Wsparcie finansowe dla rolników

Rolnicy są specyficzną grupą kredytobiorców. W wielu bankach mogą uzyskać oddzielną ofertę kredytową, dostosowaną do ich potrzeb i oczekiwań. Mogą liczyć również na wsparcie ze strony państwa czy Agencji Rynku Rolnego przy zaciąganiu zobowiązań kredytowych. Pozyskiwanie dochodów z tytułu działalności rolniczej sprawia, że rolnik może ubiegać się również o pożyczki dla hodowców, rolników czy na przykład sadowników w firmach pozabankowych. Które zobowiązanie będzie najlepsze z perspektywy samych rolników? Gdzie powinni oni ubiegać się o wsparcie finansowe dla swojej działalności? Czy mogą uzyskać wsparcie finansowe z dotacji unijnych albo z sektora pozabankowego?

Kredyt dla rolnika z banku?
O ile kredyty dla klientów indywidualnych czy dla przedsiębiorców znajdują się w standardowej ofercie polskich banków, o tyle kredyty dla rolników stanowią swego rodzaju niszę rynkową. Działalność rolnicza, m.in. hodowlana umożliwia wzięcie kredytu w polskim banku, ale kredytobiorca będzie musiał przejść procedurę kredytową, która stwierdzi, czy ma on wystarczającą zdolność do zaciągnięcia pożądanego zobowiązania. Kłopotliwe niekiedy jest oszacowanie zdolność kredytowej klienta na podstawie dochodów z działalności rolniczej. Jeśli rolnik ubiega się o kredyt jako osoba indywidualna, będzie miał ograniczone możliwości jego zaciągnięcia. W ogóle kredytów dla rolników, według porównywarki Comperia.pl, nie posiadają w swojej ofercie takie banki jak: Raiffeisen Polbank czy Nordea Bank i FM Bank, czyli obecnie BIZ Bank. W przypadku Banku Millennium rolnik jako osoba indywidualna będzie mógł ubiegać się wyłącznie o kredyt hipoteczny, z dolisnym zabezpieczeniem.
Na drugim biegunie rynku bankowego pozostają instytucje, które przygotowały kredyty dla rolników. Przy ubieganiu się o kredyt w PKO BP czy w Credit Agricole rolnik będzie musiał dołączyć do wniosku kredytowego zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego o ilości hektarów przeliczeniowych. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, także i rolnik będzie musiał przynieść do banku potwierdzenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, czy o niezaleganiu z płatnościami podatku rolnego. Pierwsze zaświadczenie uzyska on z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a drugie z Urzędu Skarbowego. Potwierdzeniem zdolności kredytowej może być decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznaniu dopłat bezpośrednich w określonej wysokości.
Na wzór wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez określony okres czasu, także i rolnicy wnioskujący o kredyt muszą np. udokumentować co najmniej 12-miesięczny okres prowadzenia działalności rolnej, jak ma to miejsce w banku BNP Paribas. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej rolnika bank bierze pod uwagę średnie miesięczne dochody i odejmuje od nich średnie miesięczne wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego wnioskującego oraz gospodarstwa rolnego.
Rolnik może ubiegać się również o kredyt na działalność rolniczą, ale i tu napotka wiele przeszkód na rynku bankowym. Stricte pożyczki dla hodowców czy kredyty dla rolników przygotowały takie banki jak Bank Gospodarki Żywnościowej, Credit Agricole i PKO BP. Przykładowo, BGŻ w sekcji Argo kierowanej do rolników ma kredyty na finansowanie działalności rolniczej swoich klientów. Mogą oni zdecydować się przy tym na ubieganie o kredyt inwestycyjny, kredyt na prowadzenie gospodarstwa, pożyczki dla rolników czy też na leasing, np. maszyn rolniczych.

Pożyczki pozabankowe dla rolników
Rolnik może być również kredytobiorcą w firmie pozabankowej. Są firmy, które jak najbardziej akceptują dochody z działalności rolniczej lub hodowlanej. Pożyczki dla hodowców udzielane są nie tylko w niskich kwotach, w postaci tzw. pożyczek chwilówek. Na przykład w Pomocnej Pożyczce deklarują, że udzielą finansowania na rzecz klientów prowadzących działalność rolniczą nawet w kwocie pół miliona złoty, a pożyczka może zostać rozłożona na wiele lat – maksymalnie 30. Dochody rolnika są akceptowane przy wydawaniu decyzji kredytowej w wielu innych parabankach. Nawet jeśli bank odmówi rolnikowi pożyczki, może on spróbować szczęścia w firmie pożyczkowej i więcej niż prawdopodobne jest, że otrzyma on pożądaną pożyczkę. Przeszkodą w zaciągnięciu niej będą negatywne wpisy w Biurze Informacji Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Dłużników. BIK nie ma tu większego znaczenia, ponieważ tylko Wonga.com z wszystkich firm pożyczkowych działających na polskim rynku pozabankowym kontroluje historię klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli okaże się, że rolnik zalega z płatnością swoich wcześniejszych zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych i jest nierzetelnym dłużnikiem, nawet firma pozabankowa może mieć obiekcje w kwestii udzielenia mu finansowania zewnętrznego, choć nie jest to regułą. Przy wyższym ryzyku kredytowym firma pożyczkowa może żądać od klienta ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>