Jak wydostać się z pętli kredytowej?

Stosunkowo łatwo jest pożyczyć pieniądze w Polsce, pomimo ograniczeń nakładanych na banki przez Komisję Nadzoru Finansowego. Akcja kredytowa w polskich instytucjach bankowych nie rozwija się w tak dynamiczny sposób, jak w latach przed kryzysem gospodarczym, czyli sprzed 2008 roku, ale i tak osoba zarabiająca może zaciągnąć kredyt w banku, postarać się o pożyczkę, czy linię kredytową. Mając nieruchomość można wykorzystać ją jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania kredytowego. Takie zabezpieczenie jest wymagane przy kredytach hipotecznych czy konsolidacyjnych i refinansowych. Banki nie udzielają jedynie kredytów i innych produktów kredytowych klientów, którzy mają negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej. Obecnie, zgodnie z rekomendacją KNF, każdy bank przy analizowaniu wniosku kredytowego klienta zobowiązany jest do sprawdzenia, jaką ma on historię kredytowania w BIK. Zła historia nie jest przeszkodą dla parabanków, z których w Polsce jedynie Wonga.com sprawdza BIK klientów. Inne kontrolują jedynie powszechnie dostępne rejestry dłużników, np. bazy BIG InfoMonitora. W praktyce więc osoba zadłużona, która ma już nakazy komornicze, również będzie mogła zaciągnąć pożyczkę pozabankową. Pożyczka z komornikiem będzie trudniejsza do zaciągnięcia, ale nie jest to niemożliwe.

Pętla kredytowa się zacieśnia
Według informacji z 28. raportu InfoDług, zadłużenie Polaków z tytułu zaległych płatności wyniosło 40,89 mld zł na koniec czerwca w 2014 roku. Oznacza to, że wartość zadłużenia rodaków jest najwyższa od 7 lat. Spada nieznacznie liczba dłużników. Obecnie długi posiada 2 325 534 osób. Średnie zadłużenie Polaków osiągnęło wartość 14 585 zł, czyli wzrosło o 241 zł rok do roku. Największą grupę niesolidnych dłużników stanowią osoby, których zaległości w spłacie zobowiązań kredytowych i pożyczkowych są niewielkie i wynoszą mniej niż 5 tys. zł.
„W stosunku do ostatniego badania nie uległa zmianie liczba klientów podwyższonego ryzyka przypadających na 1000 mieszkańców – obecnie odsetek ten wynosi 6,1 proc. Pod tym względem można zauważyć wyraźne różnice między zachodnią a wschodnią częścią Polski. W grupie województw położonych bliżej zachodniej granicy odnotowano znacząco większy odsetek osób zalegających z płatnościami w stosunku do wschodnich regionów.” – jak można przeczytać w raporcie sformułowanym przez prezesa BIG InfoMonitor Sławomira Grzelczaka.

Jak radzić sobie z długami?
Pożyczamy coraz więcej pieniędzy, zwłaszcza w okresie kryzysu, aby móc regulować bieżące opłaty i raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przeciwnym wypadku komornik u wielu osób już pukałby do drzwi. Osoby zapobiegliwe, które odpowiednio wcześnie zauważyły, że nie są w stanie regularnie spłacać rat wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek, w porę zdecydowały się na konsolidację zobowiązań kredytowych, czyli na ich połączenie w jeden kredyt, z niższą ratą miesięczną i wydłużonym okresem kredytowania. Kredyt konsolidacyjny udzielany przez banki w Polsce nie jest jednak kredytem pozwalającym na pozbycie się długów, bowiem oferowany jest on wyłącznie osobom, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Co z pozostałymi?
Pozostają im kredyty oddłużeniowe lub pożyczki gotówkowe udzielane przez parabanki. Nawet jeśli dana osoba zalega ze spłatą kredytu, może zaciągnąć pożyczkę z firmy pożyczkowej, z przeznaczeniem na spłatę raty do banku. Takie rozwiązanie jest jednak wyłącznie krótkoterminowe. Pożyczka z komornikiem jest dostępna w parabankach, ale nie może ona stanowić remedium na problemy finansowe klientów. Nie mogą oni zaciągać coraz to nowych pożyczek, aby spłacić inne zobowiązania czy pożyczki w innych parabankach. To najprostsza droga do całkowitego zadłużenia się.
Jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić raty kredytu hipotecznego, a nie chcemy, aby bank uruchomił w stosunku do nas procedury windykacyjnej, która może zakończyć się sprawą sądową i wizytą komornika, powinniśmy zadbać o to, aby zdobyć pieniądze. Pożyczka wydaje się wówczas dobrym rozwiązaniem. Udzielona zostanie przez firmę parabankową w krótkim czasie, ale musimy mieć plan, jak spłacimy kolejne zobowiązanie. Jeśli pożyczka udzielana przez firmę pożyczkową pozwoli nam spłacić bieżące zadłużenie i będziemy na bieżąco regulować swoje zobowiązania, otrzymamy szansę na konsolidację kredytów. Dzięki niej zamienimy kilka mniejszych kredytów na jeden duży, a bank zaproponuje nam niższą ratę kredytową. Poza tym, w ten sposób można uporządkować spłatę zobowiązań do banku. Ważne jest i to, że w ramach konsolidacji kredytowej można wnioskować o udzielenie kredytu w nieco wyższej wartości, niż wynoszą zobowiązania kredytowe. W ten sposób zyskamy dodatkowe środki finansowe, które powinniśmy od razu przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek parabankowych.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>