Staż a możliwości uzyskania pożyczki lub kredytu

Młody człowiek, na przykład absolwent szkoły średniej lub wyższej, często nie ma możliwości podjęcia zatrudnienia z uwagi na brak wymaganego doświadczenia. Pracodawcy nie chcą zatrudniać na etat osób, które nie wiadomo, czy w ogóle sprawdzą się w pracy na danym stanowisku. O wiele lepiej jest im zatrudnić praktykanta lub stażystę. W przypadku stażu wynagrodzenie dla pracownika wypłacane jest z Urzędu Pracy, a pracodawca może korzystać z jego pomocy nawet przez 12 miesięcy. Staż jest z drugiej strony szansą dla młodej osoby na znalezienie stabilnej pracy i na zdobycie doświadczenia zawodowego. To bezcenne wartości, które uzasadniają roczną pracę w danym przedsiębiorstwie przy niskim wynagrodzeniu. Niemniej, staż pomimo, że jest formą wykonywania pracy odpłatnie, nie umożliwia zwykle zaciągnięcia kredytu czy pożyczki bankowej, ponieważ nie będzie akceptowalnym źródłem przychodu kredytobiorcy. Czy w ogóle istnieją pożyczki dla stażystów?

Na czym polega staż?
Staż to szansa dawana osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy, na uzyskanie zatrudnienia. Jest to jednocześnie okazja do zgromadzenia doświadczenia zawodowego, które podwyższy wartość pracownika w przyszłości na polskim rynku pracy. O staż mogą ubiegać się osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:
• mają status osoby bezrobotnej i są zarejestrowane w urzędzie pracy według miejsca zamieszkania;
• mają status studenta i mniej niż 25 lat;
• są absolwentami do 27 roku życia, będącymi w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej;
• mają status bezrobotnego i powyżej 50 lat;
• są osobami długotrwale bezrobotnymi – od co najmniej 12 miesięcy;
• są młodymi matkami, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia;
• nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i wykształcenia;
• są osobami, które nie pracowały dłużej niż 6 miesięcy;
• są matkami samotnie wychowującymi dziecko do 18 roku życia;
• są osobami bezrobotnymi, które odbyły karę pozbawienia wolności i nie podjęły zatrudnienia.
Stażysta otrzymuje nie tyle wynagrodzenie za swoją pracę na stażu, ale stypendium stażowe w wysokości nieco ponad 900 zł miesięcznie, które wypłacane jest przez urząd pracy. Pomimo, że stypendium stażowe wypłacane jest regularnie, co miesiąc, nawet przez cały rok, nie może ono zostać uznane przez bank jako dochód kredytobiorcy, który uzasadniałby wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. W takim wypadku osoba odbywająca staż i nie posiadająca żadnych innych źródeł dochodu, np. renty rodzinnej, nie ma w praktyce żadnych szans na uzyskanie kredytu z banku, nawet szybkiego kredytu gotówkowego.

Badanie zdolności kredytowej w banku
Podstawą do wydania pozytywnej decyzji kredytowej dla osoby wnioskującej o kredyt w banku, jest posiadanie przez nią odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Zdolność ta szacowana jest przez analityków bankowych jako różnica pomiędzy akceptowalnymi dochodami a stałymi kosztami miesięcznymi klienta. Jeśli dana osoba uzyskuje dochód z tytułu stażu, najprawdopodobniej nie będzie on brany pod uwagę przy szacowaniu zdolności kredytowej. W konsekwencji klient nie będzie posiadał wystarczającej zdolności do uzyskania kredytu lub pożyczki.

Alternatywa pozabankowa
Jeśli stażysta nie ma żadnych szans na uzyskanie pożyczki z banku, być może będzie on mógł zaciągnąć wymaganą kwotę zobowiązania kredytowego z parabanku. Instytucje pożyczkowe działające poza sektorem bankowym podchodzą w sposób liberalny do zdolności kredytowej klientów, dlatego w parabankach znajdziemy oferty na pożyczki dla stażystów. Dla firmy pożyczkowej najważniejsze jest, aby klient nie był wpisany do bazy dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Dłużników. Tylko nieliczne parabanki, takie jak Wonga.com sprawdzają również bazy Biura Informacji Kredytowej przed udzieleniem klientom pożyczki. Ważne jest, aby klient posiadał dobrą historię kredytowania i miał wystarczające dochody na spłatę zobowiązania. Często dochody nie muszą być udokumentowane do udzielenia pożyczki. We wniosku pożyczkowym klient wpisuje, jak wysokie dochody osiąga. Jest to oświadczenie składane najczęściej w trybie online, na podstawie którego szacuje się, czy zdolność kredytowa pożyczkobiorcy jest wystarczająca, czy nie.
Jeśli stażyście zależy na tym, aby szybko zaciągnąć pożyczkę, na krótki czas i w niskiej kwocie, spokojnie może skorzystać z oferty parabanków, zwłaszcza OK Money, czy Vivus.pl i Kredito24, bowiem w przypadkach tych firm pożyczkowych można liczyć na udzielenie pierwszej pożyczki bez naliczania jakichkolwiek kosztów towarzyszących.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>