Na co może liczyć nauczyciel, czyli o pożyczkach dla zawodów społecznego zaufania

Nie każdy z nas wie, że banki udzielając pożyczek, biorą pod uwagę nie tylko zarobki klienta, ale także wykonywany przez niego zawód. Na specjalne traktowanie mogą liczyć osoby zatrudnione w instytucjach państwowych, w tym także nauczyciele. I chociaż ich zarobki nie dorównują średniej krajowej, to eksperci zgodnie twierdzą, że są oni wyjątkowo lubianą przez banki grupą zawodową. Średnia miesięczna pensja nauczyciela kontraktowego to około 2,3 tysiąca złotych brutto. O wiele większa niż w sektorze prywatnym stabilność zatrudnienia sprawia jednak, że w większości przypadków spłacają pożyczki w terminie. Ma to szczególne znaczenie w czasie kryzysu, kiedy wiele grup zawodowych musi liczyć się z redukcją etatu i zwolnieniami, pociągającymi za sobą trudności w spłacie zaciągniętych zobowiązań. Wiele banków deklaruje, że opłacalność kredytów wśród nauczycieli jest dużo bardziej zadowalająca niż w przypadku osób wykonujących inne zawody. Z tego względu nauczyciele ubiegający się na przykład o kredyt na mieszkanie, bardzo rzadko otrzymują nieuzasadnioną decyzję odmowną. Warunkiem jest oczywiście, że nie posiadają innego zadłużenia, a ich przeszłość kredytowa nie budzi wątpliwości, co do zdolności spłaty długu.

Przywileje za rzetelność
W ofercie wielu banków trudno znaleźć propozycje pożyczek przygotowane stricte z myślą o nauczycielach. Znajdują się oni w grupie zawodów publicznego zaufania i co za tym idzie, mogą liczyć na preferencyjne warunki kredytu. Mowa w tym przypadku przede wszystkim o niższych kosztach pożyczki, uproszczeniu formalności i skróceniu czasu jej przyznania. Zdarza się, że pomocna pożyczka dla nauczyciela może sięgać nawet 15 tysięcy złotych , a do jej otrzymania wystarczy dowód osobisty i dokument potwierdzający wykonywany zawód. Na taki przywilej nie mogą liczyć osoby wykonujące inną profesję. Udzielanie pożyczek nauczycielom jest korzystne również z punktu widzenia instytucji finansowych, ponieważ stałe dochody pedagogów powodują, że bardzo rzadko korzystają oni z możliwości odroczenia terminu spłaty pożyczki.

Pożyczka mieszkaniowa na preferencyjnych warunkach
Spore przywileje czekają nauczycieli, którzy chcą zaciągnąć kredyt na mieszkanie. Wiele banków upraszcza w takim przypadku procedurę do niezbędnego minimum, a klienci szybciej otrzymują decyzję o przyznaniu pożyczki. Bardzo rzadko spotykają się także z odmową. Niezbędnym warunkiem w przypadku pożyczek mieszkaniowych jest umowa o pracę – najlepiej na czas nieokreślony lub kończąca się nie wcześniej niż przewidywany termin spłaty długu. Wyjątek w tym przypadku stanowią nauczyciele zatrudniani coraz częściej na okres 1 roku lub, w przypadku stażystów – 10 miesięcy. Brak odpowiedniej umowy o pracę znacznie utrudniłby pedagogom zaciągnięcie kredytu na mieszkanie. Banki, wychodząc naprzeciw jednej ze swoich ulubionych grup zawodowych, honorują zatem umowy zawarte na okres 10-12 miesięcy. Dzięki temu rodzina nauczyciela kontraktowego, w której drugi małżonek zarabia około 3 tysięcy złotych brutto miesięcznie, może uzyskać kredyt mieszkaniowy sięgający około 250 tysięcy złotych. Nauczyciel dyplomowany, z racji wyższych zarobków, może w takiej sytuacji ubiegać się o prawie dwukrotnie wyższą pożyczkę.

Pożyczki z Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych
Nauczyciele mogą ubiegać się również o pożyczkę z funduszu socjalnego, która umożliwi między innymi zakup własnego mieszkania, przystosowanie lokalu do celów mieszkalnych, wykupienie mieszkania na własność lub jego zamianę na większe, a także remont własnych czterech kątów. Pomocna pożyczka dla nauczyciela udzielana jest przez Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych. To niskooprocentowany kredyt przyznawany na wniosek nauczyciela, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Jego spłata rozłożona jest najczęściej na 30 lub 60 rat. Warto pamiętać, że warunkiem koniecznym do uzyskania pożyczki jest poręczenie dwóch osób, które zobowiązują się spłacić dług w przypadku, kiedy kredytobiorca będzie niezdolny do samodzielnego finansowania kredytu. Poręczyciele muszą być zatrudnieni na czas nieokreślony w placówce oświatowej prowadzonej przez miasto lub gminę. Może się również zdarzyć, że z jakichkolwiek powodów nauczyciel otrzyma odmowę przyznania pożyczki. Sytuacje te należą jednak do wyjątków, a pedagodzy w większości przypadków otrzymują kredyt po uprzednim spełnieniu wszelkich jego kryteriów i dostarczeniu kompletnych dokumentów. Nauczyciele, którzy z przyczyn od nich niezależnych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, mogą także liczyć na bezzwrotną zapomogę mieszkaniową, pozwalającą na spłatę części długów mieszkaniowych.

Parabanki – szybka pożyczka dla wszystkich
Specjalne pożyczki dla nauczycieli przewidują także parabanki. Wśród ich propozycji można znaleźć kredyty z niższym oprocentowaniem, pozwalające zaoszczędzić spore sumy pieniędzy na naliczanych co miesiąc odsetkach. Procedura przyznania pożyczki ogranicza się w tym przypadku do kilku minut. Warto jednocześnie podkreślić, że skorzystać z niej mogą również osoby, które posiadają niechlubną przeszłość kredytową, a także dłużnicy znajdujący się na liście BIK i KRD.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>