W jaki sposób uzyskać dopłatę do kolektorów słonecznych?

W 2010 roku wszedł w życie program dopłat do zakupu oraz montażu kolektorów słonecznych. Program został stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego zakończenie przewidziane jest na rok 2015. Szacuje się, że z preferencyjnych kredytów do stycznia 2013 roku skorzystało około 30 tysięcy osób. W jaki sposób jednak pozyskać dofinansowanie?

Dopłata tylko do kredytów
Warunkiem dopłat do inwestycji w kolektory słoneczne jest przede wszystkim to, że zakupu musimy dokonać na kredyt. Pieniądze na montaż muszą pochodzić z jednego z banków współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Same placówki bankowe również na stronach firmowych umieszczają informację o współpracy i możliwościach skorzystania z kredytu z dofinansowaniem.
Zasady kredytu preferencyjnego na urządzenia fotowoltaiczne przypominają nieco popularny przez kilku laty program „Rodzina na Swoim” czy obowiązujący obecnie program „Mieszkanie dla Młodych”. O dofinansowanie do inwestycji powalczyć naprawdę warto. Na zakup oraz montaż kolektorów słonecznych można bowiem uzyskać nawet 45 procent dopłaty. Jednak dotacji nie pozyskają osoby, które całą inwestycję będą chciały opłacić własną gotówką.

Jakie warunki trzeba spełnić?
Oprócz tego, że dopłaty obejmują jedynie osoby, które finansują inwestycję w kolektory słoneczne ze środków pochodzących z kredytów bankowych, program przewiduje także inne obłożenia i warunki do spełnienia. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że dofinansowanie do 45% przysługuje osobom fizycznym. O tego typu preferencyjny kredyt nie mogą więc ubiegać się na przykład spółki (posiadają bowiem osobowość prawną). Kolejną kwestią jest konieczność posiadania prawa do dysponowania budynkiem. Bankowa pożyczka na kolektory słoneczne przysługuje więc jedynie właścicielowi domu, który może poświadczyć własność. W przypadku budynków wielorodzinnych niezbędna jest zaś zgoda wspólnoty mieszkaniowej. Warto zwrócić uwagę także na to, że budynek nie może być podłączony do sieci ciepłowniczej ogrzewającej wodę użytkową.

Na co zwrócić uwagę, zamawiając kolektory?
Program określa także wymogi, co do samych urządzeń. Przede wszystkim dofinansowanie przysługuje jedynie w przypadku, gdy zakupione kolektory będą posiadały europejski certyfikat „SOLAR KEYMARK” oraz będą zgodne z normą PN EN-12975-2. Ważny jest również dobór wykonawcy całej instalacji. W 2013 roku Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził bowiem dodatkowe wymogi przesądzające o dofinansowaniu do kredytu. Otóż firma montująca kolektory słoneczne musi udzielić na instancję co najmniej 3 lat rękojmi (czas liczony jest od podpisania protokołu odebrania inwestycji). Kolektory muszą także być objęte co najmniej pięcioletnią gwarancją producenta.

Koszty inwestycji
Kwota kredytu preferencyjnego jest ściśle określona przez wymogi funduszu. W skład dofinansowanej inwestycji wchodzą jedynie dokładnie określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koszty przedsięwzięcia (koszty kwalifikowane inwestycji). Chodzi tutaj o projekt instalacji, zakup nowych kolektorów i ciepłomierza, montaż urządzenia oraz podatek VAT. Cały koszt inwestycji nie może być większy niż 2250 zł za metr kwadratowy (zgodnie z rozporządzeniem z 2013 roku).

W jaki sposób uzyskać kredyt?
Kredytów na kolektory słoneczne udzielają jedynie banki, które podpisały umowę z NFOŚiGW (Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Credit Agricole Bank Polska).
Cała procedura wnioskowania o tego typu kredyt preferencyjny nie jest zbyt skomplikowana. Wymaga jednak zgromadzenia stosownej dokumentacji. Pożyczka na kolektory słoneczne wymaga więc nie tylko potwierdzenia dochodów (jak w przypadku wszystkich tradycyjnych kredytów). Bank wymaga bowiem także dokumentacji, która dotyczy samej inwestycji. Trzeba także udokumentować posiadane prawo do dysponowania budynkiem.

Kroki wnioskowania o kredyt z dopłatą:
– złożenie wniosku kredytowego w banku wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji
– podpisanie umowy z dotacją oraz umowy z wykonawcą inwestycji
– podpisanie końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia (z wykonawcą)
– dostarczenie do banku protokołu odbioru oraz kopii faktur związanych z poniesionymi kosztami
Gdy dopełnimy wszelkich formalności, bank opłaci należne faktury oraz wystąpi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o częściową spłatę kredytu (czyli wspomniane już 45 procent). Na złożenie takiego wniosku bank ma 2 miesiące czasu. Termin ten liczony jest od momentu, gdy kredytobiorca dostarczy do banku protokół odbioru przedsięwzięcia.

Zwróć uwagę na umowę z wykonawcą
Warto zwrócić uwagę na treść umowy podpisywanej z wykonawcą instalacji. Pożyczka na kolektory słoneczne z dopłatą jest bowiem dość sformalizowana. Oznacza to, że umowa musi zawierać wszystkie elementy wymagane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz zobowiązania do montażu kolektorów, wykonawca powinien także dołączyć gwarancję na prawidłowe wykonanie pracy oraz wartość należności za usługę.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>