Jak wydostać się z pętli kredytowej?

Stosunkowo łatwo jest pożyczyć pieniądze w Polsce, pomimo ograniczeń nakładanych na banki przez Komisję Nadzoru Finansowego. Akcja kredytowa w polskich instytucjach bankowych nie rozwija się w tak dynamiczny sposób, jak w latach przed kryzysem gospodarczym, czyli sprzed 2008 roku, ale i tak osoba zarabiająca może zaciągnąć kredyt w banku, postarać się o pożyczkę, czy linię kredytową. Mając nieruchomość można wykorzystać ją jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania kredytowego. Takie zabezpieczenie jest wymagane przy kredytach hipotecznych czy konsolidacyjnych i refinansowych. Banki nie udzielają jedynie kredytów i innych produktów kredytowych klientów, którzy mają negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej. Obecnie, zgodnie z rekomendacją KNF, każdy bank przy analizowaniu wniosku kredytowego klienta zobowiązany jest do sprawdzenia, jaką ma on historię kredytowania w BIK. Zła historia nie jest przeszkodą dla parabanków, z których w Polsce jedynie Wonga.com sprawdza BIK klientów. Inne kontrolują jedynie powszechnie dostępne rejestry dłużników, np. bazy BIG InfoMonitora. W praktyce więc osoba zadłużona, która ma już nakazy komornicze, również będzie mogła zaciągnąć pożyczkę pozabankową. Pożyczka z komornikiem będzie trudniejsza do zaciągnięcia, ale nie jest to niemożliwe.

Pętla kredytowa się zacieśnia
Według informacji z 28. raportu InfoDług, zadłużenie Polaków z tytułu zaległych płatności wyniosło 40,89 mld zł na koniec czerwca w 2014 roku. Oznacza to, że wartość zadłużenia rodaków jest najwyższa od 7 lat. Spada nieznacznie liczba dłużników. Obecnie długi posiada 2 325 534 osób. Średnie zadłużenie Polaków osiągnęło wartość 14 585 zł, czyli wzrosło o 241 zł rok do roku. Największą grupę niesolidnych dłużników stanowią osoby, których zaległości w spłacie zobowiązań kredytowych i pożyczkowych są niewielkie i wynoszą mniej niż 5 tys. zł.
„W stosunku do ostatniego badania nie uległa zmianie liczba klientów podwyższonego ryzyka przypadających na 1000 mieszkańców – obecnie odsetek ten wynosi 6,1 proc. Pod tym względem można zauważyć wyraźne różnice między zachodnią a wschodnią częścią Polski. W grupie województw położonych bliżej zachodniej granicy odnotowano znacząco większy odsetek osób zalegających z płatnościami w stosunku do wschodnich regionów.” – jak można przeczytać w raporcie sformułowanym przez prezesa BIG InfoMonitor Sławomira Grzelczaka.

Jak radzić sobie z długami?
Pożyczamy coraz więcej pieniędzy, zwłaszcza w okresie kryzysu, aby móc regulować bieżące opłaty i raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przeciwnym wypadku komornik u wielu osób już pukałby do drzwi. Osoby zapobiegliwe, które odpowiednio wcześnie zauważyły, że nie są w stanie regularnie spłacać rat wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek, w porę zdecydowały się na konsolidację zobowiązań kredytowych, czyli na ich połączenie w jeden kredyt, z niższą ratą miesięczną i wydłużonym okresem kredytowania. Kredyt konsolidacyjny udzielany przez banki w Polsce nie jest jednak kredytem pozwalającym na pozbycie się długów, bowiem oferowany jest on wyłącznie osobom, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Co z pozostałymi?
Pozostają im kredyty oddłużeniowe lub pożyczki gotówkowe udzielane przez parabanki. Nawet jeśli dana osoba zalega ze spłatą kredytu, może zaciągnąć pożyczkę z firmy pożyczkowej, z przeznaczeniem na spłatę raty do banku. Takie rozwiązanie jest jednak wyłącznie krótkoterminowe. Pożyczka z komornikiem jest dostępna w parabankach, ale nie może ona stanowić remedium na problemy finansowe klientów. Nie mogą oni zaciągać coraz to nowych pożyczek, aby spłacić inne zobowiązania czy pożyczki w innych parabankach. To najprostsza droga do całkowitego zadłużenia się.
Jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić raty kredytu hipotecznego, a nie chcemy, aby bank uruchomił w stosunku do nas procedury windykacyjnej, która może zakończyć się sprawą sądową i wizytą komornika, powinniśmy zadbać o to, aby zdobyć pieniądze. Pożyczka wydaje się wówczas dobrym rozwiązaniem. Udzielona zostanie przez firmę parabankową w krótkim czasie, ale musimy mieć plan, jak spłacimy kolejne zobowiązanie. Jeśli pożyczka udzielana przez firmę pożyczkową pozwoli nam spłacić bieżące zadłużenie i będziemy na bieżąco regulować swoje zobowiązania, otrzymamy szansę na konsolidację kredytów. Dzięki niej zamienimy kilka mniejszych kredytów na jeden duży, a bank zaproponuje nam niższą ratę kredytową. Poza tym, w ten sposób można uporządkować spłatę zobowiązań do banku. Ważne jest i to, że w ramach konsolidacji kredytowej można wnioskować o udzielenie kredytu w nieco wyższej wartości, niż wynoszą zobowiązania kredytowe. W ten sposób zyskamy dodatkowe środki finansowe, które powinniśmy od razu przeznaczyć na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek parabankowych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>