Jakich dokumentów i zaświadczeń może oczekiwać od nas pożyczkodawca?

Firmy, które zajmują się udzielaniem pożyczek gotówkowych, coraz częściej mogą pochwalić się tym, że współpracują z klientami, którzy wcześniej korzystali z ofert banków. Nowa grupa pożyczkobiorców opuściła banki zwracając uwagę na przynajmniej kilka czynników utrudniających współpracę z nimi, wśród tych o kluczowym znaczeniu warto zaś wymienić obowiązek przedstawiania licznych zaświadczeń, od których uzależnione było przyznanie kredytu. Pożyczka bez zaświadczeń jawi się takim osobom jako rozwiązanie znacznie bardziej opłacalne, pozwala bowiem nie tylko na oszczędność czasu, ale i nerwów.
Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że w przypadku żadnej pożyczki nie możemy mówić o produkcie, na którego otrzymanie mamy szansę nawet wówczas, gdy nie przedstawimy jakiegokolwiek dokumentu. Warto zatem zapoznać się z zaświadczeniami, których może się od nas oczekiwać, im szybciej dowiemy się bowiem, czego się od nas oczekuje, tym szybciej uda się je nam zgromadzić.

Dokumenty potwierdzające naszą tożsamość
Tak banki, jak i pozabankowe instytucje finansowe mają świadomość tego, że łatwy dostęp do środków finansowych może skłaniać do nadużyć. Ich konsekwencje są odczuwane przede wszystkim przez osoby będące ofiarami tego rodzaju przestępstw, każde wyłudzenie pieniędzy kładzie się jednak cieniem i na wizerunku tej instytucji, która nie ustrzegła się przed takim działaniem. Duża konkurencja panująca tak wśród banków, jak i pozabankowych instytucji finansowych sprawia, że nawet pojedynczy przypadek oszustwa może zniechęcić klientów do korzystania z usług konkretnego podmiotu. Przeciwdziałanie takiemu zjawisku jest możliwe na kilka sposobów, wyjątkowo skuteczne okazuje się przy tym przede wszystkim staranne analizowanie dokumentów, które potwierdzają naszą tożsamość.
Najważniejszym z nich jest dowód osobisty, z całą pewnością więc zostaniemy poproszeni o jego okazanie bez względu na to, czy będziemy zainteresowani kredytem, czy też pożyczką gotówkową. Jeszcze przed wizytą w instytucji udzielającej wsparcia finansowego upewnijmy się zatem, że dokument jest ważny, a jego stan nie budzi żadnych wątpliwości, co do jego autentyczności. Jeśli nasz dowód osobisty miał kontakt z pralką automatyczną lub innym urządzeniem, które w istotny sposób pogorszyło jego jakość, warto zastanowić się nad tym, czy jego wymiana nie jest tym rozwiązaniem, które przyniesie nam najwięcej korzyści.
Starając się o pożyczkę dobrze jest też przygotować dodatkowy dokument potwierdzający naszą tożsamość. Najczęściej jest to prawo jazdy, funkcję tę może jednak pełnić także paszport. Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku dowodu osobistego upewnijmy się, że jest to dokument ważny.

Inne dokumenty i zaświadczenia
Gdy naszym celem jest uzyskanie niewielkiej pożyczki, najprawdopodobniej przedstawienie dowodu osobistego zaspokoi potrzeby instytucji odpowiedzialnej za udzielenie takiego wsparcia. Sytuacja komplikuje się wówczas, gdy nasze potrzeby są większe, w takiej sytuacji bowiem konieczne jest upewnienie się, że jesteśmy wiarygodnymi partnerami. Dowód osobisty umożliwia sprawdzenie naszej historii kredytowej, może tez potwierdzić, że do tej pory nie sprawialiśmy problemu spłacając zobowiązania w terminie. Gdy jednak raty kredytu lub pożyczki są duże, konieczne jest przekonanie stosownej instytucji o tym, że będziemy dysponowali środkami pozwalającymi na ich terminową spłatę. Tu kluczowe znaczenie wydaje się mieć charakter naszych dochodów, on bowiem ma największy wpływ na to, jakich dokumentów i zaświadczeń będzie się od nas oczekiwać.
Co do zasady, osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę powinny postarać się o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Zaświadczenie takie uzyskuje się w zakładzie pracy, wiele instytucji ułatwia przy tym zadanie swoim klientom przedstawiając jego formularz. Nieco bardziej skomplikowane jest położenie osób, które osiągają dochód w oparciu o umowę zlecenie albo umowę o dzieło. W ich przypadku konieczne jest zazwyczaj przedstawienie samej umowy oraz dokumentu potwierdzającego wpłatę podatku dochodowego. O większą kwotę pożyczki można starać się i wówczas, gdy prowadzi się działalność gospodarczą. W tym przypadku niezbędne jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pożyczkobiorca może być jednak poproszony także o przedstawienie dowodów na to, że od określonego czasu (zwykle są to 3 miesiące) płaci podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne.
Banki i instytucje pozabankowe nie lekceważą także emerytów zwłaszcza, że ich liczba systematycznie rośnie, a niski przyrost naturalny jedynie podtrzymuje ten trend. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka emerytury. Niekiedy konieczne jest również dostarczenie wyciągu bankowego potwierdzającego, że świadczenie emerytalne rzeczywiście wpływa na konto osoby zainteresowanej kredytem lub pożyczką. Podobne zalecenia dotyczą też rencistów, choć często oczekuje się od nich także przedłożenia dokumentu, na podstawie którego można określić, na jaki czas przyznano im świadczenia.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>