Wypowiedzenie umowy z pożyczkodawcą i jego konsekwencje

Bardzo często możemy usłyszeć, że osoby zainteresowane pożyczkami gotówkowymi powinny martwić się przede wszystkim o to, czy otrzymają tego rodzaju wsparcie, gdy bowiem zostanie im ono przyznane, nie muszą obawiać się większych perturbacji. Niestety, coraz częściej możemy przekonać się o tym, że podobne przeświadczenie nie znajduje uzasadnienia. W określonych przypadkach pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z nami, a sytuacja taka sprawia, że nasze położenie komplikuje się zdecydowanie bardziej niż wówczas, gdy odmówiono nam wsparcia finansowego.

Kiedy musimy liczyć się z wypowiedzeniem umowy?
W największej liczbie przypadków wypowiedzenie umowy jest konsekwencją zaległości pożyczkobiorcy, który uchyla się od obowiązku terminowego wywiązywania się ze swojego zobowiązania. Oczywiście, żadna instytucja finansowa nie przystępuje do takich działań wówczas, gdy opóźnienie trwa kilka dni, nie jest to również decyzja podejmowana wtedy, gdy klient informuje o swoich problemach i proponuje rozwiązanie, które pomogłoby w uporaniu się z nimi. Jeśli jednak kolejne raty nie wpływają na rachunek pożyczkodawcy, a klient pozostaje nieuchwytny nie odbierając telefonów i nie szukając innych form kontaktu, wypowiedzenie umowy jest tylko kwestią czasu.
Znacznie rzadziej mamy do czynienia z sytuacją, w której wypowiedzenie umowy jest rezultatem wprowadzenia w błąd instytucji udzielającej wsparcia finansowego przez klienta. Do sytuacji takiej dochodzi przede wszystkim wówczas, gdy podajemy nieprawdziwe dane odnoszące się do naszej sytuacji finansowej, nie poleca się przy tym również fałszowania zaświadczeń o zarobkach, jeśli są one niezbędne do uzyskania pożyczki.
Bywa i tak, że instytucja finansowa obawia się dalszej współpracy z nami, gdy dochodzi do znaczącego spadku naszej zdolności kredytowej. Wiele umów nakłada na nas obowiązek powiadomienia jej o utracie pracy lub pogorszeniu się naszego stanu zdrowia, gdy zaś renegocjacja warunków, na jakich została przyznana pożyczka nie satysfakcjonuje każdej ze stron, często można dowiedzieć się o tym, że zerwanie umowy jest jedynym rozwiązaniem. Gdy decydujemy się na pożyczkę hipoteczną musimy liczyć się i z tym, że zerwanie umowy może być skutkiem znaczącego spadku wartości naszego zabezpieczenia. I w tym przypadku mamy jednak do czynienia z rozwiązaniem, do którego pożyczkodawca odwołuje się jedynie w ostateczności, wcześniej bowiem zaproponuje nam wskazanie innego zabezpieczenia lub zmianę warunków porozumienia.
Nie możemy zapominać i o tym, że niebezpieczne bywa wykorzystanie wsparcia finansowego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Zastrzeżenie to jest sprawdzane szczególnie rygorystycznie wówczas, gdy mamy do czynienia z pożyczkami dla firm, może się przy tym okazać, że nie zyskamy szansy na wyjaśnienie, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki krok.

Wypowiedzenie umowy w praktyce
Decyzja o wypowiedzeniu umowy z pożyczkobiorcą ma bardzo poważne konsekwencje, wiąże się bowiem z koniecznością natychmiastowej spłaty zobowiązania. Dług musi zostać uregulowany w całości, w innym wypadku bowiem pożyczkodawca ma prawo wystąpić na drogę sądową i tam domagać się uregulowania zobowiązań korzystając ze wsparcia komornika. Co gorsza, wypowiedzenie umowy jest decyzją, która zazwyczaj nie pozostawia wiele czasu na jej realizację. Niektóre umowy przewidują, jaki jest czas pozostawiony pożyczkobiorcy na spłatę zobowiązania, jeśli zaś wspomniane zapisy nie zostały uwzględnione, wskazówek należy szukać analizując przepisy polskiego prawa. Prawo bankowe mówi o tym, że termin ten nie powinien być krótszy niż 30 dni, zawsze warto przy tym starać się go negocjować tak, aby maksymalnie wydłużyć czas niezbędny do regulacji zobowiązań.

Jak się bronić przed wypowiedzeniem umowy?
Jedynym w stu procentach skutecznym sposobem na obronę przed wypowiedzeniem umowy jest terminowe spłacanie zobowiązań. Owszem, instytucja finansowa może zdecydować się na taki krok również w innych okolicznościach, jeśli jednak współpraca z pożyczkobiorcą przebiega bez zastrzeżeń, a ten jest osobą komunikatywną i chętnie udziela wyjaśnień w przypadku wątpliwości, przypadki wypowiedzenia umowy są niezwykle rzadkie. Warto zatem zaplanować budżet domowy tak, aby spłata zobowiązań finansowych była priorytetem nie mniejszym niż terminowe opłacanie rachunków za energię elektryczną lub gaz. Niekiedy oznacza to konieczność oszczędzania i rezygnację z wielu przyjemności, doświadczenie podpowiada jednak, że wypowiedzenie umowy wiąże się ze zdecydowanie poważniejszymi obciążeniami i nie warto ponosić tego rodzaju ryzyka, jeśli nie ma takiej potrzeby.
Pamiętajmy też, że zarówno banki, jak i pozabankowe instytucje finansowe są gotowe do tego, aby z nami współpracować. Jeśli więc nasza sytuacja finansowa zaczyna się komplikować, powinniśmy kontaktować się z nimi jak najszybciej. Być może rozwiązaniem okaże się dodatkowa pomocna pożyczka albo decyzja o kredycie konsolidacyjnym, może być zaś i tak, że poprawimy swoje położenie przekazując pod zastaw nieruchomość. Wypowiedzenie umowy jest rozwiązaniem ostatecznym, warto więc zrobić wszystko, aby do niego nie dopuścić.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>