Kredyty inwestycyjne na rozwój firmy

Inwestycje stanowią podstawę rozwoju każdej firmy. Podstawowym ich celem jest tworzenie bądź poszerzanie majątku trwałego. Pozwalają one zdobywać nowych klientów oraz wzbogacać asortyment. Podzielić je można na przedsięwzięcia o charakterze krótko- i długoterminowym.

Kredyt inwestycyjne – ogólne informacje
Firmy realizują inwestycje w różnych obszarach prowadzonej przez siebie działalności. Wiąże się to jednak z koniecznością wyłożenia większych środków i tutaj pojawia się pytanie o to, z jakich źródeł je pozyskiwać. Współczesne firmy mają w tym zakresie wiele możliwości, jak chociażby dotacje ze środków unijnych, aczkolwiek wciąż największym zainteresowaniem cieszą się kredyty inwestycyjne udzielane przez banki. Są one kredytami celowymi, które można przeznaczyć m. in. na polepszenie zdolności produkcyjnej, zakup środków trwałych, zakup nieruchomości, remont lub rozbudowę nieruchomości, zakup patentów, na sfinansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych itp. Banki realizują tego typu kredyty na dwa sposoby – albo wypłacają je w całości, albo w transzach.

Plusy i minusy
Kredyty inwestycyjne na rozwój firmy posiadają wiele zalet. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na maksymalny okres spłaty wynoszący zazwyczaj 10 lat, pozwala mu to zaplanować daną inwestycję w możliwie jak najbardziej optymalny sposób. Ponadto opisywane kredyty nie blokują bieżących środków firmy, co przekłada się na poprawę zdolności kredytowej. Dodatkowo możliwa jest karencja w spłacie kapitału. Za największe wady tej formy wspierania przedsiębiorstw można uznać to, iż jest ona w praktyce niedostępna dla nowych firm, problem z jej pozyskaniem mogą mieć również małe firmy, chociaż z drugiej strony należy nadmienić, iż przeciągu ostatnich lat banki zaczęły doceniać klientów jakimi są mikro i małe przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie oferty skierowanej właśnie do nich.
Otrzymanie kredytu inwestycyjnego jest uzależnione od spełnienia wielu warunków. Przede wszystkim bank przeprowadzi bardzo wnikliwą analizę ekonomicznej kondycji firmy. Wymagane ponadto są biznesplan potwierdzający zasadność oraz opłacalność planowanej inwestycji, wkład własny, odpowiedni okres działalności firmy (przeważnie wynosi on od 12 miesięcy) oraz wykaz zabezpieczeń, jakimi dysponuje firma. Rozpatrywanie wniosku jest długotrwałym procesem, trzeba także skompletować bardzo wiele dokumentów, co również jest bardzo czasochłonne.

Kredyty nie tylko w złotówkach
Kredyty inwestycyjne są obecnie udzielane najczęściej w złotówkach, chociaż można również zetknąć się z ofertami walutowymi. Z lipcowego rankingu kredytów inwestycyjnych opracowanego przez serwis Comperia.pl wynika, że kredyt walutowy firma może uzyskać w PKO BP oraz w Alior Banku. Największą zaletą walutowych kredytów inwestycyjnych jest atrakcyjne oprocentowanie, jednakże wiążą się one z ryzykiem wynikającym ze zmian kursów walut – nie zawsze jest on korzystny dla kredytobiorcy. PKO BP proponuje kredyt firmom z sektora MSP na minimalną kwotę 50 tys. zł. Nominalne oprocentowanie kształtuje się na poziomie 5,07 proc. zaś marża zaczyna się od 2,4 proc. Bank pobiera prowizję za rozpatrzenie wniosku, przygotowawczą oraz z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania. Bardzo dużym plusem jest m. in. to, że od firmy nie wymaga się minimalnego okresu prowadzenia działalności. Inaczej jest w Alior Banku, gdzie okres ten co najmniej 12 miesięcy. Kredyty także i tu są udzielane od 50 tys. zł. O ile klient nie płaci prowizji za rozpatrzenie wniosku, o tyle musi zapłacić prowizję przygotowawczą i od wcześniej spłaty. Co się zaś tyczy wysokości marży oraz oprocentowania nominalnego, to są one ustalane w drodze indywidualnych negocjacji.

Kredyt dla start-upów
Comperia.pl wskazuje, że sporo interesujących ofert dla przedsiębiorców ma Idea Bank. Są wśród nich kredyty ze wsparciem unijnym – również na start. Przeciętny wymagany okres prowadzenia działalności wynosi tutaj 3 miesiące. Dla przykładu kredyt z unijnym wsparciem na start może zostać przyznany na maksymalnie 100 tys. zł. Wysokość marży podlega negocjacjom, natomiast oprocentowanie ma charakter stały i wynosi 2 proc. Nie jest naliczana prowizja za rozpatrzenie wniosku, przygotowawcza oraz od niewykorzystanych środków, trzeba natomiast liczyć się z 2,5 proc. prowizją za wcześniejszą spłatę. Jednym z niezbędnych warunków do uruchomienia kredytu jest przedłożenie zaświadczeń z ZUS-u i urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji. Z drugiej zaś strony firmy dopiero wchodzące na rynek mogą mieć problem ze znalezieniem równie korzystnej oferty opiewającej na tak wysoką kwotę.
Specjaliści z Comperia.pl sugerują również, że warto zwrócić uwagę na oferty takich banków jak Nordea, Millennium oraz Bank BPS. Znalazły się one w gronie 10 najlepszych propozycji kredytów inwestycyjnych. Bank BPS i Nordea wymagają aż 2-letniego stażu firmy, w Millennium jest to natomiast rok. W banku Nordea nie jest naliczana prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, w Millenium zaś istnieje możliwość karencji spłaty kapitału nawet do 24 miesięcy.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>