Potrzebna gotówka na dowolny cel

Mimo wielu dziedzin, które zdecydowanie wymagają poprawy, należy jednak podkreślić, że nasza gospodarka bardzo dobrze przetrwała światowy kryzys i zaczyna przyspieszać, jeśli chodzi o tempo rozwoju. Przewiduje się, że w 2014 r. wzrost PKB w Polsce wyniesie ponad 3 procent, a w latach 2015-16 nastąpi lekkie przyspieszenie wraz z poprawą sytuacji u głównych partnerów handlowych Polski. Te pozytywne tendencje dały się zaobserwować już w ubiegłym roku, a w bieżącym oznaki bardziej dynamicznego wzrostu są dobrze widoczne i zdają się wyprzedzać ubiegłoroczne oczekiwania. Z całą pewnością lepsze od oczekiwanych były dane dotyczące sprzedaży detalicznej i wzrostu wynagrodzeń. Lepsza sytuacja polskiej gospodarki przełoży się zapewne korzystnie na rynek pracy. Już od paru miesięcy systematycznie zmniejsza się liczba nowych bezrobotnych, a w kolejnych miesiącach bieżącego roku poziom bezrobocia będzie się stopniowo obniżać, latem i jesienią bardziej w sposób bardziej odczuwalny.

Nie każdego stać na rezerwę budżetową
Dla nikogo też chyba nie ulega wątpliwości, że widocznie poprawił się poziom życia Polaków, chociaż nie wszystkich i nie w jednakowym stopniu. Mimo zatem ogólnie lepszej sytuacji naszego społeczeństwa, ciągle jeszcze istnieje margines biedy, a dużą grupę stanowią osoby i rodziny, które co prawda biedy nie cierpią, ale muszą się liczyć z każdym groszem. Dla takich osób niespodziewany duży wydatek może stanowić bardzo poważny problem i zachwianie kruchej równowagi domowego budżetu. Tego rodzaju sytuację rozwiązać może tylko jakaś pomocna pożyczka na każdy cel, dzięki której można sfinansować nagły remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej, zakup telewizora wobec awarii starego odbiornika, okazyjne nabycie używanego samochodu w dobrym stanie, czy inne tego typu przedsięwzięcia, bez potrzeby rujnowania rodzinnego budżetu. Wbrew pozorom pożyczenie pieniędzy nie jest sprawą tak trudną, jak mogłoby się wydawać. Chętnych do skredytowania nam tego bądź innego zakupu czy wydatku jest niemało, poczynając od banków, poprzez firmy pożyczkowe, aż do pożyczek prywatnych czy społecznościowych. Sęk tylko w tym, czy będziemy w stanie pożyczone pieniądze oddać w wyznaczonym terminie, tym bardziej, że w większości wypadków dochodzą do tego jeszcze odsetki, niekiedy dość znacznie podwyższające sumę zaciągniętych zobowiązań. Wyjąwszy bowiem jakieś rodzinne czy przyjacielskie pożyczki, wszystkie instytucje i osoby prywatne pożyczają pieniądze po to, aby na tym zarobić. Angażują swój kapitał, zatem spodziewają się, zgodnie z podstawowymi regułami ekonomii, że ów kapitał przyniesie zyski, inaczej po prostu by się marnował i równie dobrze można by go było schować w pończosze.

Dobrze policz i przeczytaj umowę
Dobrze jest więc najpierw skalkulować, czy stać nas na kredyt i w jakiej wysokości, tak, aby konieczność spłaty comiesięcznych zobowiązań nie stała się koszmarem na najbliższe miesiące czy lata. Rozpatrując koszt pożyczki czy kredytu bankowego, trzeba wziąć pod uwagę wysokość samych rat kapitału, ale też odsetki, prowizję i ewentualne dodatkowe opłaty. Wszystko, co stanowi koszt pożyczki, to nasze realne pieniądze mogące sięgać kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset złotych. Całkowity koszt pożyczki to łączna kwota, jaką musimy zapłacić, obejmująca nie tylko odsetki, lecz także wszystkie dodatkowe opłaty i prowizje. Żeby zatem pomocna pożyczka na każdy cel nie stała się początkiem kłopotów i nie wpędziła nas w spiralę zadłużenia, trzeba wszystko dokładnie policzyć oraz, co nie mniej istotne, uważnie przeczytać umowę o udzielenie kredytu przed jej podpisaniem. Warto przy tym zwrócić uwagę różnicę między tak zwanym oprocentowaniem nominalnym, a oprocentowaniem rzeczywistym. W odniesieniu do oprocentowania nominalnego istnieją określone regulacje prawne, zgodnie z którymi nie może ono obecnie przekroczyć poziomu 16% w skali roku. Przepis ten obowiązuje nie tylko banki, ale także instytucje działające poza systemem bankowym, a zajmujące się udzielaniem pożyczek. Stąd nie spotkamy oferty, w której odsetki przewyższałyby dopuszczalny limit oprocentowania nominalnego. Nie uwzględnia ono jednak wszystkich wspomnianych wyżej opłat dodatkowych, autentyczne koszty całkowite pokazuje wskaźnik nazywany Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania, RRSO, i na to powinno się w pierwszym rzędzie zwracać uwagę.

Dla wielu jedyne realne rozwiązanie
Jeżeli nie posiadamy rezerwy finansowej na czarną godzinę, czy bardziej optymistycznie rzecz ujmując, na wypadek nieprzewidzianych okoliczności wymagających zaangażowania gotówki, musimy, rzecz jasna, pomyśleć o zdobyciu pieniędzy poprzez ich pożyczenie. Warto jednak w takiej sytuacji rozważyć różne opcje, łatwo dostępna gotówka w firmie pożyczkowej to kusząca propozycja, ale nie jedyna. Można skorzystać z instrumentów bankowych, takich jak karta kredytowa, kredyt odnawialny czy gotówkowy. Jeżeli jednak zależy nam na szybkim załatwieniu sprawy, a na kredyt w banku nie mamy raczej szans, pożyczenie pieniędzy na rynku pozabankowym pozostaje najbardziej realną perspektywą, pod warunkiem, że zaakceptujemy nieco wyższe koszty wsparcia finansowego.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>