Jak podreperować budżet studencki?

Młodzi ludzie, którzy studiują w innym mieście niż miejsce zamieszkania, na ogół borykają się z trudnościami finansowymi. Budżet studencki nie wystarcza na opłacenie akademika lub stancji w prywatnym mieszkaniu, na jedzenie i wszelkiego rodzaju rozrywki, nie mówiąc już o książkach i pomocach naukowych. Studenci, których kierunki studiów nie wymagają codziennej obecności na uczelni i wielu godzin nauki każdego dnia, mogą dorabiać do swojego budżetu miesięcznego. Inni muszą zadowolić się pieniędzmi przesyłanymi od rodziców. Nie wszyscy jednak mają na tyle majętnych rodziców, aby ci wspierali ich finansowo przez kilka lat studiów. Co im pozostaje? Albo ubieganie się o stypendium socjalne, stypendia na wyżywienie i zakwaterowanie oraz stypendium za dobre wyniki w nauce i sporcie, albo wzięcie pożyczki. W bankach dla studentów przygotowana jest oferta na preferencyjny kredyt studencki, który spłaca się dopiero w dwa lata po zakończeniu studiów. Na czym polega jego konstrukcja i czy alternatywą dla takiego kredytu będzie pożyczka studencka?

Kredyt studencki z banku
Budżet państwa prowadzi od lat program kredytów studenckich, czyli preferencyjnych kredytów z dopłatami z budżetu państwa. Żeby go zaciągnąć, student musi jednak spełnić wiele warunków.
Kredyt studencki jest niewątpliwie korzystniejszy dla kredytobiorcy niż zwyczajny kredyt gotówkowy, ponieważ wypłacany jest w comiesięcznych, równych transzach, po 600 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy w roku, odpowiadających rokowi akademickiego. Wypłata transz kredytowych może trwać maksymalnie do 6 lat i może zostać wydłużona o kolejne 4 lata w przypadku studiów doktoranckich.
W ubiegłym roku akademickim 2013/2014 kredyty studenckie były dostępne w czterech bankach: Banku Pekao SA, PKO BP, w SGB-Banku oraz w Banku Polskiej Spółdzielczości, bowiem tylko te cztery banki podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z którego wypłacane są dopłaty do kredytów studenckich. We wszystkich instytucjach kredytujących studentów najważniejsze parametry kredytu są takie same i określa je rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jedyne różnice, jakie pomiędzy nimi występują dotyczą sposobu zabezpieczania kredytu, wysokości prowizji za udzielenie kredytu czy wymagań dotyczących sytuacji finansowej poręczycieli.
Kredyt studencki przeznaczony jest, jak sama nazwa wskazuje, dla studentów różnych lat, kierunków, trybów i rodzajów uczelni. Przysługuje również doktorantom. Pierwszeństwo w dostępie do takiego finansowania mają studenci, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wyznaczonego limitu miesięcznego. Kredyt mogą otrzymać żacy, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia. Wszystkie umowy o kredyty studenckie podpisywane są najpóźniej do 31 marca danego roku akademickiego, a pierwsze transze wraz z wyrównaniem za poprzednie miesiące są płacone od razu po podpisaniu umowy. Warunkiem wypłaty comiesięcznej raty kredytu dla studenta jest przedstawienie w banku w terminie do 31 października i 31 marca, ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.
Korzystne dla studenta jest to, że o ile ukończy studia i otrzyma dyplom, nie musi od razu spłacać swojego zobowiązania. Kredyt spłacany jest maksymalnie po dwóch latach od ukończenia studiów, w ratach o liczbie dwukrotnie większej, niż liczba wypłaconych transz. Najbardziej istotne jest jednak to, że oprocentowanie kredytu studenckiego jest równe połowie stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego, która obecnie wynosi zaledwie 2,75%. Według obecnego poziomu stóp procentowych ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej, kredyt dla żaków oprocentowany jest na 1,375 proc. w skali roku. Do momentu rozpoczęcia spłaty wszystkie odsetki pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.
Istnieje możliwość zmniejszenia wysokości raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu lub zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie jednego roku. Jeśli student mający zaciągnięty kredyt studencki ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, może wystąpić do banku o umorzenie 20% dotychczasowego zobowiązania. Bank może zadecydować o całkowitym lub częściowym umorzeniu spłaty, z uwagi na trudną sytuację życiową kredytobiorcy, trwałą utratę zdolności do spłaty lub jego śmierć.

A może pożyczka studencka?
Często studenci nie mają środków finansowych, aby zapłacić za pierwsze miesiące studiowania, do czasu przyznania przez dziekanat uczelni stypendium. Bywa, że pieniądze od uczelni są oddawane do dyspozycji studenta dopiero w grudniu, choć w zwielokrotnionej wysokości. Niemniej, za co żak ma żyć w październiku i listopadzie? Pożyczka studencka może skutecznie uzupełnić jego budżet. Spłaci ją od razu po uzyskaniu pieniędzy ze stypendium. Warto wybrać ofertę o najniższym oprocentowaniu i prowizji za przystąpienie do pożyczki, dzięki czemu jej koszty będą jak najniższe.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>