Na co zwracać uwagę chcąc wziąć bezpieczną pożyczkę?

Czy pożyczka musi wiązać się z większym niebezpieczeństwem niż kredyt gotówkowy? Wiele osób nie ma co do tego wątpliwości. Udziela ją przecież podmiot, którego nie obowiązują przepisy prawa bankowego, a ponieważ firmy zajmujące się tego rodzaju działalnością zazwyczaj nie powiększają swojego dochodu w żaden inny sposób, muszą zarabiać zawyżając koszty przyznawanego klientom wsparcia. Trudno utrzymywać, że osoby przedstawiające nam tego rodzaju argumenty nie mają racji. Warto jednak pamiętać, że pożyczka wcale nie musi być wstępem do spirali zadłużenia. Zaciągnięcie zobowiązania, które będziemy w stanie uregulować w terminie jest możliwe, a o tym, czy wybrana zostanie przez nas bezpieczna pożyczka decydujemy przede wszystkim my sami.

Wiarygodność firmy i jej znaczenie

Kodeks Cywilny jest dość liberalny wówczas, gdy określa zasady udzielania pożyczek, nietrudno więc domyślić się, że jego przepisy mogą niekiedy doprowadzić do nadużyć. Założenie banku jest odważnym przedsięwzięciem wymagającym zaplecza finansowego i logistycznego, powołanie do życia firmy wspierającej pożyczkobiorców jest zaś możliwe nie tylko w krótkim czasie, ale i bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.
Osoby, które zastanawiają się nad zaciągnięciem pożyczki muszą mieć zatem świadomość tego, że nie każdy podmiot deklarujący, że stwarza nam możliwość skorzystania z niezawodnego rozwiązania jest jednakowo uczciwy. Bardzo często podobne deklaracje są poparte konkretnymi dowodami, bywa jednak i tak, że pożyczka jest przyznawana na zasadach, które, w najlepszym przypadku, lawirują na granicy prawa. Na szczęście, ocena wiarygodności pożyczkodawcy nie jest zadaniem skomplikowanym.
Ustalanie, na ile wartościowa jest firma, z którą zamierzamy współpracować, może odbywać się na kilka sposobów. W pierwszej kolejności powinno zainteresować nas to, czy jest podmiotem objętym nadzorem finansowym. Dostęp do listy takich firm ma każdy z nas, na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się przy tym wyszukiwarka ułatwiająca skuteczną analizę zasobów tej organizacji. Pamiętajmy jednak, że nawet współpraca z KNF nie daje nam gwarancji, że mówimy o instytucji, której można zaufać. Zawsze zwracajmy więc uwagę na treści zawarte na forach internetowych i portalach finansowych. Owszem, niektóre artykuły mogą być pisane przez osoby zainteresowane pogorszeniem wizerunku swoich konkurentów, jeśli jednak uwagi krytyczne powtarzają się i znajdują potwierdzenie w niezależnych publikacjach możemy przyjąć, że nasz potencjalny partner finansowy stanowi poważne zagrożenie.

Ile kosztuje nasza pożyczka?

Nawiązanie współpracy z wiarygodną firmą zmniejsza prawdopodobieństwo kłopotów związanych ze spłatą zobowiązania, nie możemy jednak utrzymywać, że w każdym przypadku jest gwarancją naszego sukcesu. Nawet, jeśli pożyczkodawca przestrzega prawa, możemy popaść w poważne tarapaty, trudności z terminową spłatą zobowiązania mają bowiem bardzo często swoje źródło w nadmiernej wierze we własne możliwości finansowe. Groźne jest też przeświadczenie o tym, że nie ma takiej kwoty, której nie bylibyśmy w stanie spłacić bazując na naszych dochodach zwłaszcza, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki jest rzeczywisty koszt pomocy, która została nam udzielona.
Po raz kolejny możemy się przekonać, że zdobycie tego rodzaju informacji nie jest zadaniem skomplikowanym. Przepisy polskiego prawa nakładają na pożyczkodawców obowiązek informowania nie tylko o RRSO (rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania pożyczki), ale również o całkowitej kwocie, którą będzie musiał uregulować klient. Jego sytuacja nie jest zła nawet wówczas, gdy dostęp do tego rodzaju informacji jest utrudniony, z pomocą przychodzą mu bowiem kalkulatory pozwalające na samodzielne przeprowadzenie obliczeń.

Co kryje się w treści umowy?

Bez względu na to, czy interesuje nas bezpieczna pożyczka, czy też kredyt gotówkowy, który spłacimy bez większego wysiłku, naszą uwagę zwraca się na zapisy umowy zawieranej z podmiotem udzielającym nam wsparcia. Znakomicie zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest uważne zapoznanie się z jej treścią i rozwiewanie wszystkich wątpliwości, jakie treść ta budzi, często mamy jednak trudności z określeniem, które zapisy umowy są szczególnie niebezpieczne.
W przypadku pożyczek na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście koszty manipulacyjne i dodatkowe zabezpieczenia. Te pierwsze związane są z przygotowaniem umowy i wydaniem pozytywnej decyzji przez podmiot udzielający pożyczki, niekiedy okazuje się przy tym, że stanowią równowartość kwoty, o którą się staramy. Te drugie są dodatkowym gwarantem, że spłacimy zobowiązanie w terminie, bardzo często okazuje się jednak, że umowa nie precyzuje, kiedy miałby nastąpić zwrot zabezpieczenia i w jakich przypadkach parabank zyskiwałby prawo do jego zatrzymania. Niebezpieczne są i te umowy, które nakładają na nas dodatkowe koszty (płacone między innymi wówczas, gdy odwiedza nas odbierający ratę przedstawiciel pożyczkobiorcy) okazuje się bowiem, że są one przesadnie wysokie i często związane z czynnościami, które nie niosą za sobą korzyści.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>