Zdolność kredytowa przy ubieganiu się o pożyczkę

W chwili obecnej banki mają do zaoferowania bardzo szeroki wybór najróżniejszych usług kredytowych, wśród których można znaleźć coś dobrze sprawdzającego się w praktycznie każdej sytuacji. Równocześnie jednak w przypadku ubiegania się o jakiekolwiek większe pieniądze chociażby na zakup mieszkania czy samochodu będziemy musieli spełnić szereg istotnych warunków – jest to jednak zupełnie oczywiste, bowiem w końcu nie możemy oczekiwać, że bank podejmie w tak istotnych kwestiach współpracę z kimś, kto nie jest w jego oczach w stu procentach godny zaufania. Podstawową kwestią jest tutaj nasza zdolność kredytowa, od której w większości przypadków zależy to, czy będziemy mogli otrzymać takie pieniądze. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu nam kredytu bank dokładnie bada naszą zdolność i to właśnie na jej podstawie może udzielić albo pozytywnej albo negatywnej odpowiedzi na nasz wniosek.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest pojęciem bardzo powszechnie funkcjonującym w polskim systemie bankowym – została ona nawet zdefiniowana przez stosowną ustawę już wiele lat temu. Ustawa ta określa ją jako „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Dość łatwo można odgadnąć, że na coś takiego wpływa oczywiście całe mnóstwo różnych kwestii; nie jest to jednak dobra wiadomość dla kredytobiorców, bowiem często okazuje się, że z powodu nawet mało znaczącej rzeczy zwyczajnie nie mamy żadnych szans na otrzymanie odpowiedniego dla siebie kredytu.

Jak bada się zdolność kredytową?

Wykonywane przez bank badanie zdolności kredytowej polega przede wszystkim na dokładnym zapoznaniu się z wieloma istotnymi aspektami naszego życia, które mogą na to mieć jakikolwiek wpływ. Poniżej wymieniamy te najbardziej podstawowe z nich:
– Nasza aktualna sytuacja finansowa. Bank z dużą dokładnością przeanalizuje przede wszystkim wysokość naszych zarobków – oczywiście, im lepiej zarabiamy, tym większa jest nasza zdolność kredytowa. Równocześnie jednak sama wysokość pensji o niczym jeszcze nie świadczy. Bardzo ważna jest tutaj swego rodzaju stałość naszych dochodów oraz rodzaj wykonywanej przez nas pracy; w najlepszej sytuacji są rzecz jasna osoby posiadające stałe stanowiska w pewnych, godnych zaufania firmach. Musimy tutaj wykazać, że nie istnieje u nas ryzyko utraty w najbliższej przyszłości zatrudnienia, bowiem coś takiego mogłoby spowodować poważne trudności ze spłatą naszego kredytu. Oprócz tego bank prawdopodobnie przyjrzy się naszej ogólnej sytuacji życiowej. Spory wpływ na decyzję ma tutaj na przykład to, jak wielu ludzi utrzymujemy ze swoich zarobków oraz jak duża jest nasza rodzina.
– Przeszłe i aktualne zobowiązania finansowe. Jest to niezwykle istotna kwestia – jeżeli w danym momencie posiadamy już jakiekolwiek inne, zaciągnięte kredyty, to nasze szanse na otrzymanie kolejnego drastycznie maleją. Oprócz tego w bardzo złej sytuacji są osoby ze złą historią kredytową, czyli takie, które w przeszłości miały już jakiekolwiek problemy z terminowym wywiązywaniem się z takich zobowiązań; wszystkie związane z tym informacje są przechowywane w Biurze Informacji Kredytowej, a banki mają do nich praktycznie nieograniczony dostęp, zatem możemy być pewni, że w czasie ubiegania się przez nas o otrzymanie kredytu zostaną one dokładnie sprawdzone. Niestety, wpływ na coś takiego mogą mieć nawet niezapłacone mandaty – warto o tym pamiętać, bowiem czasami przez zwykłą nieuwagę możemy w przyszłości całkowicie odebrać sobie szanse na otrzymanie odpowiedniego dla siebie kredytu.
– Rodzaj interesującego nas kredytu. W grę wchodzi tutaj właściwie wszystko: wysokość sumy jaką chcemy pożyczyć, konkretny cel na jaki potrzebujemy takich pieniędzy, okres spłaty oraz rodzaj i wysokość rat. Bardzo często okazuje się, że przy naszej zdolności kredytowej nie będziemy w stanie pożyczyć zadowalającej nas kwoty, ale równocześnie bank chętnie nawiąże z nami współpracę dotyczącą nieco mniejszych pożyczek. Nasza zdolność kredytowa rośnie również w sytuacji, gdy w czasie zaciągania takiego kredytu posiadamy odpowiedni wkład własny lub też jesteśmy w stanie zaoferować inne zabezpieczenie, takie jak chociażby posiadana przez nas nieruchomość.
Analiza zdolności kredytowej bierze pod uwagę nieco inne kwestie w przypadku kredytów przeznaczonych dla przedsiębiorców; w tej sytuacji uwzględnia się tutaj przede wszystkim stabilność takiej działalności, wielkość posiadanego majątku oraz konkurencyjność w danej branży.

Jak samodzielnie obliczyć swoją zdolność kredytową?

Decyzję dotyczącą naszej zdolności kredytowej wydaje oczywiście bank, ale w sieci znajdziemy obecnie bardzo przydatne kalkulatory które dadzą nam przynajmniej orientacyjny obraz czegoś takiego – określamy w nich wiele wspomnianych wyżej parametrów, a następnie otrzymujemy informacje dotyczące tego, czy będziemy mieli jakiekolwiek większe szanse na otrzymanie zadowalającego nas kredytu. Bez dobrej zdolności kredytowej skorzystanie z odpowiedniej dla nas pożyczki w większości przypadków będzie właściwie niemożliwe, bowiem żaden profesjonalny bank nie podejmie z nami w tej kwestii współpracy. Warto o tym wiedzieć, bowiem mamy w końcu realny wpływ na całe mnóstwo czynników, od których taka zdolność jest uzależniona.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>