Skąd pozyskać środki na rozwój gospodarstwa rolnego?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego pod bardzo wieloma względami różni się od pozarolniczej działalności gospodarczej, stąd też i pomoc finansowa przybiera tutaj zupełnie inną formę. Mowa konkretnie o cieszących się ogromną popularnością kredytach inwestycyjnych. Warto zatem wiedzieć, gdzie i na jakich warunkach są one udzielane.

Kredyty preferencyjne – informacje ogólne
Kredyt preferencyjny dla rolników jest finansowym produktem, który może się poszczyć całkiem długimi tradycjami. Niemniej jednak odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, warunki udzielania tychże kredytów uległy nieco zmianie. Są one przyznawane przede wszystkim na modernizację i rozbudowę gospodarstwa rolnego oraz wznowienie produkcji rolnej, zakładanie sadów i upraw wieloletnich, zakup użytków rolnych, aczkolwiek można się o nie ubiegać również wtedy, gdy gospodarstwo padnie ofiarą klęski żywiołowej. Kredyty preferencyjne mają szereg zalet takich jak m. in. atrakcyjne oprocentowanie, opcja w postaci prolongaty w spłacie lub karencji w spłacie kapitału oraz – co najistotniejsze – możliwość uzyskania dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Równie korzystne z punktu widzenia rolników jest to, że z kwoty należnych odsetek pokrywają oni jedynie 3 proc. Bazę prawną do funkcjonowania opisywanej tu formy wsparcia dla rolników stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z 2007 r. dotyczące zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji.

Gdzie po kredyt preferencyjny?
Na chwilę obecną grono banków udzielających kredytów preferencyjnych dla rolników nie jest zbyt duże. Współpracują one z ARiMR, a należą do nich: Pekao S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ING Bank Śląski S.A., SGB Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Jak podaje ARiMR, w roku bieżącym rolnicy mogą zabiegać o kredyt uruchomiony w ramach jednej z kilku linii takich jak młody rolnik, kredyty dla grup producentów rolnych, linie branżowe, linia podstawowa, kredyty z dopłatą do kapitału oraz na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji. Uzyskanie kredytu nie jest jednak w praktyce prostą sprawą. Nie da się ukryć, że na uprzywilejowanej pozycji są młodzi rolnicy (przed 40 rokiem życia). Osoba ubiegająca się o kredyt musi przygotować pokaźną dokumentację na czele z planem inwestycji. Plan ten musi zostać zatwierdzony przez ARiMR – w przeciwnym wypadku bank nie uruchomi procedury kredytowej. Wniosek wraz z dokumentacją składany jest bezpośrednio w banku.

Najpopularniejsze kredyty preferencyjne
Spore zainteresowanie wzbudzają kredyty z dopłatą do kapitału – są one realizowane w ramach tzw. linii CSK. Rolnik może liczyć na dopłatę z ARiMR rzędu nawet 75 tys. zł – kwota ta nie może być większa aniżeli 35 proc. całego zobowiązania. Kredyt jest wypłacany w dwóch transzach. W pierwszej rolnik dostaje 75 proc. kwoty, a w drugiej pozostałą część. Okres spłaty mieści się w przedziale od 5 do 10 lat. W 2014 r. ARiMR na dopłaty do tychże kredytów przeznaczyła ok. 10 mln zł.
Nie mniejszym powodzeniem cieszą się wśród rolników kredyty na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe. Podzielić je można na kredyty inwestycyjne oraz obrotowe. Umożliwiają one wznowienie produkcji zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w poszczególnych działach produkcji rolnej, gdzie m. in. gradobicia, susza, powodzie itp. wyrządziły szkody. Każdy, kto decyduje się na złożenie wniosku o taki kredyt powinien mieć na względzie to, że nie dla wszystkich wysokość oprocentowania będzie jednakowa – jest ona ustalana w drodze indywidualnych negocjacji. Warto też mieć gospodarstwo ubezpieczone od klęsk żywiołowych, albowiem w takim układzie oprocentowanie kredytu kształtuje się na poziomie 1,5 proc. W przypadku braku takiego ubezpieczenia wynosi ono nieco ponad 2,8 proc. Pozostałą część oprocentowania finansuje ARiMR.

Jeśli nie kredyt preferencyjny – to co?
Omawiając kredytowe oferty dla rolników służące rozwojowi gospodarstw, koniecznie trzeba wspomnieć o propozycji przygotowanej przez SGB Bank. Jak informuje serwis agrobiznes.money.pl, w jej ramach mieszczą się kredyty inwestycyjne. Skorzystać z nich mogą zarówno osoby prowadzące rolniczą działalność gospodarczą, jak i te, które dopiero noszą się z zamiarem jej uruchomienia. Bank wymaga wkładu własnego, jednakże w porównaniu ze standardowymi ofertami komercyjnymi, jest on stosunkowo niski – wynosi bowiem tylko 15 proc. Jeśli zaś ktoś decyduje się na zakup gruntów rolnych, musi posiadać wkład 10 proc. Wysokość kredytu jest zdeterminowana wartością nieobciążonych gruntów rolnych stanowiących zabezpieczenie spłaty. Co się zaś tyczy oprocentowania, to jego podstawę stanowi zmienna stopa procentowa – bazowym jej elementem jest WIBOR 3M. Marzą kredytu jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta. Oprócz tego bank pobiera 0,25 proc. prowizję za rozpatrzenie wniosku – jeżeli decyzja w jego sprawie jest pozytywna, prowizja ta jest wliczana do „głównej” prowizji za cały kredyt.
Na zakończenie można jeszcze dodać, iż niektóre banki komercyjne posiadają w swym asortymencie gotówkowe kredyty adresowane specjalnie do rolników. Przykładami takich banków są Getin Bank oraz Meritum Bank.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>