Co warto wiedzieć o różnicach między kredytami a pożyczkami?

Tam, gdzie w centrum uwagi znajdują się pieniądze, wszystko powinno być maksymalnie czytelne. Tylko prostota zasad sprawia przecież, że łatwo można nie tylko je przyswoić, ale również wyegzekwować ich przestrzeganie. Tymczasem w świecie usług finansowych nie wszystko jest jednakowo przejrzyste, a problemy pojawiają się już w tym momencie, w którym zastanawiamy się, z jakiej oferty chcemy skorzystać. Czy interesuje nas kredyt, czy też może pożyczka i czy mówimy o tym samym, czy też o dwóch różniących się między sobą produktach.

Źródła pomyłek
Z zamiennym stosowaniem terminów „kredyt” oraz „pożyczka” do czynienia miał z pewnością każdy z nas. Zjawisko to jest typowe przede wszystkim w przekazie reklamowym dostępnym w mediach, pomyłki zdarzają się jednak także pracownikom banków i parabanków oraz dziennikarzom. Często mamy z nimi do czynienia w prasie poradnikowej, uważni czytelnicy są jednak w stanie wytknąć je także portalom ekonomicznym. Jakie są ich źródła?
Najważniejszym jest przede wszystkim brak staranności połączony z przeświadczeniem, że ekonomia sama w sobie jest skomplikowana, nie powinno się więc dodatkowo utrudniać jej postrzegania poprzez wprowadzanie kolejnych niejasnych pojęć. Tego rodzaju tłumaczenie jest charakterystyczne dla niektórych dziennikarzy, oni też przyznają się do pewnej niechlujności sprawiającej, że oba terminy stosowane są zamiennie, a nikt nie przywiązuje do tego większej wagi.
Niestety, nie brakuje także osób i instytucji, które mówiąc raz o kredycie, a raz o pożyczce, robią to celowo. W świadomości odbiorców kredyt budzi bardziej pozytywne skojarzenia, jego przyznawanie i egzekwowanie jest bowiem określone przez przepisy prawa bankowego, a instytucje, które udzielają tego rodzaju wsparcia poddawane są rygorystycznej kontroli. Pożyczka nie ma już tak dobrej opinii. Firmy udzielające tego rodzaju wsparcia cierpią przede wszystkim z powodu błędów swoich poprzedników, nie ulega jednak wątpliwości, że pytając o tego rodzaju formę wsparcia usłyszymy o dużym ryzyku, wymogu szczególnej ostrożności i możliwości wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Oczywiście, ta ostatnia nie jest wcale mniejsza wówczas, gdy mówimy o kredytach zaciąganych bez umiaru lub na niekorzystnych zasadach, trudno jednak nie zgodzić się z tym, że ryzyku związanemu z zaciąganiem pożyczek media poświęcają coraz więcej uwagi.

Kredyt a pożyczka – przegląd różnic
1. Regulacje prawne
Wszystkie ustalenia związane zarówno z zaciąganiem, jak i spłatą kredytów są regulowane przez przepisy prawa bankowego. Również pożyczka nie może być zaciągnięta w sposób sprzeczny z prawem, w jej przypadku jednak zastosowanie znajduje kodeks cywilny i jego ustalenia
2. Podmioty
O kredyt możemy starać się jedynie w banku, żadna inna instytucja finansowa nie powinna więc informować swoich klientów o tym, że udziela im tej formy wsparcia. Z kolei umowa pożyczki może zostać zawarta przez wszystkie podmioty prawa. W zdecydowanej większości przypadków są to firmy powstające właśnie po to, aby udzielać jej swoim klientom, może jednak zdarzyć się i tak, że pożyczkodawcą zostanie osoba prywatna
3. Charakter umowy
Prawo bankowe szczegółowo definiuje nie tylko formę umowy kredytowej, ale i jej najważniejsze postanowienia. Zastrzega, że powinna ona informować nie tylko o tym, kto zawiera umowę, ale i o tym, jaki jest cel wykorzystania środków finansowych. Musi mówić też o wysokości oprocentowania i prowizji oraz o czasie spłaty zobowiązania. Kodeks cywilny nie stawia przed pożyczkodawcą aż tak dużych wymagań. Co więcej, co do zasady, forma umowy może być dowolna, a choć w przypadku pożyczek przekraczających 500 złotych kodeks cywilny zaleca formę pisemną, jej brak wcale nie oznacza, że ustalenia zawarte pomiędzy pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą nie będą ważne

Kredyt a pożyczka – co wybrać?
Jeszcze kilkanaście lat temu nie mielibyśmy problemu z udzieleniem odpowiedzi na pytanie o to, czy lepiej jest wybrać pożyczkę, czy też kredyt. Pożyczki kojarzyły się nam z niższym poziomem bezpieczeństwa i wcale nie przekonywało nas to, że mówiliśmy w ich przypadku o rozwiązaniach, którymi warto się zainteresować z uwagi na łatwość dostępu do pieniędzy.
Dziś nie jesteśmy już przekonani o tym, że różnice pomiędzy kredytem a pożyczką są na tyle istotne, aby możliwe było wskazanie rozwiązania jednoznacznie lepszego i gorszego. Wiele zależy zatem od naszej aktualnej kondycji finansowej, potrzeb, czasu, jaki możemy przeznaczyć na poszukiwanie wsparcia, relacji z bankami oraz historii kredytowej. Kredyty zazwyczaj charakteryzuje nie tylko większa dbałość o formalności, ale i niższe oprocentowanie (nie tylko nominalne, ale i rzeczywiste), podczas gdy w przypadku pożyczek możemy liczyć na bardziej pobłażliwy stosunek do naszych wcześniejszych potknięć, krótki czas oczekiwania na pieniądze i nieco wyższe oprocentowanie. Wybór najlepszego rozwiązania coraz częściej ma zatem indywidualny charakter, a propozycja, która okazała się najbardziej opłacalną w odniesieniu do naszych znajomych, wcale nie musi być taka wówczas, gdy w grę wchodzą nasze interesy.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>