Skąd brać pieniądze na inwestycje?

Co mają zrobić osoby, które planują inaugurację lub rozwój działalności gospodarczej, zdają sobie jednak sprawę z tego, że gromadzone przez nie oszczędności mogą nie być wystarczające, aby zrealizować ten cel? W takim przypadku rozwiązaniem może okazać się kredyt lub pożyczka inwestycyjna

Kredyt inwestycyjny i jego charakterystyka
Kredyt inwestycyjny może budzić skojarzenia z klasycznym kredytem hipotecznym, który zaciągamy zastanawiając się nad zakupem mieszkania. Co do zasady, przeznacza się go zarówno na budowę, jak i na modernizację nieruchomości, która będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Banki już od jakiegoś czasu wykazują się jednak wysokim stopniem liberalizmu, nie powinno więc dziwić nas to, że coraz częściej kredyt inwestycyjny możemy otrzymać i na inne cele biznesowe takie, jak choćby zakup samochodu, maszyny albo urządzenia, które przyczynią się do rozwoju firmy. Tu zasada jest dość prosta – pieniądze nie mogą zostać przeznaczone na realizowanie prywatnych celów stawianych sobie przez osobę, która zaciąga zobowiązanie. Żadne inne ograniczenia nie są na tyle poważne, aby nie można było poradzić sobie z nimi.
Kluczowy dla hipotecznego kredytu inwestycyjnego jest zresztą nie cel, który przyświeca starającej się o niego osobie, ale przede wszystkim – forma zabezpieczenia, którą jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku problemów z terminowym spłacaniem zobowiązania bank ma pewność, że będzie miał szansę na powetowanie sobie strat przejmując nieruchomość dłużnika, już więc choćby dlatego hipoteczny kredyt inwestycyjny jest jednym z najtańszych kredytów długoterminowych dostępnych na rynku.
Oczywiście, zasady jego zaciągania również mogą budzić skojarzenia z tymi, z którymi mamy do czynienia starając się o kredyty hipoteczne dla osób fizycznych. Inwestor musi być więc wypłacalność, a wartość nieruchomości stanowiącej hipotekę powinna być na tyle duża aby stać się dla banku wystarczającą rekompensatą w przypadku pojawienia się rosnącego długu. Sama procedura związana z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego nie jest skomplikowana, należy jednak liczyć się z tym, że trudno będzie okrzyknąć nam ją mianem krótkotrwałej. W zamian możemy jednak liczyć na kwotę znacznie wyższą od tej, z którą mielibyśmy do czynienia starając się o pożyczki krótkoterminowe.
Mówiąc o kredytach inwestycyjnych niezbędne jest podkreślenie jeszcze jednej kwestii z nimi związanej. Najbardziej popularne są oczywiście hipoteczne kredyty i pożyczki inwestycyjne i to właśnie na nich w pierwszej kolejności koncentrują się analitycy. Nie zapominajmy jednak, że zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego może być co najmniej kilka. Wśród tych najbardziej popularnych warto wymienić:
• Weksle in blanco
• Zabezpieczenie hipoteczne na mieszkaniu prywatnym kredytobiorcy
• Poręczenie osób trzecich
• Hipoteka, którą obłożony jest lokal komercyjny (najpopularniejsza forma zabezpieczenia)
• Zabezpieczenie na aktywach płynnych
• Cesja ubezpieczenia na życie.
Niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, w której bank oczekuje od nas więcej niż jednego zabezpieczenia, może być to więc zarówno hipoteka lokalu komercyjnego, jak i cesja plisy albo poręczenie żyranta gotowego, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, spłacać nasze zobowiązania.

Korzyści płynące z kredytu inwestycyjnego
Kredyty i pożyczki inwestycyjne są dużym zobowiązaniem, osoby decydujące się na taki krok dostrzegają jednak przynajmniej kilka ich zalet. Zwracają uwagę między innymi na procedurę weryfikacyjną. Owszem, jest ona długotrwała, jeśli jednak zostaje przeprowadzona we właściwy sposób, osoba starająca się o wsparcie finansowe może dowiedzieć się, czy jej pomysł na biznes rzeczywiście ma szansę na powodzenie. Może też nanieść niezbędne poprawki jeszcze przed realizacją wielkiego projektu. Zaletą kredytu inwestycyjnego jest też jego relatywnie niskie oprocentowanie, instytucja finansowa dysponująca dodatkowymi zabezpieczeniami nie musi bowiem nakładać na nas bardzo dużych kosztów dodatkowych oraz oprocentowania nominalnego. Jeśli kredyt inwestycyjny zostanie zaciągnięty przez osobę, która jest w stanie realnie oceniać swoje możliwości finansowe, jego spłata nie powinna być czynnością w zasadniczy sposób obciążającą firmowy budżet.

Pożyczka inwestycyjna w parabanku? Czemu nie?!
Czy o wsparcie niezbędne do realizowania inwestycji firmowych musimy zwracać się do banku? Jeszcze nie tak dawno nie mieliśmy innej alternatywy, dziś jednak możemy zastanowić się i nad innymi rozwiązaniami, które mają prawo budzić nasze zainteresowanie. Jednym z nich jest pożyczka inwestycyjna w pozabankowej instytucji finansowej. Jej zabezpieczeniem także może być hipoteka, weksel in blanco albo podpis żyranta, atutem jest zaś skrócona procedura weryfikacyjna i szybka wypłata pieniędzy, o które wnioskujemy. Na polskim rynku pojawiają się już zresztą pierwsze parabanki kierujące swoje usługi właśnie do przedstawicieli świata biznesu, trudno więc nie zauważyć tego, że mówimy o rozwiązaniu, na które istnieje duże zapotrzebowanie.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>