Kredyt dla firm na start

Wielu firmom, i tym z małym, i tym z większym stażem, trudno jest zachować płynność finansową. I wcale nie oznacza to, że takie firmy nie przynoszą dochodów. Jeśli kontrahenci spóźniają się z zapłatą za wykonane na ich rzecz usługi lub też firma inwestuje w np. maszyny, często zdarza się, że płynność zostaje zachwiana. Wówczas firmy sięgają po jakąś formę kredytowania, np. kredyt obrotowy, który jest dla firmy szansą na stabilizację.

Wzięcie takiego kredytu wydaje się nie być problemem. I zazwyczaj nie jest, ale tylko wówczas, gdy firma jest na rynku od roku lub więcej. Nowe firmy, te dopiero zakładane, na takie wsparcie nie mogą liczyć. Banki niestety niechętnie inwestują w nowopowstające biznesy. Nie oznacza to jednak, że nowa firma nie ma zupełnie szans na wsparcie. Trzeba tylko cierpliwości i odpowiedniego podejścia do tematu.

Jak wskazują analitycy niechęć banków do inwestowania w nowe firmy nie bierze się „z powietrza”. Statystyki jasno wskazują, że ok. 50-80% firm nie działa na rynku dłużej niż dwa lata. Te pierwsze dwa lata działalności objęte są zniżkami w zakresie opłat związanych z ZUS. Nawet jeśli wiec firma nie przynosi dochodu, czas ten „jakoś” daje się przetrwać. Gdy po dwóch latach przedsiębiorca zostaje zobowiązany do zapłaty składek w pełnej wysokości, po prostu zamyka firmę. Liczby zamykanych działalności gospodarczych z krótkim stażem nie zachęcają więc banków do udzielania im kredytów i pożyczek. Są to inwestycje dużego ryzyka, a banki zdecydowanie tego nie lubią. Na rynku bankowym pojawiają się jednak coraz częściej oferty banków skierowanie do młodych przedsiębiorców. Być może duża konkurencja w sektorze bankowości wpływa na to, iż banki chcą pozyskać każdego klienta, nawet tego ryzykownego. Warto więc zapoznać się z warunkami udzielania takiej pomocy i odpowiednio przygotować się do starań o udzielenie kredytu.

Podstawą walki o kredyt dla nowej firmy jest dobry biznesplan. Banki zakładają, że młody przedsiębiorca nie ma doświadczenia w prowadzeniu firmy. Stąd produkty im dedykowane są zazwyczaj wyżej oprocentowane i często obarczone dodatkowymi zastrzeżeniami np. dotyczącymi ich wysokości. Warunki kredytów zawsze można renegocjować, a dobrą podstawą w takiej negocjacji jest dobry biznesplan. Dobrze napisany i skalkulowany biznesplan powinien być sporządzony jeszcze zanim podejmiemy decyzję o rozpoczęciu działalności. Gruntowna analiza wszystkich warunków, w których prowadzony będzie biznes, daje szansę na to, by przewidzieć czy firma w ogóle będzie miała sens i czy będzie przynosiła zyski.

Taki biznesplan jest dla banku bardzo istotnym dokumentem. Niejako potwierdza zaangażowanie przedsiębiorcy i ułatwia pracę analitykom bankowym, którzy mają gotowe materiały, dzięki którym ocenić mogą czy inwestycja banku w dany projekt nie będzie zbyt ryzykowna. Co powinien zawierać biznes plan? Przede wszystkim analizę rynku i konkurencji. W biznesplanie warto określić grupę docelową klientów, sposoby dotarcia do nich. Dobrze jest również pokusić się o zaprezentowanie części marketingowej oraz skonstruować harmonogram działań. Ważną częścią biznesplanu będzie również skalkulowanie kosztów oraz oczekiwanych zysków.

Dla banku istotną kwestią pozostanie również zabezpieczenie kredytu. W tym zakresie banki najchętniej widzą zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Jeśli nawet nie masz takiej możliwości warto dowiedzieć się w banku czy nie dopuści innej formy zabezpieczenia. Banki często decydują się również na zabezpieczenie w postaci poręczenia osobistego. Może to być także zabezpieczenie w postaci środków trwałych.

Część banków decyduje się udzielić nowej firmie kredytu tylko wówczas, gdy jest ona w stanie wnieść swój wkład własny. Warto jeszcze przed złożeniem wniosku zastanowić się czy będziemy mieli możliwość ok. 30% kapitału pozyskać z innych źródeł.

O czym jeszcze warto pomyśleć zanim rozpoczniemy starania o kredyt dla nowej firmy? Dla banku ważna będzie nasza zdolność oraz historia kredytowa. Historię dobrze jest zacząć tworzyć już wcześniej, sięgając np. po małe pożyczki, które będą regularnie spłacane.

Jeśli zadbamy o w/w elementy możemy starać się o kredyt dla nowej firmy. Obecnie jest kilka banków oferujących tzw. kredyty na start. Dobrze jest porównać ich szczegółowe parametry i wybrać, samodzielnie lub z doradcą kredytowym, ten najkorzystniejszy.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>