Czy każdy może zaciągnąć pożyczkę?

Nie masz pieniędzy? Zawsze możesz je pożyczyć. Wiele osób wychodzi z takiego założenia i zaciąga kredyty i pożyczki w zasadzie na każdy zakup. Chcąc jechać na wakacje zaciąga szybki kredyt gotówkowy, a dla zakupu sprzętu RTV do salonu – kredyt ratalny. Jeśli na koncie brakuje pieniędzy, klient może wykorzystać linię kredytową czy zapłacić za usługę lub zakupy ze swojej karty kredytowej przyznanej przez bank. Żyjąc cały czas na kredyt nie trudno jest popaść w ogromne długi. Kredytobiorcę wciąga coraz mocniej pętla zadłużenia, a wszelkie próby wydostania się z niej powodują, że zobowiązania wobec różnych instytucji bankowych i pozabankowych jedynie wzrastają. W takiej sytuacji wydaje się, że zaciąganie kolejnej pożyczki nie jest możliwe, ale są firmy pożyczkowe, które nie zważają nawet na negatywną historię kredytowania i złe wpisy w rejestrach dłużników. Udzielają one pożyczki dla każdego, ale nawet największy dłużnik powinien zastanowić się, czy chce taką pożyczkę zaciągnąć. Zawsze trzeba mieć na uwadze fakt, że spóźnienie w jej spłacie może słono kosztować. Jakie minimalne kryteria należy spełnić, aby zaciągnąć kredyt w banku, a jakie przy pożyczce w firmie parabankowej?

Wymagania bankowe
Zaciągnięcie kredytu w banku wymagać będzie spełnienia z reguły wyższych kryteriów, niż przy ubieganiu się o pożyczkę, nawet na taką samą lub podobną kwotę w parabanku. Zakres procedury kredytowej, w wyniku której bank podejmuje decyzję o udzieleniu lub nie kredytu wnioskodawcy uzależniony jest od tego, o jaki kredyt ubiega się klient i czy wcześniej korzystał on z produktów danego banku. Stali klienci, którzy mają w danej instytucji bankowej od wielu lat rachunek osobisty i wcześniej korzystali z produktów depozytowych i kredytowych, mogą liczyć na preferencyjne zasady kredytowania, łącznie z uproszczeniem zasad przyznawania zobowiązania kredytowego.
Jeśli klient nigdy wcześniej nie zapożyczał się w banku, z którego oferty chce skorzystać, musi liczyć się z koniecznością spełnienia wielu warunków formalnych. Pierwszym w kolejności będzie złożenie do banku wniosku kredytowego na formularzu bankowym. Wniosek można pobrać ze strony internetowej banku albo otrzymać w oddziale lub placówce bankowej. Każde pole we wniosku kredytowym musi zostać skrupulatnie wypełnione. Pamiętajmy, że informacje podawane we wniosku muszą być zgodne z prawdą, ponieważ za mijanie się z prawdą w takim dokumencie grożą przykre konsekwencje prawne.
Wniosek kredytowy jest dla wielu banków podstawą do wydania wstępnej decyzji kredytowej, na którą klient nie musi długo czekać. Nawet podczas tej samej wizyty w banku można dowiedzieć się, czy mamy jakiekolwiek szanse na zaciągnięcie kredytu, czy też powinniśmy poszukać alternatywnego rozwiązania dla swoich potrzeb finansowych. Do wniosku kredytowego klient musi złożyć szereg dokumentów i zaświadczeń, na podstawie których szacowana jest jego zdolność kredytowa i sprawdzana wiarygodność do spłaty zobowiązania kredytowego. Ważne są dokumenty finansowe, bez których bank nie byłby w stanie określić, czy klienta stać na kredyt i czy będzie w stanie go spłacić zgodnie z harmonogramem, w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych. Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie dokumentów finansowych klienta, wśród których wymienia się między innymi:
• zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów z pracy zawodowej wraz z ewentualnym oświadczeniem pracodawcy o chęci przedłużenia istniejącej czasowej umowy o pracę,
• rozliczenie roczne PIT z poprzedniego roku podatkowego lub z dwóch poprzednich lat podatkowych,
• wyciąg z konta bankowego – w założonym przez bank czasookresie,
• potwierdzenie posiadania oszczędności, np. w roli wkładu własnego na kredyt hipoteczny,
• kopie Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych, jeśli klient posiada działalność gospodarczą i z niej uzyskuje dochody,
• ostatni odcinek renty lub emerytury bądź decyzja o przyznaniu takiego świadczenia wraz ze wskazaniem jego wysokości.
Na podstawie dokumentów dochodowych klienta bank wylicza średni dochód miesięczny wnioskodawcy, odejmuje od niego dochód konieczny do utrzymania siebie i rodziny oraz wszelkie koszty miesięczne. W ten sposób powstaje dochód do dyspozycji, kształtujący rzeczywistą zdolność kredytową klienta.
Ważnym etapem procedury kredytowej jest weryfikacja historii kredytowej klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli historia jest negatywna, klient nie będzie miał możliwości uzyskania kredytu z banku. Pozostaje mu ubieganie się o pożyczki dla każdego w parabanku.

Wymagania parabanków odnośnie pożyczkobiorców
Znacznie mniejsze wymagania w stosunku do klienta mają parabanki niż banki, które muszą dbać o równowagę w swoim bilansie aktywów i pasywów. Parabanki mogą udzielić pożyczki dla każdego, niezależnie od tego, czy klient ma kredyty bankowe obciążające jego dochody, czy zarabia na etacie, czy prowadzi działalność gospodarczą. Nawet negatywne wpisy w BIK nie będą przeszkodą w udzieleniu finansowania. Pożyczkę zaciągnie jednak tylko osoba pełnoletnia, a w wielu parabankach konieczne jest ukończenie 20-tego lub 21-go roku życia, aby stać się pożyczkobiorcą. Bezwzględnie kredytobiorca musi też złożyć wniosek pożyczkowy i zweryfikować swoją tożsamość za pośrednictwem metody wykorzystywanej przez firmę pożyczkową.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>