Jak zdobyć pieniądze na studia?

Za dobre wykształcenie trzeba płacić – taka zasada panuje praktycznie na całym świecie, również w Polsce coraz częściej absolwenci szkół średnich decydują się na naukę na prestiżowych, prywatnych uczelniach zamiast w publicznych uniwersytetach. Ma to swoje uzasadnienie w jakości edukacji, która niejednokrotnie w przypadku państwowych uczelni jest niższa.

Gdzie się edukować?
Sektor edukacji rozwija się w naszym kraju w dynamicznym tempie. Wystarczy spojrzeć na wciąż powstające uczelnie, kierunki studiów oraz programy zajęć, które mają do zaproponowania młodym ludziom. Są to placówki pełne ciekawych, nowocześnie prowadzonych zajęć, ukierunkowane ściśle na zapotrzebowanie współczesnego rynku. Często tego typu uczelnie stanowią opozycję wobec „skostniałych” nieco metod kształcenia dostępnych na państwowych uczelniach. Ostateczny wybór placówki szkolnictwa wyższego oraz kierunku studiów jest jednak najczęściej związany z samą dziedziną, która interesuje młodego człowieka oraz tym, co chce robić w przyszłości. Niektóre kierunki (zwłaszcza typowo naukowe, badawcze) lepiej sprawdzają się na uniwersytetach, inne (zwłaszcza te praktyczne, kształcące w obrębie nowoczesnych profesji) lepiej prowadzone są na prywatnych uczelniach.

Wybrałem płatne studia, co dalej?
Oferta pochodząca z prywatnej uczelni była ciekawsza aniżeli ze szkoły państwowej. Wybrałem płatny kierunek, ponieważ spełniał on w stu procentach moje zainteresowania. Teraz stoję wobec konieczności zorganizowania pieniędzy na studia – mniej więcej taka sytuacja towarzyszy bardzo wielu młodym adeptom szkół wyższych. Co zrobić, jeśli rodzinny budżet nie jest w stanie pokryć kosztów edukacji? Niektórym osobom w pierwszym rzędzie przychodzi do głowy pomocna pożyczka na naukę pobrana w sposób ekspresowy i bez zbędnych formalności w jakiejś prywatnej firmie pożyczkowej, które gęsto reklamują się w telewizji i internecie. Jest to rozwiązanie najłatwiejsze, najszybsze, pomocne, jeśli błyskawicznie musimy zorganizować pieniądze, ale niestety nie zawsze najkorzystniejsze pod względem wysokości oprocentowania. Jeśli już musimy skorzystać z tej opcji wybierzmy zaufaną firmę, która gwarantuje brak ukrytych opłat, proste, klarowne zasady oraz elastyczne raty. Są jednak jeszcze inne sposoby pozyskania środków na edukację.

Pieniądze od uczelni, czyli stypendia
Niemal każda uczelnia ma przewidziane środki na stypendia dla studentów. Wyróżnia się ich dwa rodzaje – naukowe i socjalne. Stypendia naukowe skierowane są ku osobom o najwyższej średniej, a stypendia socjalne dla osób z rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekracza określonego pułapu. Jest to zatem rozwiązanie nie dla każdego – stypendium naukowe dostaną jedynie nieliczni, najlepsi, i to dopiero po pierwszej sesji egzaminacyjnej, a stypendium socjalne otrzymają tylko osoby o naprawdę niskich dochodach w rodzinie. Wielu studentów musi zatem szukać alternatywnych sposobów uzyskania funduszy na naukę.

A może wybrać się do banku?
Najpopularniejszą metodą uzyskania finansowego zastrzyku pieniędzy dla edukujących się młodych ludzi jest tak zwany kredyt studencki. Jest to bardzo pomocna pożyczka na naukę, która ma jedną podstawową zaletę – jest nisko oprocentowana. Fakt ten jest rezultatem częściowego finansowania odsetek z budżetu państwa. O taki rodzaj zapomogi mogą występować wszyscy studenci, niezależnie od tego, czy edukują się na uczelniach państwowych czy prywatnych. Podobnie jak w przypadku stypendiów socjalnych, warunkiem jest tutaj pewien limit dochodu na osobę w rodzinie. Jest to jednak pułap dużo wyższy niż w przypadku stypendiów, w roku akademickim 2013/2014 wynosił na przykład 2300 zł, tak więc i tak wiele osób ma szansę go otrzymać. Kredyt studencki wypłacany jest w ratach, 10 miesięcy w roku – od października do lipca. Każda rata wynosi 600 zł. Taka kwota na ogół pozwala studentowi wypełnić finansową lukę. Z reguły przeznaczana jest na czesne lub na utrzymanie.

Gdzie po kredyt studencki?
Banki, które udzielają preferencyjnego kredytu studenckiego to: PKO BP, Pekao S.A., BPS i SGB-Bank S.A. Podczas gdy przy typowych kredytach komercyjnych, oferty banków mogą różnić się od siebie nawet w sposób bardzo wyraźny, tu mamy do czynienia z podobnymi parametrami w przypadku każdego z tych banków. Jest to oczywiście związane z rozporządzeniami resortu odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe. Aby bank rozpatrzył wniosek o kredyt studencki, musimy złożyć w nim odpowiednie dokumenty, w tym dedykowany formularz, zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie z uczelni. Musimy też postarać się o znalezienie osób, które zgodziłyby się zostać poręczycielami naszego kredytu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymamy kredyt studencki, który będziemy mogli pobierać nawet przez okres sześciu lat. Korzystny jest tutaj system spłaty kredytu – będziemy mogli zacząć uiszczać raty dopiero po dwóch latach od zakończenia studiów. Rozciągnięcie czasu spłaty na kilka lat jest kolejnym atutem kredytu studenckiego.

Czy warto się zadłużać na studiach?
Wiele osób jest zdania, że nie warto robić sobie długów na samym wstępie dorosłego życia. Jednak inwestując w studia, inwestujemy w siebie. Jeśli nasze studia mają przełożyć się na dochodową profesję w przyszłości, to czemu nie wziąć na ten poczet pożyczki?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>