Gdzie po pożyczkę dla firmy?

Prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach wiąże się z reguły z koniecznością sięgania po zewnętrzne źródła finansowania, rzadko która firma posiada bowiem dostatecznie dużo własnych zasobów, aby przeznaczyć je na kolejne inwestycje. Najczęściej przedsiębiorcy sięgają po kredyt bankowy, oprócz tego wykorzystuje się dostępne fundusze unijne i rozmaite źródła alternatywne, takie jak leasing, faktoring, weksle czy gwarancje bankowe.

Rodzaje kredytów bankowych
Jeśli chodzi o banki, to przedsiębiorcy mogą liczyć zarówno na kredyty inwestycyjne, jak i na wspieranie bieżącej działalności firmy. Finansowanie celów rozwojowych, na przykład rozbudowy zakładu produkcyjnego, modernizację parku maszynowego, zakup nowych technologii, odbywa się poprzez kredyty inwestycyjne. Niesłychanie pomocna pożyczka na firmę w zakresie jej bieżącej działalności, to kredyt obrotowy umożliwiający zachowanie płynności finansowej, mogący także służyć konsolidacji zobowiązań finansowych. Popularnym rodzajem zasilenia finansowego firmy jest linia kredytowa w rachunku bieżącym, z reguły udzielana na rok, przy czym, analogicznie jak w przypadku kredytu odnawialnego dla klientów indywidualnych, po upływie tego okresu można ją przedłużyć. Dla firmy jest to bardzo korzystna forma, ponieważ w razie konieczności umożliwia spłacanie jedynie odsetek, natomiast kapitał pozostaje do dowolnej dyspozycji przez cały rok. Ciągle jeszcze niedocenianym, chociaż zyskującym sobie coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców źródłem finansowania jest kredyt hipoteczny. W przypadku firm ta metoda zasilenia finansowego występuje albo jako klasyczny kredyt hipoteczny, który wykorzystuje się w celu zakupu nieruchomości, działki pod budowę hali produkcyjnej czy pomieszczeń na hale magazynowe, albo jako pożyczka na dowolny cel, na przykład działalność bieżącą, spłatę należności, nową inwestycję, zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. I kredyt hipoteczny, i pożyczka pod hipotekę charakteryzują się niższym niż w przypadku innych kredytów oprocentowaniem i dłuższym okresem spłaty. Niekiedy spotykamy również inne formy kredytowania, na przykład kredyt konsolidacyjny lub refinansowy, kredyt pod zastaw, czy wreszcie gotówkowy.

Start-upy i programy rządowe
Osobną kwestię stanowią kredyty i pożyczki dla początkujących przedsiębiorców. Oferta bankowa w tym zakresie nie jest już tak szeroka, jak w przypadku stabilnych firm z wieloletnim doświadczeniem rynkowym. Tymczasem właśnie pomocna pożyczka na firmę jest szczególnie niezbędna start-upom, zwłaszcza w sektorze małych i mikro firm. Banki traktują jednak ten segment klientów bardzo ostrożnie i w większości wypadków nie chcą ryzykować udzielając kredytu firmom bez stażu. Jedynie kilka banków ma w swojej ofercie tak zwany Kredyt na Start, jednak jest on zawsze obwarowany bardzo solidnymi zabezpieczeniami, poprzedzony wnikliwą weryfikacją historii kredytowej, czasami wymaga się przedstawienia biznesplanu i wstępnych szacunków dotyczących dochodowości. Niekiedy banki zastrzegają sobie prawo do kontroli sposobu wydatkowania, czy pozostaje w zgodzie z celem, jaki podał wnioskodawca.
Na tym tle bardzo istotna wydaje się rola programów rządowych wspierających sektor średnich, małych i mikro przedsiębiorstw w zakresie ich kredytowania, a szczególnie przyjęty ostatnio program gwarancji de minimis. Rzecz polega na tym, że ramach dopuszczalnej pomocy publicznej to właśnie państwo gwarantuje bankom zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę. Skorzystać z programu można wnioskując o kredyt w banku, który zawarł odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja de minimis zabezpiecza zatem spłatę kredytu na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie. W takiej sytuacji spłaty dokonuje gwarant, czyli BGK. To nie oznacza oczywiście, że kredytobiorca jest zwolniony z odpowiedzialności finansowej, przeciwnie, musi zwrócić kredyt wraz z odsetkami, z tym, że rozlicza się już nie z bankiem, tylko z gwarantem. Kredyt z gwarancją de minimis jest zatem wygodny i dla banków, które ponoszą mniejsze ryzyko, i dla przedsiębiorców, bowiem tego rodzaju gwarancja pozwala łatwiej zdobyć kredyt. Ponadto banki są w takich warunkach bardziej skłonne kredytować firmy z krótkim stażem lub bez potrzebnych zabezpieczeń.

Propozycje sektora pozabankowego
Istnieje jednak spora grupa firm, które z różnych względów nie mogą skorzystać ani z tradycyjnych ofert bankowych, ani z funduszy unijnych, czy z rządowych programów pomocowych. Pomocna pożyczka na firmę oznacza w takim przypadku skorzystanie z oferty sektora pozabankowego. Funkcjonujące na polskim rynku rozmaite firmy i fundusze pożyczkowe udzielają z reguły wsparcia także tym przedsiębiorcom, którzy nie mają pozytywnej historii kredytowej, zamierzają dopiero wystartować z własnym biznesem, ewentualnie dotychczas nie osiągali dostatecznie dużych przychodów, a więc tym, dla których bankowy kredyt okazał się niedostępny. Co szczególnie zaś ważne i działające na rzecz takiego właśnie rozwiązania, to fakt, że przy załatwianiu pożyczki pozabankowej wymaga się minimum formalności, stosuje uproszczone procedury, a wniosek o pożyczkę jest rozpatrywany w bardzo szybkim tempie.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>