Pożyczki i kredyty w działalności handlowej

Prowadzenie handlowej działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy utrzymywania przez cały czas odpowiedniej płynności finansowej. Przedsiębiorca musi dbać o to, aby na bieżąco płacić faktury za dostawy półproduktów, czy towarów do dalszej odsprzedaży i faktury za wyświadczone na jego rzecz usługi. Jednocześnie, przy sprzedawaniu produktów ze swojego asortymentu, często handlowcy muszą stosować tzw. kredyt kupiecki, czyli ustanawiać dłuższe terminy spłaty zobowiązań kredytowych dla swoich klientów. Przez to spływ należności za dostarczone towary handlowcy otrzymują w dłuższej perspektywie czasowej. Jak jednak mają pokrywać bieżące wydatki w oczekiwaniu na zapłatę za faktury przez swoich klientów? Wyjściem z sytuacji są pozabankowe pożyczki dla handlowców, linia kredytowa w koncie firmowym, kredyt obrotowy, czy kredyt na karcie kredytowej. Wszystkie te produkty kredytowe lub pożyczkowe pozwalają na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa handlowego, ale korzystając z nich handlowiec musi liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania takich zobowiązań. Kto udziela pożyczek na zachowanie płynności finansowej firmy na polskim rynku bankowym i pozabankowym?

Kredyt kupiecki
Przy sprzedaży produktów w ramach działalności handlowej częstą praktyką jest wyznaczanie długiego terminu przeznaczonego na uiszczenie kwoty wskazanej na fakturze. Właśnie taką konstrukcję ma kredyt kupiecki, nazywany również kredytem handlowym lub towarowym. Kredytobiorcą jest tutaj kupujący, a kredytodawcą – sprzedający. Kredyt kupiecki ma formę odroczonego terminu płatności i jest elementem finansowania działalności gospodarczej. Wpłynąć może jednak na zachwianie płynności finansowej handlowca, ponieważ musi on czekać, nawet po kilka tygodni, na uiszczenie przez klienta wymaganej należności. Firma handlowa ustala z kupującym, jak długi będzie termin odroczenia płatności. Dla dostawców sprzedaż z wykorzystaniem kredytu handlowego jest instrumentem zwiększenia zysku i zdobycia lojalności klienta. Najczęściej z pojęciem i przykładem zastosowania kredytów kupieckich mamy do czynienia z przypadku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W sektorze MSP kredyt tego rodzaju może stanowić w rzeczywistości podstawowe źródło finansowania majątku obrotowego firmy.
Dla odbiorców produktów handlowych kredyt kupiecki jest wygodnym rozwiązaniem, ponieważ nie muszą oni od razu płacić za uzyskane towary i mają możliwość zgromadzenia w danym czasie środków wymaganych do pokrycia zobowiązania kredytowego wobec dostawcy. Kredyt kupiecki nie wymaga ustanowienia żadnych dodatkowych zabezpieczeń i nie wiąże się z koniecznością zawarcia umowy kredytowej.

Problemy dotyczące kredytu kupieckiego
O ile klient korzysta z kredytu kupieckiego i pozwala to mu na utrzymywanie płynności finansowej własnej firmy, o tyle pożyczkodawca w takiej sytuacji musi uzupełnić braki finansowe w inny sposób, w oczekiwaniu na spływ należności z tytułu dokonanych dostaw. Ma do wyboru skorzystać z oferty pożyczkowej w firmach pozabankowych lub z oferty kredytowej w banku.
Uzupełnieniem środków własnych może być kredyt obrotowy zaciągnięty w jednym z banków w Polsce. Pozwala on na zwiększenie zaangażowania środków finansowych w prowadzoną działalność handlową. Dostępne są trzy rodzaje kredytów obrotowych, m.in.:
• kredyt obrotowy celowy, o stałym terminie spłaty, przyznawany na realizację konkretnych transakcji finansowych,
• kredyt revolvingowy udzielany przez bank w rachunku kredytowym w dowolnie wybranym przez kredytobiorcę momencie,
• kredyt overdraft, przyznawany na okres roku do posiadanego rachunku firmowego przedsiębiorcy.
Kredyty obrotowe są porównywalne w zastosowaniu do kredytów gotówkowych. Można je wykorzystać na dowolne cele, łącznie z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników w terminie wskazanym w Kodeksie Pracy, czy też na pokrycie obowiązków publiczno-prawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.
Takie kredyty najczęściej są dostępne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w danej branży przez co najmniej 12 miesięcy. Istnieje też konieczność otwarcia rachunku bieżącego dla firmy w banku, w którym chcemy zaciągnąć kredyt obrotowy. Ubiegając się o takie zobowiązanie kredytowe firma musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową i nie może być wpisana do rejestru Biura Informacji Kredytowej, BIG-u (Biura Informacji Gospodarczej) czy do bazy Krajowego Rejestru Dłużników.
Alternatywą dla kredytów bankowych pozostaje pożyczka z firmy pozabankowej. Pożyczki dla handlowców mogą uzupełnić niedobory finansowe w okresach, w których handlowiec czeka na spływ należności do klientów, którym udzielił kredytu kupieckiego. Można zaciągnąć wówczas szybką pożyczkę gotówkową i w momencie spływu należności spłacić ją w całości. Większość firm pożyczkowych działających na polskim rynku finansowym nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania pożyczkowego żadnych dodatkowych opłat i prowizji. Klient musi jednak liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek naliczonych od zobowiązania i opłat, jakie znajdują się w tabeli firmy pożyczkowej.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>