Wsparcie finansowe dla rolników

Rolnicy są specyficzną grupą kredytobiorców. W wielu bankach mogą uzyskać oddzielną ofertę kredytową, dostosowaną do ich potrzeb i oczekiwań. Mogą liczyć również na wsparcie ze strony państwa czy Agencji Rynku Rolnego przy zaciąganiu zobowiązań kredytowych. Pozyskiwanie dochodów z tytułu działalności rolniczej sprawia, że rolnik może ubiegać się również o pożyczki dla hodowców, rolników czy na przykład sadowników w firmach pozabankowych. Które zobowiązanie będzie najlepsze z perspektywy samych rolników? Gdzie powinni oni ubiegać się o wsparcie finansowe dla swojej działalności? Czy mogą uzyskać wsparcie finansowe z dotacji unijnych albo z sektora pozabankowego?

Kredyt dla rolnika z banku?
O ile kredyty dla klientów indywidualnych czy dla przedsiębiorców znajdują się w standardowej ofercie polskich banków, o tyle kredyty dla rolników stanowią swego rodzaju niszę rynkową. Działalność rolnicza, m.in. hodowlana umożliwia wzięcie kredytu w polskim banku, ale kredytobiorca będzie musiał przejść procedurę kredytową, która stwierdzi, czy ma on wystarczającą zdolność do zaciągnięcia pożądanego zobowiązania. Kłopotliwe niekiedy jest oszacowanie zdolność kredytowej klienta na podstawie dochodów z działalności rolniczej. Jeśli rolnik ubiega się o kredyt jako osoba indywidualna, będzie miał ograniczone możliwości jego zaciągnięcia. W ogóle kredytów dla rolników, według porównywarki Comperia.pl, nie posiadają w swojej ofercie takie banki jak: Raiffeisen Polbank czy Nordea Bank i FM Bank, czyli obecnie BIZ Bank. W przypadku Banku Millennium rolnik jako osoba indywidualna będzie mógł ubiegać się wyłącznie o kredyt hipoteczny, z dolisnym zabezpieczeniem.
Na drugim biegunie rynku bankowego pozostają instytucje, które przygotowały kredyty dla rolników. Przy ubieganiu się o kredyt w PKO BP czy w Credit Agricole rolnik będzie musiał dołączyć do wniosku kredytowego zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego o ilości hektarów przeliczeniowych. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, także i rolnik będzie musiał przynieść do banku potwierdzenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, czy o niezaleganiu z płatnościami podatku rolnego. Pierwsze zaświadczenie uzyska on z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a drugie z Urzędu Skarbowego. Potwierdzeniem zdolności kredytowej może być decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznaniu dopłat bezpośrednich w określonej wysokości.
Na wzór wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez określony okres czasu, także i rolnicy wnioskujący o kredyt muszą np. udokumentować co najmniej 12-miesięczny okres prowadzenia działalności rolnej, jak ma to miejsce w banku BNP Paribas. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej rolnika bank bierze pod uwagę średnie miesięczne dochody i odejmuje od nich średnie miesięczne wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego wnioskującego oraz gospodarstwa rolnego.
Rolnik może ubiegać się również o kredyt na działalność rolniczą, ale i tu napotka wiele przeszkód na rynku bankowym. Stricte pożyczki dla hodowców czy kredyty dla rolników przygotowały takie banki jak Bank Gospodarki Żywnościowej, Credit Agricole i PKO BP. Przykładowo, BGŻ w sekcji Argo kierowanej do rolników ma kredyty na finansowanie działalności rolniczej swoich klientów. Mogą oni zdecydować się przy tym na ubieganie o kredyt inwestycyjny, kredyt na prowadzenie gospodarstwa, pożyczki dla rolników czy też na leasing, np. maszyn rolniczych.

Pożyczki pozabankowe dla rolników
Rolnik może być również kredytobiorcą w firmie pozabankowej. Są firmy, które jak najbardziej akceptują dochody z działalności rolniczej lub hodowlanej. Pożyczki dla hodowców udzielane są nie tylko w niskich kwotach, w postaci tzw. pożyczek chwilówek. Na przykład w Pomocnej Pożyczce deklarują, że udzielą finansowania na rzecz klientów prowadzących działalność rolniczą nawet w kwocie pół miliona złoty, a pożyczka może zostać rozłożona na wiele lat – maksymalnie 30. Dochody rolnika są akceptowane przy wydawaniu decyzji kredytowej w wielu innych parabankach. Nawet jeśli bank odmówi rolnikowi pożyczki, może on spróbować szczęścia w firmie pożyczkowej i więcej niż prawdopodobne jest, że otrzyma on pożądaną pożyczkę. Przeszkodą w zaciągnięciu niej będą negatywne wpisy w Biurze Informacji Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Dłużników. BIK nie ma tu większego znaczenia, ponieważ tylko Wonga.com z wszystkich firm pożyczkowych działających na polskim rynku pozabankowym kontroluje historię klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli okaże się, że rolnik zalega z płatnością swoich wcześniejszych zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych i jest nierzetelnym dłużnikiem, nawet firma pozabankowa może mieć obiekcje w kwestii udzielenia mu finansowania zewnętrznego, choć nie jest to regułą. Przy wyższym ryzyku kredytowym firma pożyczkowa może żądać od klienta ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>