Jaką pożyczkę wybrać na zakup gruntów rolnych?

Grunty rolne mogą być naprawdę atrakcyjną inwestycją. Na tego typu zakup decydują się już nie tylko rolnicy, którzy chcą rozbudować gospodarstwo, ale coraz częściej także osoby, które chcą kupić tańszą nieruchomość i przekwalifikować ją na działkę budowlaną. Skąd jednak wziąć pieniądze na inwestycję w ziemię? I czy banki chętnie udzielają na ten cel kredytów?

Kredyty preferencyjne
Najbardziej atrakcyjną opcją finansowania inwestycji w działki rolne jest kredyt preferencyjny. Co to takiego? I kto może się ubiegać o tego rodzaju wsparcie? Otóż dopłaty do kredytów na zakup gruntów rolnych udzielane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tego typu dopłaty obowiązują od 26 lutego 2009 roku (na podstawie rozporządzania Rady Ministrów z 22.01.2009 – Dz. U. Nr 22, poz. 121). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy o współpracy z kilkoma dużymi bankami. Chodzi tutaj o:
– Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
– Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
– Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
– SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
– ING Bank Śląski S.A.
– Bank BPH S.A.
– Bank Zachodni WBK S.A.
– Bank Pekao S.A.

Dla kogo kredyty z dofinansowaniem?
Kredyty preferencyjne udzielane są rolnikom na bardzo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie tego rodzaju produktów bankowych rozpoczyna się bowiem już 1,5-3 procent (dzięki dopłatom ARiMR).
O kredyt preferencyjny mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz osoby, które nie posiadają osobowości prawnej. Warunkiem jest to, że pieniądze pożyczane z banku muszą zostać przeznaczone na rozbudowę lub rozpoczęcie działalności rolniczej. W praktyce oznacza to, że tego typu kredyt mogą otrzymać nie tylko rolnicy prowadzących już działalność, ale także wszyscy, którzy taką działalność chcą podjąć (w tym także spółki). Kredyt może zostać przeznaczony na przykład na zakup gruntów rolnych lub inne inwestycje rolnicze. Warto jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że pieniędzy z kredytu preferencyjnego nie można przeznaczyć na zakup gruntu ornego, który będziemy potem chcieli przekwalifikować na działkę budowlaną.

Zalety kredytów preferencyjnych
Kredyty preferencyjne z dofinansowaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wiążą się nie tylko z niższym oprocentowaniem. Ich zaletą są także wysokie kwoty wsparcia. Warto również podkreślić długi okres spłaty rat (15-20 lat).

Inne możliwości finansowania
Kredyty preferencyjne przeznaczone dla rolników dostępne są jedynie w bankach, które podpisały umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Osoby, które z jakiegoś powodu nie mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia (np. chcą zakupić mniejszą działkę rolną – kredyty preferencyjne to konieczność zakupu co najmniej 10 ha) mogą poszukać ofert komercyjnych. Jednak zwyczajna pożyczka gotówkowa jest wysokooprocentowana i zwyczajnie nieopłacalna. Warto więc poszukać nieco innych możliwości. Niestety banki z reguły nie są zbyt przychylne dla rolników. Wynika to przede wszystkim z tego, że dochody w branży rolnej są po prostu niestabilne i uzależnione nie tylko od cen rynkowych, ale także na przykład od pogody. Tutaj więc wyliczenie zdolności kredytowej nie przebiega tak prosto, jak na przykład w przypadku osób pracujących na etacie.
Obecnie kredytów na zakup ziemi udzielają rolnikom nie tylko banki spółdzielcze, ale także sieci banków komercyjnych. Najczęściej wybierane są kredyty oraz pożyczki hipoteczne.

Zdolność kredytowa
Rolnicy, którzy poszukują kredytu na zakup gruntów rolnych muszą przygotować się na to, że banki często w różny sposób wyliczają zdolność kredytową. Pod uwagę mogą być tutaj brane zaświadczenia z gminy o posiadanym areale. Na tej podstawie banki ustalają dochód z hektara przeliczeniowego. Niektóre placówki wymagają jednak dodatkowo także faktur ze sprzedaży (np. płodów rolnych czy mleka). Często wymagana jest także dokumentacja dotycząca dopłat i subwencji otrzymywanych z Unii Europejskiej. Wymogiem banku może być także potwierdzenie z gminy o tym, że nie zalegamy z płatnością podatku rolnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Kredyty hipoteczne
Najpopularniejszą opcją w przypadku pieniędzy pożyczanych na zakup nieruchomości są kredyty hipoteczne, czyli długoterminowe pożyczki zabezpieczone hipoteką. Bank może tutaj zażądać od kredytobiorcy dużego wkładu własnego lub dodatkowych zabezpieczeń (oprócz kupowanych gruntów).
Kredyty hipoteczne mogą stać się źródłem finansowania zakupu działki pod prowadzenie działalności rolniczej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że tego typu kredyty wiążą się z większą ilością formalności niż w przypadku pieniędzy pożyczanych w banku na przykład na zakup mieszkania. Wiąże się to z tym, że działka rolna podlega ograniczonej płynności. W praktyce oznacza to, że może ona stracić na wartości lub, że w razie niespłacenia kredytu, bank będzie mógł mieć problemy ze sprzedażą takiej ziemi. Dlatego banki udzielające tego typu pożyczki na grunty rolne mogą wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci innej nieruchomości.

Pożyczki hipoteczne
Źródłem finansowania zakupu działki rolnej może być także pożyczka hipoteczna. Jej charakterystyczną cechą jest to, że tego typu środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Pożyczka na grunty rolne najczęściej wiąże się z koniecznością zastawienia gospodarstwa. Z tego typu źródła finansowania mogą skorzystać nie tylko rolnicy, ale i osoby, które planują zakup gruntów, a następnie ich przekwalifikowanie na działkę budowlaną.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>