dla kogo kredyt studencki?
Pożyczki dla studentów, czy kredyty studenckie, to preferencyjne zobowiązania finansowe, które są udzielane dla studentów wszystkich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych.
Kredyt studencki stanowi formę preferencyjnego kredytu przeznaczonego dla studentów i doktorantów. To kredyt gotówkowy, który jest udzielany studentom na cały okres studiów – wyższych i doktoranckich, jeśli taki jest wniosek studenta. Łącznie kredyt studencki może być wypłacany przez 6 lat studiów magisterskich oraz przez 4 kolejne, przy kontynuowaniu nauki na studiach doktoranckich. Kredyt jest udzielany zawsze w transzach, o jednakowej wysokości – po 600 zł miesięcznie. Wypłata kredytu zawieszana jest na okres wakacji studenckich, czyli student nie otrzymuje wypłaty z banku w lipcu i w sierpniu, kiedy nie trwa rok akademicki. Najważniejszą cechą takiej pożyczki dla studentów jest to, że kredyt studencki jest bardzo nisko oprocentowany.
Spłata kredytu musi rozpocząć się w maksymalnie 2 lata po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu. Jeśli okaże się, że student studiów nie ukończył lub nie podszedł do egzaminu kończącego edukację na wyższej uczelni, automatycznie bank udzielający kredytu studenckiego będzie domagał się od żaka spłaty całkowitej kwoty udzielonego kredytu.

Jak ubiegać się o kredyt studencki?
Kredyt można uzyskać nie tylko na pierwszym roku studiów, ale również w trakcie nauki. Nie ma znaczenia, czy student studiuje na pierwszym, czy piątym roku, o ile rozpoczął naukę na studiach przed ukończeniem 25 roku życia. Pierwszeństwo w przyznaniu preferencyjnego kredytu studenckiego mają żacy, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2100 zł.
Przystępując do procedury ubiegania się o kredyt studencki należy otworzyć w pierwszej kolejności konto osobiste w jednym z czterech banków, które posiadają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na korzystanie ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Obecnie kredyt studencki można zaciągnąć:
• Banku Pekao,
• PKO BP,
• Banku Polskiej Spółdzielczości,
• SGB-Banku.
Później można już składać wniosek o udzielenie kredytu studenckiego. Młodzi ludzie mają na to czas do 15 listopada danego roku kalendarzowego. Wraz z wnioskiem student składa potwierdzenie dochodów każdego z członka rodziny, zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające status studenta, oraz dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu. Banki rozpatrują wnioski kredytowe i dokonują oceny zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego do 15 lutego i wydają decyzję kredytową. Jeśli bank odmówi udzielenia zobowiązania, student może do 28 lutego złożyć wniosek o udzielenie pożyczki w innym banku lub postarać się o poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego lub z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Umowy o taki kredyt podpisywane są najpóźniej do 31 marca. Wypłata pierwszej transzy kredytu wraz z wyrównaniem za wszystkie poprzednie miesiące, poczynając od 1 października, rozpoczyna się od kwietnia. W kolejnych semestrach nauki student musi potwierdzać swój status studenta, aby bank kontynuował wypłatę kredytu studenckiego. Należy donieść do banku w terminach do 31 października i 31 marca ważną legitymację studencką lub doktorancką.

A może pożyczka?
Jeśli kredyt studencki w danym okresie czasu okaże się zbyt małą pomocą dla żaka, może on dodatkowo pokusić się o zaciągnięcie pożyczki dla studentów w firmie parabankowej. Przyda się ona zwłaszcza na początku studiów, gdy transze kredytu nie będą jeszcze wypłacane, a student nie może liczyć też na natychmiastowe przyznanie stypendium z uczelni. Szybka pożyczka pozabankowa podreperuje budżet, ale zawsze powinniśmy zastanowić się, czy rzeczywiście taka pożyczka jest niezbędna. Jeśli tak nie jest, postarajmy się wykorzystać w pierwszej kolejności własne oszczędności i z nich pokrywać pojawiające się wydatki, a dopiero w ostateczności zaciągnąć pożyczkę.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>