Sposób na sfinansowanie zakupu mieszkania

Nie ulega wątpliwości, że posiadanie samodzielnego mieszkania należy do grupy potrzeb elementarnych. Żyjemy w kraju na tyle zasobnym i znajdującym się na takim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, że mieszkanie czy dom nie jest już, na szczęście towarem luksusowym, chociaż w dalszym ciągu drogim. Ponieważ nie ma u nas ani warunków, ani zwyczaju szerokiego użytkowania mieszkań na wynajem, nic dziwnego więc, że pragnieniem zdecydowanej większości Polaków jest mieszkanie na własność. Z uwagi jednak na koszty takowego przedsięwzięcia, tylko nieliczni mogą pozwolić sobie na kupno domu czy mieszkania za gotówkę, pozostali chcąc nie chcąc, muszą korzystać z dostępnych form kredytowania.

Od czego zacząć?
Kredyt na zakup mieszkania to zatem dla wielu osób jedyne rozwiązanie umożliwiające transakcję tego typu, ponieważ jednak jest to z reguły długoletnie zobowiązanie na bardzo dużą kwotę, wymaga szczególnego namysłu. Cały proces warto zacząć od oszacowania własnych możliwości finansowych, to jest analizy domowego budżetu i sprawdzenia, na jak duże obciążenia miesięczne nas jeszcze stać. W przypadku bankowego kredytu hipotecznego musimy jeszcze policzyć posiadane zasoby, banki wymagają bowiem wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości nieruchomości i to tylko w tym roku, od przyszłego to minimum będzie wynosić 10%, a w kolejnych latach 15 i 20%. Dopiero po analizie stanu finansów i określeniu pułapu pożyczki czy kredytu, można zacząć poszukiwania mieszkania, na które będzie nas stać. To prawda, że w praktyce często wygląda to inaczej, najpierw znajdujemy mieszkanie, które nam się podoba, a następnie za wszelką cenę chcemy je kupić, nawet jeśli przekracza to nasze możliwości. Warto jednak w tym przypadku kierować się rozsądkiem, tym bardziej, że, jak już wspomniano, mamy do czynienia ze zobowiązaniem na długie lata. Pomocna pożyczka na mieszkanie, jeśli rzeczywiście ma stanowić pomoc, musi być odpowiednio skalkulowana w zakresie wysokości.

Bankowy kredyt hipoteczny
Bankowy kredyt na zakup mieszkania to bardzo dobre rozwiązanie, przede wszystkim z uwagi na stosunkowo niskie, w porównaniu do innych kredytów, oprocentowanie. Uzyskanie takiego kredytu oznacza jednak, oprócz posiadania wkładu własnego, spełnienie całego szeregu dodatkowych warunków i zgromadzenie obfitej dokumentacji. Chodzi między innymi o potwierdzenia uzyskiwanych dochodów, umowę kupna nieruchomości, wypis z księgi wieczystej, plan zagospodarowania przestrzennego i inne. Zasadniczym elementem i warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego jest tak zwana zdolność kredytowa, o której w decydującej mierze przesądza wysokość dochodów oraz ich źródło. W uproszczeniu rzecz ujmując, zdolność kredytowa to możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wynikająca z różnicy między dochodami a wydatkami. Logiczne jest zatem, że im większe dochody i mniejsze wydatki, tym wzrasta zdolność kredytowa. Dla banku istotne znaczenie ma także źródło przychodów, chodzi bowiem o to, żeby w ciągu długich lat trwania umowy klient swoje przychody utrzymał. Dlatego też banki preferują formę zarobkowania, jaka jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy inni klienci są odsyłani z kwitkiem, jednak z pewnością mają sytuację nieco bardziej skomplikowaną.

Hipoteka
Bardzo ważną cechą kredytów nazywanych hipotecznymi, jest rodzaj zabezpieczenia wierzytelności, jakim jest wpis do hipoteki nieruchomości. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, co oznacza, że zapewnia wierzycielowi pewien określony zakres uprawnień. Wierzycielowi, w tym przypadku bankowi, przysługuje prawo do dochodzenia z nieruchomości swoich roszczeń na wypadek niespłacenia kredytu. Nawet zmiana właściciela nieruchomości nie ma wpływu na skuteczność egzekucji roszczeń. Ważne jest również to, że bankowi przysługuje pierwszeństwo przed innymi wierzycielami na podstawie tak zwanego bankowego tytułu egzekucyjnego.

Pozabankowa pożyczka na mieszkanie
Jeśli ze względu na restrykcyjne wymagania, jakie towarzyszą kredytowi hipotecznemu przyznawanemu przez banki, nie mamy możliwości jego uzyskania, pomocna pożyczka na mieszkanie jest w ofercie wielu firm funkcjonujących w systemie pozabankowym. Niektóre z nich proponują nawet do 300 tysięcy złotych rozłożonych na 30 lat. Oczywiście tego rodzaju oferta nie jest tożsama z błyskawicznie udzielanymi pożyczkami, które określa się jako chwilówki, a które dominują w ofercie parabanków. Znajdziemy jednak bez problemu i takie, gdzie dostępne są pożyczki na nabycie, wykończenie lub remont mieszkania. W przypadku budowy domu można uzyskać finansowanie także pod zastaw działki budowlanej. Podobnie bowiem jak w bankowym kredycie hipotecznym i tutaj zabezpieczenie spłaty stanowi hipoteka na nieruchomości. Ponieważ każdy rodzaj zastawu obiektu o dużej wartości, a taką jest nieruchomość, stanowi bardzo silne zabezpieczenie interesów wierzyciela, łatwiej jest uzyskać większą sumę i co niemniej ważne, zazwyczaj odsetki są wtedy znacznie niższe, niż na przykład w przypadku kredytów gotówkowych. Jednak i firmy pozabankowe wymagają, tak jak banki, określonych dokumentów dotyczących przede wszystkim nieruchomości, aktu własności, wypisu z księgi wieczystej i innych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>