Pożyczki dla rolników – sposób na modernizację gospodarstwa

Nietrudno zauważyć, że pożyczki i kredyty udzielane przez banki i instytucje finansowe są elementem na stałe wpisującym się w życie współczesnego człowieka. Wbrew powszechnej opinii uzyskanie pożyczki wcale nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Banki bardzo często stawiają spore wymagania wobec swoich klientów, którym ci ostatni nie są w stanie sprostać. Czynnikami, które najczęściej stają się powodem niepowodzeń w kwestii zaciągnięcia kredytu najczęściej okazuje się zadłużenie w innych instytucjach finansowych, nieterminowość spłacania dotychczasowych zobowiązań, a także brak umowy o pracę. Ostatni aspekt szczególnie dotkliwie dotyka rolników, którzy w wielu bankach nie uzyskają pożyczki z racji swojego zawodu.

Przyczyny trudności w pozyskaniu kredytu przez rolnika
Rolnik chcący zaciągnąć pożyczkę na dużą sumę pieniędzy spotka się z decyzją odmowną w kilkunastu bankach funkcjonujących na polskiej scenie ekonomicznej. Należą do nich między innymi: Getin Bank, eurobank, Raiffeisen Polbank czy Bank BPH. Niechęć udzielania kredytów hipotecznych rolnikom nie wynika z ich niefrasobliwości w spłacie zadłużenia. Przeciwnie – są oni grupą zawodową, która stara się jak najlepiej wywiązywać ze swoich zobowiązań finansowych. Kluczową rolę odgrywa natomiast charakter prowadzonej przez nich działalności. Niestabilność dochodów do budżetu rodziny utrzymującej się z prowadzenia gospodarstwa rolnego wynika z nieprzewidywalności efektów ich pracy. W grę wchodzi w tym przypadku szereg czynników niezależnych od potencjalnego kredytobiorcy, w tym także zmienne warunki atmosferyczne, które mogą znacznie ograniczyć ilość zbiorów i wygenerować niskie przychody.

Kredyt hipoteczny coraz bardziej realny
Bez względu na to, że prawo bankowe stawia przed rolnikami spore ograniczenia, to sytuacja przedstawia się zdecydowanie bardziej optymistycznie niż jeszcze kilkanaście lat temu, a pomocna pożyczka dla rolników staje się dostępna dla coraz szerszego grona beneficjentów. Dopłaty z funduszy europejskich i programów rządowych sprawiły, że instytucje finansowe zaczęły wychodzić naprzeciw klientom utrzymującym się z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Oferta coraz większej ilości banków przewiduje udzielenie kredytu hipotecznego rolnikom, stawiając przed nimi konkretne wymagania odnośnie przedstawionej dokumentacji i warunków udzielenia pożyczki.

Weryfikacja wiarygodności klienta – jakich dokumentów żądają banki?
Dla wielu instytucji bankowych informacją o potencjalnych dochodach rolnika jest zaświadczenie wydawane przez Urząd Gminy przedstawiające ilość hektarów przeliczeniowych. Dokument ten umożliwia oszacowanie przybliżonych zysków w oparciu o areał i jakość gleby. Innym sposobem weryfikacji wpływów do budżetu rodziny prowadzącej gospodarstwo jest przedstawienie faktur sprzedaży za okres ostatnich 6-12 miesięcy, o ile znajdują się one w posiadaniu rolnika. Specjaliści podkreślają, że w dalszym ciągu sprzedaż płodów rolnych, mleka i zwierząt odbywa się w oparciu o umowę ustną. Wiarygodność kredytowa rolnika może też zostać określona na podstawie wielkości przyznanych mu płatności bezpośrednich lub wyciągu z konta bankowego. Spora część banków żąda okazania terminowości opłacania składek KRUS i zobowiązań względem Urzędu Skarbowego.

Leasing – alternatywa dla klasycznej pożyczki gotówkowej
Rolnicy, którzy myślą o modernizacji swojego gospodarstwa i zakupie nowych maszyn mogą wesprzeć się leasingiem, stanowiącym alternatywę dla klasycznych pożyczek bankowych. Rozwiązanie to zakłada zakup przez konkretną firmę leasingową maszyny wskazanej przez klienta, a następnie oddanie mu jej w użytkowanie w zamian za comiesięczne uiszczanie rat leasingowych. Taka forma finansowania inwestycji sprawdza się najlepiej w przypadku, gdy gospodarstwo prowadzi pełną księgowość, a rata leasingu staje się częścią kosztów wynikających z prowadzenia działalności. Rolnicy korzystający z dopłat unijnych częściej natomiast sięgają po standardowe pożyczki, co wynika bezpośrednio z zasad przydzielania dotacji na zakup maszyn i sprzętu. W odpowiedzi na zainteresowanie klientów firmy leasingowe oferują coraz bardziej korzystne warunki kredytowania. Termin spłacania rat może być więc uzależniony od sezonowości przychodów i dopasowany do możliwości każdego właściciela gospodarstwa. W wielu przypadkach rolnik samodzielnie określa wysokość wkładu własnego, a także czas spłaty pożyczki i walutę, w jakiej będzie ona udzielona przez firmę leasingową.

Dofinansowanie kredytu na zakup ziemi pod uprawę
Osoby, które planują zakup ziemi pod uprawę, w celu założenia lub poszerzenia istniejącego już gospodarstwa, w dalszym ciągu mogą liczyć na kredyty preferencyjne dla rolników udzielane przez wybrane banki w Polsce. Dużym atutem rozwiązań tego typu jest fakt, że sporą część odsetek takiej pożyczki pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkiem koniecznym jest złożenie do ARMiR stosownej deklaracji i wymaganych dokumentów. Kolejnym krokiem jest oczekiwanie na decyzję Agencji o przyznaniu dopłaty do kredytu. Warto także pamiętać, że w tym przypadku bardzo często działa zasada kto pierwszy ten lepszy, dlatego liczy się szybkość i sprawność działania już w chwili ogłoszenia przez ARMiR przyjmowania wniosków o dopłaty.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>