Jak dostać kredyt firmowy?

Znacząca większość przedsiębiorców prowadzących małe i średnie biznesy wie jak trudno zachować, zwłaszcza w początkowym okresie działalności, płynność finansową. W sytuacji, gdy płynność za zostaje zachwiana, optymalnym rozwiązaniem staje się wzięcie kredytu., Mimo tego, że banki stosują coraz bardziej uproszczone procedury ich przyznawania, oferując przedsiębiorcom np. kredyty na Pit czy kredyty obrotowe online, to nadal pozostają one poza zasięgiem dla sporej ilości przedsiębiorców.

Dlaczego? Głównie z powodu wymogów dodatkowych stawianych przez banki, takich, jak np. prowadzenie działalności min. rok czy posiadanie konta firmowego w banku, w którym staramy się o kredyt. Nie można się jednak zniechęcać. Wielu przedsiębiorcom udaje się otrzymać zastrzyk w postaci kredytu na rozwój firmy, niemniej wiąże się to z pewnymi wymogami i formalnościami.

Trudności z otrzymaniem kredytu dla firm wiążą się zazwyczaj z bardziej skomplikowaną procedurą weryfikacji zdolności kredytowej. To co w przypadku osoby prywatnej trwa kilka minut, w przypadku firm może trwać tygodniami. Banki uzależniają także przyznanie kredytów firmowych od wielu dodatkowych czynników. Warto o tym wszystkim pomyśleć już na etapie tworzenia długofalowego biznesplanu.

Wiele banków wydaje decyzję kredytową dla firm opartą na dotychczasowej współpracy z bankiem. Analizują obroty oraz transakcje na koncie, a także sprawdzają z jakich produktów dotychczas korzystał przedsiębiorca. Dlatego, nawet jeśli nie planujemy w przyszłości kredytu, dobrze jest generować transakcje na rachunku firmowym – wyższe obroty na rachunku mogą kiedyś zadziałać na naszą korzyść. Jeśli więc np. otrzymujemy płatności w gotówce – wpłacajmy je na konto, generując historię kolejnych transakcji. W ramach współpracy z bankiem dobrze jest również korzystać np. z niewielkich pożyczek. Spłacając je terminowo zapracujemy na przyszły pozytywny wizerunek naszej firmy w oczach banku. Pozytywna historia kredytowa jest kluczem do otrzymania kredytu w przyszłości.

Niestety banków, które w ten sposób przyznają kredyty, nadal jest stosunkowo niewiele. Większość wymaga dużo bardziej skomplikowanych formalności. Im większy kredyt i mniej pewny cel, tym większa ilość formalności. Niewielki kredy na poziomie 10 czy 20% obrotów zostanie przyznany na postawie historii współpracy z bankiem i stażu działania firmy, jednak kwoty wyższe wymagają większych starań. Istnieją co prawda banki, deklarujące wysokie kwoty kredytów dla firm, bez zabezpieczeń, jednak produkty takie są odpowiednio droższe.

O dokumenty niezbędne do przyznania kredytu dla firm warto zadbać już na etapie przygotowywania wniosku kredytowego. Jakie to będą dokumenty? Z pewnością potrzebne będą dokumenty rejestrowe firmy, dokumenty finansowe oraz zaświadczenia z US i ZUS. Należy także przygotować deklaracje podatkowe firmy za rok ubiegły oraz inne dokumenty dotyczące przychodów i dochodów – mogą to być wydruki z księgi przychodów i rozchodów, bilans oraz rachunek zysków i strat, deklaracje VAT – wszystko to zależy od sposobu w jaki firma się rozlicza. Każdy bank ma swoją listę dokumentów i to tam należy sprawdzić co jeszcze trzeba przygotować. Niektóre z wymaganych dokumentów zostaną wydane po osobistym stawiennictwie w określonej instytucji i dokonaniu odpowiedniej opłaty skarbowej.

Banki przyznając kredyt dla firm wymagają również odpowiedniego zabezpieczania kredytu. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego, ze wskazaniem na majątek osobisty, który mógłby stać się zabezpieczeniem kredytu. Najkorzystniej banki patrzą za zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości. Dostępne opcje zabezpieczeń to np. cesja na lokacie, poręczenie osób zdolnych do potencjalnej spłaty zobowiązania, zabezpieczenie w postaci majątku trwałego firmy. Jeśli nie jest możliwe ustanowienie tego typu zabezpieczeń właściciel firmy może starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub też regionalnych funduszy poręczeniowych. Brak zabezpieczenia lub niewystarczające zabezpieczenie powoduje najczęściej odmowę przyznania kredytu. Część banków wymaga, zwłaszcza w przypadku ryzykownych klientów, wykupu ubezpieczenia spłaty.

Widać więc, że banki szczegółowo prześwietlają przedsiębiorców, a samo uzyskanie kredytu dla firm wymaga ogromnej cierpliwości.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>