Jak ugryźć pożyczkę?

Coraz szybsze tempo życia i nieustannie zachodzące zmiany na wielu płaszczyznach, powodują konieczność dostosowania się do panujących norm i zachowań, co niejednokrotnie wymaga nakładów finansowych. Jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jednak zaspokojenie absolutnie wszystkich potrzeb bez odpowiednich funduszy jest po prostu niemożliwe. Środkami, które prowadzą do zamierzonego celu są najczęściej pieniądze. Co zrobić w sytuacji, kiedy doskwiera nam brak finansów, a chcemy z ich pomocą dokonać istotnych zmian w swoim życiu? Jedną z pierwszych rzeczy, jakie przychodzą na myśl w tej sytuacji, jest skorzystanie z usług banków i rozmaitych instytucji finansowych. Oferowana przez nie pomocna pożyczka jest najlepsza w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie lub nie chcemy już dłużej odkładać pieniędzy na konkretną inwestycję.

Ustal cel, spełnij warunki i ciesz się pożyczką!
Przede wszystkim ważne jest ustalenie celu, na jaki chcemy spożytkować zaciągniętą pożyczkę. Banki oferują różne formy kredytowania, w zależności od potrzeb klienta. Zanim jednak ubiegający się o kredyt zdecyduje się podpisać umowę, powinien pamiętać o kilku kwestiach, co do których bank będzie chciał mieć jasność zanim udzieli kredytu. Przede wszystkim bank odmówi pomocy kiedy ustali, że wnioskodawca nie posiada zdolności kredytowej. Dla banku będzie to czytelny sygnał, że osoba ubiegająca się o kredyt nie będzie w stanie spłacić długu w terminie. Zdolność kredytową ustala się biorąc pod uwagę dochody, stałe okresowe wydatki i inne zobowiązania, np. wysokość niespłaconych jeszcze pożyczek. Kolejny krokiem banku będzie zaczerpnięcie informacji o kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. Podstawowym argumentem za odmową udzielenia pożyczki z pewnością będzie niewywiązywanie się ze spłaty zadłużenia w terminie, także jeśli chodzi o karty kredytowe. Jeśli ubiegamy się o duży kredyt dla firmy, bank musi ocenić stan jej finansów oraz perspektywy działania, a także wiedzieć na jaki konkretny projekt będzie przeznaczone wsparcie. Banki często stosują tzw. system oceny punktowej. Ustalona suma punktów przewyższająca dany pułap istotnie wpływa na decyzję kredytową. Im mniejsza liczba punktów, tym mniejszy limit kredytowy jest przyznawany oraz wymagane jest przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia. Brak limitu punktowego wiąże się z odmową przyznania kredytu.

Pożyczka dostosowana do potrzeb
Rynek oferuje wiele różnorodnych kredytów. Warto sprawdzić, który z nich najlepiej będzie odpowiadać naszym możliwościom i potrzebom. Jednym z najpopularniejszych jest kredyt gotówkowy. Ta pomocna pożyczka jest najlepsza kiedy nie chcemy określać na co wydamy otrzymane pieniądze. Do jej zalet, w przypadku mniejszych kwot, należy minimum formalności związanych z zabezpieczeniem zadłużenia. W przypadku większej sumy może okazać się, że konieczne jest wystawienie weksla lub poręczenie. Spłata kredytu gotówkowego najczęściej rozłożona jest na okres kilku lat. Inną, atrakcyjną formą pożyczki z punktu widzenia kredytobiorcy, który marzy o własnych czterech kółkach, jest kredyt samochodowy. W tym przypadku otrzymujemy jeden z niżej oprocentowanych kredytów. Jest to możliwe, ponieważ kupując samochód za pożyczone pieniądze będzie on zawsze brany na poczet zastawu. Wszelkie warunki kredytowania zależą od wielu czynników, m.in. od kwoty pożyczki, przewidywanej długości okresu spłaty czy chociażby od roku produkcji samochodu. Bank pozostaje właścicielem pojazdu do momentu całkowitej spłaty kredytu przez właściciela. Jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z umowy, bank może przejąć samochód, a następnie go sprzedać.

Własna nieruchomość na kredyt
Jeśli czeka nas jedna z najpoważniejszych inwestycji w życiu, a mianowicie zakup mieszkania lub domu, a nie dysponujemy tak dużą kwotą, wówczas konieczne jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Podobnie jak w przypadku kredytu samochodowego, zabezpieczeniem banku jest przedmiot, którego koszt pokryją środki zaczerpnięte z kredytu, a więc ustanowienie hipoteki na nieruchomość. Wysokość kredytu zależy od kilku czynników, m.in. od wysokości dochodów (im wyższe tym wyższa kwota przyznanego kredytu), czy aktualnych zobowiązań (analogicznie, im mniej zobowiązań, tym bank przychylniej spogląda na kredytobiorcę). Wciąż jeszcze popularne są kredyty w obcej walucie. Są co prawda niżej oprocentowane, co przekłada się na wysokość rat, jednak niosą za sobą ryzyko kursowe. Jeśli wartość złotego osłabi się na rynku walutowym, raty kredytu mogą drastycznie wzrosnąć. Dla wysokości rat duże znaczenie posiadają zmiany stóp procentowych NBP, ale tylko wtedy kiedy kredyt został udzielony w złotówkach. Jeśli poruszamy się w obszarze nieruchomości, to warto wspomnieć o pożyczce hipotecznej. Jej wysokość zależy od wartości domu lub mieszkania, a zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości pożyczkobiorcy. Taka pożyczka może zostać spożytkowana na dowolny cel i może być udzielona także przez podmioty fizyczne i prawne.

Korzystaj tylko z pewnych źródeł
Przed skorzystaniem z jakichkolwiek usług finansowych warto pamiętać, aby sprawdzić wiarygodność instytucji, ustalić całkowity koszt kredytu, a także skrupulatnie zapoznać się z umową. Tylko jasno sprecyzowane warunki powinny być argumentem za ostatecznym podpisaniem umowy i pozwolić uniknąć przykrych niespodzianek.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>