Czy student może ubiegać się o pożyczkę?

Absolwenci polskich uczelni zgodnie twierdzą, że studia to czas, kiedy szczególnie odczuwamy brak gotówki. Książki, pomoce naukowe, dodatkowe kursy, opłaty za mieszkanie czy akademik i bieżące wydatki sprawiają, że przeciętny student zastanawia się bardzo często skąd wziąć dodatkowe pieniądze. Z tego względu wielu młodych ludzi poszukuje pracy dorywczej lub sezonowej, dzięki którym zyska środki nie tylko na zgłębianie wiedzy i comiesięczne utrzymanie. Nie zmienia to jednak faktu, że współcześni pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby uczące się na wyższych uczelniach. Głównym powodem jest nieregularny czas zajęć i niechęć do pracy w czasie sesji i wakacji. Zachętą dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest z kolei akceptacja przez studenta tak zwanych umów śmieciowych. Młodzi ludzie chętniej niż doświadczeni pracownicy zgadzają się podjąć pracę na umowę zlecenie, czy umowę o dzieło, co znaczne zmniejsza koszty pracodawcy.

Kredyty studenckie – pomoc w realizacji marzeń
Często zdarza się jednak, że studentowi nie udaje się znaleźć zatrudnienia, a rodzinna sytuacja finansowa nie pozwala na podjęcie nauki na wymarzonej uczelni oddalonej od domu. Niskie zarobki rodziców sprawiają, że nie są oni w stanie opłacić stancji i zapewnić utrzymania swoim dzieciom uczącym się poza granicami miasta. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą banki, które od 1998 roku udzielają kredytów studenckich.

Warunki kredytów studenckich
Kredyt studencki nie przypomina klasycznej pożyczki gotówkowej. Jego największą zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie oscylujące w przedziale 2-2,5% w skali roku, dzięki dopłatom z budżetu państwa. Pomocna pożyczka dla studenta wypłacana jest osobie uczącej się na wyższej uczelni przez okres 1 do 5 lat w comiesięcznych transzach wynoszących 400-600 złotych. Spłatę kredytu student może rozpocząć dopiero dwa lata po zakończeniu studiów, czyli w momencie, kiedy istnieje realna szansa na zdobycie stałego zatrudnienia. Czas spłaty pożyczki stanowi dwukrotność czasu jej pobierania. Innymi słowy, jeśli bank wypłacał studentowi transze przez okres trzech lat, to kredytobiorca jest zobowiązany spłacić kredyt na przestrzeni sześciu lat. Dzięki temu raty pożyczki są stosunkowo niskie i nie stanowią poważnego uszczerbku w budżecie młodych ludzi, którzy stoją u progu swojej kariery zawodowej. Warto podkreślić, że najlepsi studenci mogą liczyć na umorzenie części pożyczki, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. W sytuacji, kiedy student z jakichkolwiek przyczyn przerwie naukę, zobowiązany jest natomiast do natychmiastowej spłaty kredytu.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki
O kredyt studencki mogą ubiegać się osoby które rozpoczęły naukę na uczelni wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, które okażą aktualny indeks lub legitymację studencką. W przypadku pożyczki tego typu formalności ograniczają się do minimum. Warunkiem przyznania kredytu jest również określony dochód przypadający na każdego członka ich rodziny. W ostatnich latach kwota ta wynosi około 2,5 tysiąca złotych na 1 osobę. Należy pamiętać, że pomocna pożyczka dla studenta wymaga poręczenia rodziców. W szczególnych sytuacjach poręczycielem mogą stać się instytucje państwowe. Wraz z rozpoczęciem każdego semestru należy ponadto przedstawić bankowi zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki na uczelni. Każdego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu sporządza listę uczelni, studenci których mogą ubiegać się o pożyczkę.

Pożyczka gotówkowa dla studenta coraz bardziej popularna
Oprócz wydatków stałych każdy student musi liczyć się z nieprzewidzianymi sytuacjami, które będą wymagały sporych nakładów finansowych. Popsuty komputer, dodatkowy kurs ponoszący kwalifikacje czy zakup kosztownych książek wymagają środków, które trudno znaleźć w budżecie młodego człowieka. W takich sytuacjach również można zwrócić się o pomoc do banku, który może udzielić osobie uczącej się na uczelni wyższej krótkoterminowej pożyczki gotówkowej. Niestety, należy pamiętać o tym, że studenci bardzo często spotykają się z odmową przyznania kredytu. Brak zatrudnienia niejako dyskwalifikuje ich jako potencjalnych kredytobiorców. Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku osób zatrudnionych na umowę o dzieło czy umowę zlecenie. Wiele banków, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przewiduje pożyczki dla osób, które nie posiadają stałego zatrudnienia. W takich przypadkach należy przedstawić umowy z ostatnich miesięcy, na podstawie których bank podejmie decyzję o warunkach ewentualnego kredytu.

Chwilówki – szybko, lecz ryzykownie
Coraz większą popularnością cieszą się również pomocne pożyczki udzielane przez instytucje pozabankowe. Znane najczęściej pod pojęciem chwilówek, stają się niejednokrotnie ostatnią deską ratunku. Parabanki udzielają kredytów nawet bardzo młodym osobom, które nie posiadają zatrudnienia. Eksperci przestrzegają jednak, że oprocentowanie pożyczki tego typu może przerosnąć możliwości finansowe studenta, dlatego radzą wnikliwą analizę wszelkich kosztów i skrupulatne zaplanowanie własnego budżetu na najbliższe miesiące.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>