Czy wiek jest przeszkodą w zaciągnięciu pożyczki?

Wydawać by się mogło, że przy analizowaniu wniosku kredytowego klienta przez bank lub instytucję pożyczkową działającą poza systemem bankowym, najważniejszym kryterium branym pod uwagę jest wysokość dochodów potencjalnego kredytobiorcy. Posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej jest bowiem absolutnie wymagane ku temu, aby kredyt został udzielony. Niemniej, nie tylko wysokość dochodów czy ich źródło brane są pod uwagę przy wydawaniu decyzji kredytowej. Bank lub parabank może odrzucić w rzeczywistości wniosek o kredyt czy pożyczkę, jeśli wnioskodawca będzie zbyt młody. Naturalnie, osoby niepełnoletnie nie mogą pożyczać pieniędzy na rynku finansowym w Polsce. Aczkolwiek, uzyskanie pełnoletniości, czyli ukończenie 18 roku życia wcale nie spowoduje, że automatycznie wszystkie oferty bankowe i pozabankowe staną się automatycznie w pełni dostępne dla młodej osoby. Pożyczki dla osób młodych są możliwe do uzyskania tylko w nielicznych instytucjach kredytujących, w bankach i parabankach. W większości przypadków nastolatek, pomimo że jest pełnoletni w świetle Kodeksu Cywilnego, nie zaciągnie pożyczki czy kredytu. Bank może nawet nie uzasadnić odmowy, zasłaniając się tajemnicą zawodową, ale przy spełnianiu wszystkich pozostałych warunków dla uzyskania kredytu można wysnuć wniosek, że to wiek jest przeszkodą dla wydania pozytywnej decyzji kredytowej.

Zdolność do czynności prawnych według Kodeksu cywilnego
Kodeks cywilny przyznaje pełną zdolność do czynności prawnych osobom fizycznym, które osiągnęły pełnoletniość, czyli generalnie 18 lat. Można wcześniej osiągnąć pełnoletniość, poprzez zawarcie małżeństwa. Zdolność do czynności prawnych przejawia się w możliwości nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. Jeśli dana osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych może między innymi teoretycznie podpisać umowę kredytową. Niemniej, fakt ukończenia 18. roku życia może być niewystarczający dla banku dla udzielenia finansowania kredytowego.

Wiek istotny dla kredytodawców
Banki tłumaczą, że nie chcą udzielać kredytów, zwłaszcza długoterminowych, dla osób młodych, ponieważ nie można uznać, czy ich zatrudnienie ma stabilny charakter i czy będą rzetelnymi kredytobiorcami. Bankowcy wychodzą z założenia, że 18-latek niekoniecznie dorósł rzeczywiście do tego, aby spłacać udzielony mu kredyt zgodnie z harmonogramem. O ile kredyt gotówkowy zostanie udzielony najprawdopodobniej nawet w dniu 18-tych urodzin klienta, o tyle długoterminowe zobowiązania, w tym kredyty mieszkaniowe będą jeszcze dla niego niedostępne. Wysokie dochody przedsiębiorczych nastolatków nie są podstawą do tego, aby bank wnioskował, że w przyszłości również klient będzie je uzyskiwał w stabilnym trybie. Młodzi ludzie w bankach są traktowani jako klienci podwyższonego ryzyka, dlatego wyłącznie w drodze wyjątku mogą oni otrzymać pozytywną decyzję kredytową.
Wymagania wiekowe dotyczące kredytobiorców w poszczególnych bankach w Polsce mogą być odmienne. Według serwisu dom.pl, 12 banków w Polsce na standardowych warunkach udzieli kredytu osobie, która ukończyła 18 lat, ale wymagane jest równocześnie, aby taki klient osiągał stałe dochody z umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie czy z własnej działalności gospodarczej. „Lepszym” klientem dla banku będzie 18-latek pracujący w przedsiębiorstwie na etacie, niż przedsiębiorczy młody człowiek mający własną firmę. Jest to paradoks, ponieważ pracują na własny rachunek i prowadząc przedsiębiorstwo pod swoim nazwiskiem bardziej prawdopodobne jest to, że dana osoba będzie zarabiała więcej niż równolatek zatrudniony u kogoś, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Ukończenie 18. roku życia będzie wystarczające dla uzyskania kredytu w takich bankach jak:
• Alior Banku,
• Banku BGŻ,
• Banku Pocztowym,
• BNP Paribas Fortis,
• BOŚ Banku,
• BZ WBK,
• Deutsche Banku,
• DnB Nord,
• Eurobanku,
• Idea Banku,
• ING Banku Śląskim,
• Invest Banku (Plus Bank)
• Kredyt Banku,
• mBanku,
• Nordea Banku,
• PKO BP,
• Banku Pekao SA,
• Raiffeisen Banku.
W Credit Agricole ukończenie 18. roku życia będzie minimalnym wiekiem dla kredytobiorcy, o ile pracuje on na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Jeśli zaś jest przedsiębiorcą, minimalny wiek zostanie podwyższony do 21 lat. Pożyczki dla osób młodych, w wieku od 18 do 21 lat nie są udzielane w wielu bankach działających na polskim rynku. Co najmniej 21 lat trzeba mieć, aby zaciągnąć kredyt w Citi Handlowym oraz w Getin Noble Banku, a 20 lat dla zaciągnięcia kredytu w Banku Millennium.

Pożyczka pozabankowa dla młodych
Osoby młode, którym banki odmówiły udzielenia kredytu z uwagi na młody wiek, mogą zwrócić się o pożyczkę do parabanku, ale uwaga – tutaj również wiek pożyczkobiorcy ma niebagatelne znaczenie. Wystarczy jednak ukończyć osiemnaście lat, aby zaciągnąć pożyczkę w Kredito24, w OK Money czy w Kasomacie. O rok więcej trzeba mieć, aby uzyskać pożyczkę w Vivus.pl.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>