Jak finansować bieżące potrzeby domowników?

Opłacenie rachunków, rat kredytów i pożyczek, jak i zapewnienie swojej rodzinie wyżywienia wymaga uzyskiwania na bieżąco dochodów. Problem w tym, że nie każdy posiada stabilną pracę czy dobrze prosperującą firmę, przynoszącą zyski dla właścicieli. Bezrobotni czy osoby wykonujące prace dorywcze lub działalność wyłącznie sezonową, muszą borykać się z brakami finansowymi, niepozwalającymi im na podołanie wszystkim płatnościom. Jeśli jeszcze na dodatek w danym miesiącu wypadnie większy wydatek, np. zakup nowej pralki lub lodówki, albo wakacje dziecka, wówczas trzeba „mocno zaciskać” pasa, aby pieniędzy wystarczyło od pierwszego do pierwszego. Dziury w domowym budżecie można uzupełniać przy użyciu odpowiednich instrumentów finansowania zewnętrznego. Pożyczka na życie i życiowe potrzeby może zostać udzielona przez bank lub firmę pożyczkową, w różnej formie. Sprawdźmy, która będzie najlepsza w danym przypadku.

Pożyczka chwilówka
Jeśli nagle znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej i nie będziemy mieli pieniędzy na życie, możemy skorzystać z szerokiej oferty pożyczkowej w firmach pozabankowych. Nawet jeśli mamy złą historię kredytową w BIK, w wielu parabankach będzie można uzyskać pożyczkę chwilówkę, tylko po okazaniu dowodu osobistego i dopełnienia kilku prostych formalności. Pożyczki chwilówki mają tą zaletę, że można je uzyskać w krótkim czasie, nawet w kilkanaście minut po złożeniu elektronicznego wniosku poożyczkowego. Częstą praktyką firm pożyczkowych jest weryfikowanie tożsamości klienta za pośrednictwem symbolicznego przelewu na konto. Wystarczy, aby klient przelał 1 grosz lub 1 zł na konto wybranej firmy pożyczkowej, po złożeniu formularza wniosku o pożyczkę, aby firma mogła go zweryfikować i udzielić ostatecznie pożyczki.
Na ogół pożyczki pozabankowe udzielane są w niewielkiej kwocie, ale mogą one śmiało posłużyć nam do załatania dziury w domowym budżecie. Ważne jest, aby pożyczka na życie z parabanku była stosowana jako koło ratunkowe, a nie stały element naszych finansów, bowiem w przeciwnym wypadku szybko możemy wpaść w spiralę kredytową.
W niektórych parabankach istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki chwilówki bez kosztów dodatkowych. Klient nie zapłaci odsetek ani prowizji za udzielenie pożyczki, jeśli będzie to jego pierwsza pożyczka w danym parabanku i spłaci ją we wskazanym terminie. Takie promocje dostępne są w firmie Vivus.pl czy Kredito24. Najczęściej pierwszą pożyczkę w firmie parabankowej pożyczkobiorca może zaciągnąć na niewielką kwotę, co najwyżej 1,5-2 tys. zł.

Produkty kredytowe w bankach
Oprócz pożyczki na życie w firmie pozabankowej można zdecydować się na zapożyczenie w banku. Do wyboru dla klientów są takie produkty kredytowe jak:
• pożyczka gotówkowa,
• kredyt gotówkowy,
• linia kredytowa w rachunku bieżącym klienta,
• debet w koncie osobistym.
Najczęściej na dowolny cel kredytowy klienci zaciągają w bankach pożyczki i kredyty gotówkowe. To najprostsze pod względem swojej konstrukcji i formalności, jakie należy przy nich dopełnić, instrumenty kredytowe pozwalające na pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania naszych bieżących potrzeb. Kredyt lub pożyczka gotówkowa udzielane są z oprocentowaniem maksymalnie na 16% w skali roku (czterokrotność obowiązującej stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej). Należy przy tym podkreślić, że w wielu przypadkach kredytobiorca musi liczyć się dodatkowo z poniesieniem kosztów prowizji za udzielenie kredytu przez bank, w wysokości kilku procent kwoty kredytu. Na ogół kredyt gotówkowy wypłacany jest w trybie jednorazowym i spłacany w ratach – równych lub malejących, opłacanych co miesiąc, zgodnie ze wskazanym przez bank harmonogramem spłaty.
Ciekawą formą kredytowania bieżących potrzeb klienta będzie linia kredytowa, czyli kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Klient posiadający konto osobiste w danym banku ma możliwość wnioskowania o przyznanie linii kredytowej w określonej wysokości, nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Bank na podstawie historii wpłat na rachunek bieżący oszacuje zdolność kredytową klienta i przyzna górny limit linii kredytowej. Wygodna spłata linii i niewielkie koszty jej wykorzystywania sprawiają, że taka pożyczka na życie, na dowolny cel kredytowy, cieszy się popularnością wśród klientów. Kolejne wpływy na konto klienta uzupełniają jego limit kredytowy i powodują, że jest on ponownie możliwy do wykorzystania. Za linię kredytową uiszcza się roczną opłatę w wysokości kilku procent kwoty kredytu. Odsetki od linii kredytowej płaci się tylko wtedy, gdy klient skorzysta z udzielonego limitu. Nie będą one naliczane, jeśli linia kredytowa nie będzie wykorzystywana przez kredytobiorcę, tylko pozostawiona jako pieniądze „na czarną godzinę”.
Droższym rozwiązaniem od linii kredytowej jest debet w rachunku bieżącym, czyli poziom, do którego można zadłużyć się w banku. W przeciwieństwie do linii kredytowej, kwota debetu nie jest w ogóle dostępna w takim samym stopniu, jak środki własne klienta zgromadzone na koncie. Debet z reguły posiada również wyższe oprocentowanie niż linia.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>