Zmiana lub wydłużenie terminu spłaty zobowiązania kredytowego – czy to możliwe?

Zaciągając kredyt lub pożyczkę nie jesteśmy w 100% pewni, co stanie się za miesiąc, pół roku czy za kilka lat. Zwłaszcza przy kredytach długoterminowych, hipotecznych trudno jest przewidzieć, czy będziemy w stanie spłacać takie zobowiązanie zgodnie z harmonogramem spłaty. Trudności w spłacie zobowiązania kredytowego mogą doprowadzić do sytuacji, w której zaczniemy spóźniać się coraz bardziej ze spłatą kolejnych rat. To z kolei doprowadzi do wpisania nas do bazy BIK z negatywną informacją o nierzetelności dłużnika. W niektórych bankach i w firmach działających poza sektorem bankowym można elastycznie spłacać raty kredytów i pożyczek, albo wydłużyć czy skrócić okres kredytowania, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, bądź też płacąc za możliwość dłuższego dysponowania pieniędzmi pożyczkodawcy. Pożyczki bez zmian wysokości rat czy okresu spłaty mogą generować poważne problemy dla kredytobiorców, zwłaszcza, jeśli ich sytuacja finansowa się pogorszy. Dlatego przy analizowaniu poszczególnych ofert kredytów i pożyczek należy sprawdzić, czy można wydłużyć okres spłaty i czy bank lub parabank dopuszcza możliwość elastycznej spłaty zobowiązania.

Klient decyduje o wysokości rat
Zaciągając „Elastyczny Kredyt Mieszkaniowy” w Raiffeisen Polbanku klient ma możliwość dokonania kilkukrotnie w ciągu roku zmiany wysokości spłacanej raty kapitałowo odsetkowej. Produkt ten pozwala bowiem na dopasowywanie wysokości rat do aktualnych możliwości finansowych kredytobiorcy. Raiffeisen Polbank z myślą o tym, że klient nagle może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej i nie móc spłacić w terminie pełnej raty kredytu, pozwala na jej okresowe zmniejszenie. Raty można regulować w przedziale pomiędzy 50% a 200%. Dodatkowo, jeśli klient nie może w danym miesiącu uiścić do banku raty, może zawiesić jej spłatę, ale usługa „wakacji kredytowych” obowiązuje wyłącznie raz na rok. Usługę modyfikacji wysokości rat kredytu można uruchomić dopiero po 24 miesiącach spłaty kredytu, o ile będzie on spłacany bez żadnych opóźnień przez kredytobiorcę. W przeciwnym wypadku kredyt pozostanie konwencjonalnym zobowiązaniem hipotecznym, w którym raty należy spłacić zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie.
Spłacając kredyt elastycznie w Raiffeisen Polbanku, klienci mogą jednokrotnie w ciągu roku kalendarzowego złożyć dyspozycję obniżenia jednej lub kilku następujących po sobie rat kredytu nawet o 50% lub jednokrotnie złożyć dyspozycję podwyższenia jednej lub kilku następujących po sobie rat kredytu nawet o 200%. Łącznie można podwyższyć lub obniżyć w ciągu każdego roku kalendarzowego spłaty zobowiązania kredytowego wysokość trzech rat kapitałowo-odsetkowych. Jeśli klient decyduje się na obniżenie wysokości raty najpierw zmniejszona zostanie kwota odsetek należnych bankowi, a dopiero później kwota kapitału. Niestety, minusem takiego rozwiązania jest to, że niespłacona część odsetek powiększa automatycznie saldo zadłużenia kredytobiorcy. Jeśli zwiększa on wysokość raty to cała nadwyżka przeznaczana jest zaś w pierwszej kolejności na spłatę kapitału kredytu.

Wydłużenie okresu spłaty
W firmach pożyczkowych często występuje opcja przedłużenia spłaty raty pożyczki czy całej pożyczonej kwoty. W ten sposób parabanki dostosowują się do potrzeb i oczekiwań klientów. Jeśli jednak klient wie na kilka dni przed planowaną spłatą zobowiązania pożyczkowego, że nie będzie w stanie jej dokonać, powinien jak najszybciej skontaktować się z parabankiem. W firmie pożyczkowej Ekspres Kasa można przedłużyć spłatę pożyczki, o ile klient dokona wpłaty kosztów przedłużenia. Ma na to czas do 5-tego dnia po wyznaczonym terminie spłaty pożyczki. Koszt przedłużenia wynosi tyle, ile wynoszą odsetki wynikające z kwoty danej pożyczki. Jeśli więc pożyczka udzielana jest w kwocie 200 zł i koszty jej spłaty to 79 zł, to przy zmianie terminu spłaty na dłuższy trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia w pierwszej kolejności 79 zł na konto Ekspres Kasa. Pożyczka jest przedłużana o taki sam okres, na jaki została zaciągnięta. Pożyczkę w Ekspres Kasa można przedłużyć dwa razy, czyli łącznie na 30 lub 60 dni.
Niekoniecznie w danej firmie pożyczkowej, od której pożyczamy pieniądze musi istnieć opcja spłaty zobowiązania w innym terminie. Są też pożyczki bez zmian terminu i warto jest wczytać się w regulamin pożyczania pieniędzy od danego pożyczkobiorcy, aby być tego świadomym. Niejednokrotnie za wcześniejszą całościową lub częściową spłatę zobowiązania kredytowego lub pożyczkowego trzeba zapłacić, zwłaszcza w bankach, które udzielają kredytów na długi okres czasu i dla nich wcześniejsza spłata oznaczałaby utratę części pieniędzy wynikających z odsetek, jakie w przeciwnym wypadku klient spłaciłby do banku. Jeśli jednak kredyt jest klasyfikowany jako konsumpcyjny, to bank nie może pobierać za jego wcześniejszą spłatę żadnej karnej opłaty do klienta.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>