Kredyt gotówkowy krok po kroku

Polacy chętnie korzystają z różnego rodzaju produktów bankowych. Wśród nich największym powodzeniem cieszy się w ostatnim czasie kredyt gotówkowy. Skąd powodzenie takiego kredytu? Polacy doceniają kredyty gotówkowe głównie ze względu na stosunkowo małą liczbę formalności oraz fakt, że kredyt gotówkowy może zostać wykorzystany na dowolny cel. To właśnie powoduje, że chcąc wyjechać na wakacje, kupić nowe meble czy sfinansować remont zaciągają oni kredyty gotówkowe.

Kredyty gotówkowe należą do kredytów konsumpcyjnych. Prawo do ich udzielania mają banki oraz SKOKI. Wszystkie inne firmy oferujące „kredyty gotówkowe” oferują kredyty tylko z nazwy. Kredyty gotówkowe objęte są ochroną wynikającą z Prawa Bankowego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim.

Ten typ kredytu nie jest kredytem celowym. W praktyce oznacza to, że konsument ma prawo przeznaczyć pozyskane w ten sposób fundusze na dowolny cel. Dla kogo idealny będzie kredyt gotówkowy? Przede wszystkim dla tych, którzy potrzebują nieco większej ilości gotówki. W przypadku mniejszych potrzeb warto rozważyć niżej oprocentowany limit na koncie.

O kredyt gotówkowy możesz starać się każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terenie RP. Podstawą przyznania kredytu gotówkowego jest tzw. zdolność kredytowa. Oznacza to, że bank każdorazowo przed wydaniem decyzji kredytowej, bada zdolność potencjalnego kredytobiorcy do spłaty zobowiązania, W tym celu analizowane są zarobki kredytobiorcy i zobowiązania finansowe oraz jego sytuacja rodzinna i życiowa. Cała procedura przyznawania kredytu gotówkowego jest stosunkowo prosta, dlatego kredyty tego rodzaju są zazwyczaj stosunkowo wysoko oprocentowane.

Oferty kredytowe banków różnią się od siebie. Zanim zdecydujemy się na którąś z nich warto porównać poszczególne parametry aktualnie dostępnych produktów. Jakie parametry warto porównać? Przede wszystkim RRSO czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Dla kredytobiorcy jest to informacja ile faktycznie będzie musiał zwrócić bankowi. Bo pamiętać trzeba, że koszt kredytu to nie tylko sama kwota kredytu i odsetki od niej, ale także całkiem sporo innych opłat takich jak ubezpieczenie, prowizja czy też koszt produktów dodatkowych „dostarczanych” kredytobiorcy wraz z kredytem w pakiecie.

Jak starać się o kredyt gotówkowy? Starania należy rozpocząć od złożenia wniosku o kredyt gotówkowy. Taki wniosek można złożyć u doradcy finansowego, bezpośrednio w banku, a w wielu przypadkach także przez Internet. Do wniosku należy dołączyć wymagane przez dany bank dokumenty. Najczęściej jest to dokument potwierdzający stałe źródło dochodów i ich wysokość. Może to być np. zaświadczenie z pracy, wyciąg z emerytury czy renty. Część banków wymaga także innych dokumentów, np. wyciągów z konta bankowego kredytobiorcy. Szczegółowa lista niezbędnych załączników jest najczęściej dostępna wraz w wnioskiem kredytowym w danym banku.

Po złożeniu wniosku kredytobiorca musi poczekać na decyzję kredytową. Bank analizuje dostarczone dokumenty, Sprawdza historię kredytową osoby ubiegającej się o kredyt, czy nie figuruje z KRD itd. Jest to tzw. analiza scoringowa. Po rozpatrzeniu wniosku bank informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania kredytu lub o jego przyznaniu. Jeśli kredyt został przyznany to bank podaje również kwotę przyznanego kredytu oraz informuje o okresie na jaki ta kwota została przyznana.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy kredytowej. Każdą umowę należy dokładnie przeczytać i przeanalizować. Dobrze jest sprawdzić wszelkie tabele prowizji i opłat. Jeśli którakolwiek część umowy budzi nasze wątpliwości – lepiej skonsultować ją z doradcą finansowym lub poprosić o wyjaśnienie przedstawiciela banku. Po podpisaniu umowy środki odebrać można bezpośrednio w banku lub też skorzystać z opcji przelewu na konto. Zapisy o tym w jakim czasie i w jaki sposób uruchomiony zostanie kredyt również muszą znaleźć się w umowie. Pamiętać trzeba, że jako konsumentowi, kredytobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania, bez żadnych dodatkowych opłat.

Jak widać procedura przyznawania kredytu gotówkowego jest stosunkowo szybka i prosta. Jeśli więc brakuje nam gotówki to warto rozważyć wnioskowanie właśnie o taki kredyt.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>