Jak sfinansować zakup ziemi rolnej?

Duże gospodarstwa rolne mogą korzystać z dopłat ze strony Unii Europejskiej. Najpierw jednak rolnik musi doprowadzić do sytuacji, w której będzie dysponował wystarczającą powierzchnią ziemi uprawnej. W tym celu może skupować ziemię od okolicznych gospodarzy, którzy z różnych względów nie chcą więcej jej uprawiać. Są też przypadki, w których osoby dotychczas mieszkające w dużych miasta, przenoszą się na wieś i rozpoczynają działalność rolniczą. One również mogą kupować ziemię rolną, z przeznaczeniem m.in. pod uprawy. Problem w tym, w jaki sposób można sfinansować taki zakup?

Własne oszczędności
Najlepiej byłoby ziemię rolną kupować z własnych środków. Oszczędności zgromadzone przez lata z tytułu wykonywania pracy zarobkowej lub odziedziczone po bogatych krewnych mogą posłużyć nam do sfinansowania transakcji zakupu ziemi uprawnej. Co jednak, jeśli nie mamy oszczędności, albo są one zbyt niskie, abyśmy mogli zrealizować zaplanowaną inwestycję? Możemy skorzystać w takim przypadku z innych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Bankowe i pozabankowe sposoby sfinansowania zakupu ziemi rolnej
W niektórych bankach w Polsce można otrzymać specjalną ofertę dla rolników. Kredyt na zakup ziemi jest jej integralnym elementem. Przykładem będzie kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych udzielany przez ING Bank Śląski, z przeznaczeniem na nabycie ziemi rolnej w celu utworzenia nowego lub powiększenia dotychczasowego gospodarstwa rolnego. Środki pozyskane w ten sposób można wykorzystać również na utworzenie lub powiększenie działu specjalnego produkcji rolnej. Oferta ta kierowana jest do sektora rolnego i może stanowić uzupełnienie transakcji zakupu gruntów rolnych w ramach kredytów preferencyjnych, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby kredyt stanowił główne źródło finansowania zaplanowanej inwestycji.
Kredyt na zakup gruntów w ING Banku Śląskim ma charakter komercyjny i przeznaczony jest dla osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Kredyt udzielany jest w złotówkach, a maksymalny okres kredytowania w jego przypadku wynosi 15 lat.
Drugim bankiem, w którym oferowany jest kredyt dla rolników, na zakup ziemi rolnej, jest Credit Agricole. Bank proponuje zaciągnięcie w celu sfinansowania zakupu ziemi rolnej kredytu do 80% wartości nieruchomości z marżą na poziomie zaledwie 3%. Credit Agricole nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego, a jedynie 2-procentową prowizję za udzielenie kredytu. Kredyt na gospodarstwo rolne w Credit Agricole jest oprocentowany według zmiennej stopy opartej na WIBOR 3M. Pieniądze pozyskane w ramach kredytu można spożytkować na zakup użytków rolnych czy zabudowanych nieruchomości rolnych, ale też i na inne cele. Spłatę kredytu można rozłożyć nawet na 30 lat. Kredyt na zakup ziemi rolnej w Credit Agricole jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą lub wytwórczą w rolnictwie od minimum 12 miesięcy i będących właścicielami lub dzierżawcami ziemi.
Na zakup ziemi rolnej można przeznaczyć również pożyczkę zaciągniętą w firmie parabankowej. Pożyczka na zakup ziemi będzie udzielona od ręki, ale trzeba liczyć się z wyższymi niż w banku, kosztami jej spłaty.

Kredytowanie zakupu ziemi rolnej na preferencyjnych zasadach
Właściciele gospodarstw rolnych mogą postarać się o uzyskanie kredytu na zakup ziemi na preferencyjnych zasadach, w ramach programów dofinansowania prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Taka pożyczka na ziemię jest udzielana z dopłatami z ARMiR do oprocentowania, dlatego koszty jej spłaty maleją dla kredytobiorcy. Z takiego trybu finansowania inwestycji w ziemię rolną mogą skorzystać osoby kupujące ziemię rolną lub planujące jej zakup w najbliższej przyszłości. Słowem, preferencyjna pożyczka na ziemię udzielana jest na powiększenie lub zakup gospodarstwa rolnego. Po zrealizowaniu inwestycji użytki rolne w ramach jednego gospodarstwa kredytobiorcy nie mogą wynosić mniej niż średnia wojewódzka, jaka jest podawana przez Główny Urząd Statystyczny.
Kredyt na zakup ziemi najczęściej jest udzielany z dopłatami z budżetu ARiMR w formie linii kredytowej na zakup gruntów rolnych lub na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły jeszcze 40-stego roku życia.
Maksymalne oprocentowanie kredytów z linii kredytowych wynosi najczęściej zaledwie 1,2%, zaś maksymalny okres spłaty kredytu wraz z odsetkami naliczonymi przez bank wyniesie 15 lat. Kredytobiorca dodatkowo może skorzystać z karencji w spłacie kapitału, choć nie może ona łącznie przekroczyć dwóch lat. Maksymalna kwota linii kredytowej udzielanej z dopłatami do odsetek z ARiMR nie może być wyższa od 80% wartości nakładów inwestycyjnych.
Tak pozyskany kredyt na zakup gruntów rolnych nie można przeznaczyć na sfinansowanie części kosztów transakcji określonych w akcie notarialnym, która przewyższa poziom średnich cen rynkowych gruntów rolnych, jakie występują w danym województwie i są wyznaczane na bieżąco przez GUS. Z wartości inwestycji finansowanej przy udziale kredytu na zakup ziemi rolnej należy wyłączyć wartość nieużytków, lasów czy gruntów zakrzewionych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>