Finansowanie inwestycji dużych i mniejszych

Wszystkim wiadomo, że podstawowym mechanizmem rozwoju gospodarczego, niezależnie od dziedziny i skali przedsięwzięcia, jest inwestowanie. Reguła ta dotyczy zarówno małych przedsiębiorstw, wielkich firm i koncernów, ale także całych państw. Bez inwestycji prorozwojowych grozi najpierw zastój, a potem stopniowe kurczenie się działalności. Jednakże na inwestycje trzeba mieć odpowiednie środki finansowe, a ponieważ niewiele firm dysponuje dostatecznie dużymi wolnymi pieniędzmi, po konieczne w tej sytuacji wsparcie finansowe przedsiębiorcy zwracają się do instytucji zajmujących się kredytowaniem tego typu działań.

Bankowy kredyt inwestycyjny
W bogatej ofercie polskich banków czołowe miejsce w tej dziedzinie zajmuje kredyt inwestycyjny, umożliwiający modernizację czy rozbudowę firmy. Można go wykorzystać na zakup lub budowę nieruchomości, hal, magazynów, a nawet obiektów komercyjnych przeznaczonych później na wynajem i przynoszących zyski z tego tytułu. Pomocna pożyczka na inwestycje w postaci kredytu bankowego oznacza również możliwość zakupu pojazdów mechanicznych, nowych linii technologicznych, licencji i patentów, papierów wartościowych i innych dóbr. Krótko mówiąc, kredyt inwestycyjny ma na celu finansowanie wszelkich realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, które zmierzają do powiększenia wartości majątku stałego firmy. Warunkiem udzielenia kredytu inwestycyjnego jest najczęściej wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 20 % wartości inwestycji. Uzyskanie tego rodzaju kredytu wiąże się jednak z reguły z obowiązkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej efektywność ekonomiczną i zasadność inwestycji oraz kalkulacji spodziewanych zysków. Dlatego też, oprócz standardowych dokumentów, banki wymagają niekiedy sporządzenia kosztorysu inwestycji.
Umowy o kredyt inwestycyjny mają najczęściej charakter średnio i długookresowy, to jest na kilka lub kilkanaście lat. Jednocześnie kredytobiorca ma z reguły do wyboru jedną z kilku walut, co może okazać się korzystne dla firm uzyskujących przychody w obcej walucie. Jeśli chodzi o wysokość oprocentowania, to wygląda ona nieco inaczej, niż w przypadku innych kredytów, ale też odmiennie w ofertach poszczególnych banków. Ważną kwestią jest wybór między oprocentowaniem stałym i zmiennym, oprocentowanie stałe oznacza mniejsze ryzyko w przypadku podniesionych stóp procentowych, ale będzie niekorzystne, jeśli stopy procentowe ulegną obniżeniu. Natomiast oprocentowanie zmienne może zaowocować oszczędnościami przy niskich stopach procentowych, ale niesie ze sobą ryzyko w sytuacji ich podwyższenia. Kredyt inwestycyjny w wielu bankach obligatoryjnie ma oprocentowanie zmienne, natomiast wysokość marży, która jest podstawą do ustalenia wysokości oprocentowania, kształtuje się rozmaicie w poszczególnych ofertach bankowych.

Pożyczka pozabankowa dla firm
Ubiegając się o kredyt bankowy musimy być jednak przygotowani, po pierwsze na żmudną i skomplikowaną procedurę, po drugie na długotrwałe oczekiwanie na decyzję. Tymczasem niekiedy bywa tak, że konieczna jest szybka decyzja w sprawie realizacji inwestycji i natychmiastowe wydatkowanie środków finansowych, a wszelkie dostępne limity kredytowe są wyczerpane, pozostaje zatem tylko pożyczka w sektorze pozabankowym. Nie jest to oczywiście zalecana trwale strategia rozwoju firmy, ale w niektórych sytuacjach takie rewolucyjne przedsięwzięcia okazują się bardzo skuteczne i przynoszą lepsze efekty, niż powolne, wprowadzane ewolucyjnie, modernizacje. W każdym razie pomocna pożyczka na inwestycje w tego rodzaju okolicznościach, to jedynie pożyczka w jednej z firm parabankowych, które znacznie szybciej niż banki podejmują decyzje kredytowe i nie wymagają tak wielu formalności i dopełnienia procedur, jak to ma miejsce w przypadku kredytowania przez bank. Naturalnie jeśli chodzi o kredyt w firmie pożyczkowej działającej poza systemem bankowym, nie może być mowy o wielkich kwotach i z reguły nie o takie w tym wypadku przedsiębiorcom chodzi. Jest to raczej nadzwyczajna i nagła sytuacja, wymagająca chwilowego zasilenia w postaci niewielkiej gotówki, którą firma ma właśnie okazję wyjątkowo korzystnie zainwestować.

Pożyczka pozabankowa dla indywidualnych inwestorów
Wsparcie finansowe na określoną inwestycję bywa też potrzebne osobom prywatnym, nie tylko przedsiębiorstwom. Wiele osób ma żyłkę do interesów i potrafi wykorzystać nadarzającą się okazję do zarobienia paru groszy. Możliwości inwestowania prywatnego jest bardzo wiele, począwszy od najbardziej ryzykownej gry na giełdzie, poprzez wykupienie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, aż do takich form, jak zakup nieruchomości, ziemi, czy lokowanie pieniędzy w złoto. Analogicznie jak w przypadku firm, jeśli prywatny inwestor nie dysponuje dostateczną ilością środków finansowych, które mógłby przeznaczyć na upatrzony cel, musi poszukać zewnętrznego źródła finansowania. W takiej sytuacji pomocna pożyczka na inwestycje, w postaci kredytu bankowego lub innego typu zasilenia finansowego, jest optymalnym rozwiązaniem. I znowu podobnie jak przedsiębiorca, tak i inwestor indywidualny, jeśli ma na widoku korzystną inwestycję, na którą potrzebuje natychmiast gotówki, zwróci się w pierwszej kolejności do firmy pożyczkowej, aby uniknąć skomplikowanej procedury i długiego oczekiwania.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>