Czy rolnik otrzyma pożyczkę lub kredyt?

Przy udzielaniu kredytów lub pożyczek banki czy parabanki zawsze sprawdzają, czy daną osobę składającą wniosek kredytowy stać na zaciągnięcie takiego zobowiązania. W bankach przeprowadzana jest szczegółowa analiza zdolności kredytowej klienta. W parabankach zaś przebiega ona w uproszczonym trybie, choć również może być stosowana na podobnych zasdach, jak w bankach. Najważniejsze przy wyliczaniu zdolności kredytowej klienta jest to, jaki dochód miesięczny uzyskuje i z jakiego źródła. O ile dochody z pracy zawodowej, wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, są powszechnie akceptowane, o tyle dochody z gospodarstwa rolnego mogą być kłopotliwe dla banków i parabanków. Czy zatem można otrzymać kredyt lub pożyczkę będąc rolnikiem? Czy istnieją specjalne, dedykowane pożyczki dla rolników na polskim rynku finansowym?

Oferta AGRO w BGŻ
Bank Gospodarki Żywnościowej nie tylko ma w swojej ofercie pożyczki dla rolników, ale na dodatek szereg innych produktów finansowych dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. Na stronie internetowej banku BGŻ znajdziemy całą sekcję AGRO kierowaną do rolników.
W ofercie tej znajdziemy m.in. kredyt preferencyjny dla rolników, z niskim oprocentowaniem już od 3 proc. Kredyt preferencyjny z Banku Gospodarki Żywnościowej pozwoli na rozwój lub unowocześnienie gospodarstwa rolnego kredytobiorcy. Do końca 2014 roku BGŻ udzieli kredytu z niskim oprocentowaniem, dzięki pokryciu części należnych bankowi odsetek przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyt preferencyjny pozwala m.in. na nabycie użytków rolnych.
Oprocentowanie takiego zobowiązania kredytowego jest zmienne i może wynieść maksymalnie 1,5-krotność stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym. Należne bankowy odsetki płacone są przez kredytobiorcę w wysokości 0,4 wyżej wymienionego oprocentowania, nie mniej niż 3 proc.. Pozostałą część pokryje ARiMR.
Rolnik chcący zaciągnąć kredyt bankowy w preferencyjnej ofercie z BGŻ-tu powinien przedstawić, wraz z wnioskiem kredytowym plan inwestycji, w przypadku gospodarstw rolnych i działów specjalnych. Kredyt udzielany jest w kwocie do 4 mln zł na nakłady inwestycyjne w gospodarstwie rolnym, w tym 1,5 mln zł na zakup użytków rolnych. Możliwe jest udzielenie tego samego kredytu w kwocie 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi do 20 lat dla rolników i do 15 lat dla działów specjalnych. BGŻ daje swoim klientom-rolnikom możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału – dwu lub trzyletniej.

Getin Bank z ofertą dla rolników
Z myślą o rolnikach, będących właścicielami gospodarstw rolnych, w Getin Banku została przygotowana specjalna oferta na kredyt gotówkowy. Kredyt można zaciągnąć w kwocie do 150 000 zł, na okres do siedmiu lat kredytowania. Rata kapitałowo-odsetkowa, jaką będzie spłacał rolnik, zostanie dostosowana do jego potrzeb przez Getin Bank. Przy analizowaniu zdolności kredytowej klienta Getin Bank przy kredycie gotówkowym dla rolników akceptuje dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe), kontraktów rolniczych czy z działów specjalnych produkcji rolnej.

A może z banku spółdzielczego?
Agro-kredyt, czyli kredyt dla rolników można zaciągnąć również z Banku Spółdzielczego w Koronowie. Kredyt udzielany jest w zasadzie na dowolny cel związany z prowadzeniem produkcji rolnej, a wnioskodawca nie musi dokumentować wydatków. Przeznaczony jest dla rolników prowadzących produkcję rolną, będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Bank Spółdzielczy udzieli Agro-kredytu dla rolników posiadających udokumentowany tytułu prawny do nieruchomości i rachunek bieżący w tym samym banku. Kredyt może opiewać na kwotę od 10 000 zł do maksymalnie 300 000 zł, ale jego kwota nie może przekroczyć 60 proc. wartości gruntów rolnych. Okres kredytowania wyniesie do 5 lat.

Pożyczka rolnicza
W Banku Zachodnim WBK osoby będące rolnikami mogą skorzystać z oferty Pożyczka Rolnicza, zaciąganej w celu unowocześnienia gospodarstwa rolnego, sfinansowania zakupu nowych lub używanych maszyn i urządzeń rolniczych. Pożyczki dla rolników z BZ WBK są dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych rolników. Forma pożyczki umożliwia skorzystanie dodatkowo z dotacji unijnych przez rolnika. Udział własny nie jest wymagany, a większość formalności można załatwić podczas wizyty w gospodarstwie rolnika przez doradcę kredytowego. Formalności przy pożyczce rolniczej w BZ WBK zostały ograniczone do absolutnego minimum.
Oprócz banków, oferty pożyczek dla rolników mają również firmy działające poza stricte sferą bankową. Parabanki akceptują dochody z działalności rolniczej i nie wymagają często jakichkolwiek zaświadczeń potwierdzających ich uzyskiwanie od rolnika, który chce zaciągnąć pożyczkę z danego parabanku.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>